100 dagen Brexit: negatieve gevolgen voor het VK nemen toe

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Begin januari verliet het Verenigd Koninkrijk voorgoed de EU. Nu, 100 dagen na Brexit, maken we de balans op - en het is duidelijk geworden dat Brexit nu al verregaande economische veranderingen teweegbrengt, en er lijkt geen einde in zicht.

Volgens de laatste berekeningen van de Europese Commissie zal de Brexit het Verenigd Koninkrijk duur komen te staan: de schade voor de Britse economie tegen eind 2022 wordt geraamd op meer dan 40 miljard GBP. Met een bruto binnenlands product ( bbp) van ongeveer 2 biljoen pond komt dit neer op ongeveer 2,25 %. Ter vergelijking: voor de EU-staten wordt een gemiddeld verlies van ongeveer 0,5% verwacht. Vooral de moeilijkere handelsvoorwaarden wegen op de economie. Hoewel het VK en de EU het eens konden worden over een vrijhandelsovereenkomst, waardoor de handel tolvrij blijft, neemt tegelijkertijd de bureaucratische rompslomp toe. Britse bedrijven moeten bijvoorbeeld bewijzen dat naar de EU geëxporteerde goederen hoofdzakelijk in eigen land zijn geproduceerd. In een geglobaliseerde economie met soms complexe toeleveringsketens is dit geen gemakkelijke opgave.

Daarbovenop komen nog gezondheids- en veiligheidscontroles, btw op invoer en andere tijdrovende obstakels die de handel beperken. Veel bedrijven, vooral kleine en middelgrote, voelen zich niet opgewassen tegen de bureaucratische uitdagingen en zijn tijdelijk helemaal gestopt met exporteren. Volgens de New York Times is het exportvolume dat in januari het kanaal is overgestoken met meer dan tweederde gedaald in vergelijking met het jaar daarvoor. Vooral producenten van vis, vlees en zuivelproducten zijn getroffen - in sommige gevallen zijn er berichten over tonnen rottend voedsel dat niet door het bureaucratische mijnenveld naar de havens in Frankrijk en Nederland is gekomen.

Londen blijft terrein verliezen als financieel centrum

Zelfs de Britse financiële sector, die lange tijd het belangrijkste en grootste centrum voor de effectenhandel in Europa was, voelt de gevolgen van de Brexit. Vrijwel van de ene dag op de andere is de aandelenhandel naar het Europese vasteland verhuisd, met name naar Amsterdam en Parijs, terwijl de handel in derivaten grotendeels naar New York is gemigreerd. De afwikkelingsgigant Euroclear heeft onlangs de overdracht van ongeveer 50 Ierse effecten met een tegenwaarde van ongeveer 100 miljard euro naar Brussel afgerond - deze werden voorheen in Londen afgewikkeld. Tot nu toe vertrouwde Ierland op het in het VK gevestigde Euroclear-filiaal "Crest" voor de afwikkeling van effectentransacties.

De door de Brexit teweeggebrachte veranderingen zijn ingrijpend en staan nog in de kinderschoenen. Over de regels voor de toekomstige handelsbetrekkingen wordt nog onderhandeld en de eerste twistpunten over de speciale bepalingen voor Noord-Ierland laten zien dat het Brexit-hoofdstuk nog lang niet voorbij is. Om grenscontroles tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek te voorkomen, bepaalt de EU-uittredingsovereenkomst dat de regels van de interne markt van de EU op Noord-Ierland van toepassing zullen blijven. Daartoe zou aan het einde van de overgangsperiode, maar uiterlijk vanaf begin april, een handelsgrens tussen Noord-Ierland en de rest van het VK worden ingevoerd. Nu heeft de Britse regering deze overgangsperiode echter eenzijdig verlengd, hetgeen de EU als een schending van de overeenkomst beschouwt. Aangezien de Britse regering haar aankondiging nog niet heeft ingetrokken, legt de EU de zaak nu voor aan het Europees Hof van Justitie. Indien het Hof in het voordeel van de EU beslist, kunnen financiële sancties worden opgelegd. De sfeer tussen Londen en Brussel wordt dan ook steeds meer gespannen.

Brits pond ondanks herstel ver verwijderd van niveau van voor de Brexit

Ondanks de aanvankelijke moeilijkheden is het Britse pond er ten opzichte van de euro duidelijk op vooruitgegaan sinds het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. Terwijl de Britse munt in december nog rond de 1,10 noteerde, is een pond vandaag al 1,16 euro waard. Dit is zeker voor een deel te danken aan de veel succesvollere vaccinatiecampagne in het VK. Niet alleen de risicogroep van 70-plussers is gevaccineerd, maar ook één op de vier Britse volwassenen heeft zijn vaccinatie gekregen. Bovendien wordt de munt gesteund door het feit dat de onzekerheid rond de Brexit zo goed als verdwenen is. Volgens de wijdverbreide opvatting van veel Brexit-aanhangers heeft Londen zijn buitenlands beleid en economische lot nu weer in eigen hand, en dat blijkt niet alleen uit het succes van de vaccinatiecampagne, maar voor de toekomst ook uit de hernieuwde handelsbetrekkingen buiten Europa, bijvoorbeeld met China en de VS. Het is echter ook waar dat het herstel van het pond is begonnen vanaf een historisch extreem laag niveau en nog ver verwijderd is van de niveaus van vóór de Brexit van meer dan 1,40 euro. Op korte termijn kan de sterkte van het pond zeker nog toenemen, maar op lange termijn valt nog af te wachten of Londen een duurzaam economisch voordeel kan halen uit zijn ogenschijnlijk herwonnen soevereiniteit en vaccinatievoordeel.

Op korte termijn kan de verkoopdruk voor Gilts aanhouden

Sinds het begin van dit jaar hebben Britse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar (of Gilts) hun slechtste kwartaal sinds jaren beleefd, nu de vooruitgang op het gebied van vaccinatie, de rooskleurigere economische vooruitzichten en de verdwijnende Brexit-onzekerheid een opwaartse druk op de rendementen hebben uitgeoefend. In het verleden belegden de beleggers in de veronderstelling dat de Bank of England de rente misschien tot onder nul zou moeten verlagen om de economie een impuls te geven. Maar nu het vertrouwen in de economische vooruitzichten is gestegen, is het plaatje veranderd en is er verkoopdruk ontstaan op Britse obligaties. Dit leidde tot een grotere spread tussen de Britse Gilts en de Duitse Bunds, omdat de vooruitzichten in Duitsland en de EU in het algemeen veel somberder zijn en de ECB niet alleen haar obligatieaankopen heeft voortgezet, maar zelfs heeft aangekondigd deze te verhogen om de rente laag te houden. Wij verwachten dat de verkooptrend in Britse staatsobligaties op korte termijn zal aanhouden en dat deze obligaties het minder goed zullen doen dan staatsobligaties uit de EU. Op middellange termijn kan deze trend afvlakken, namelijk wanneer Europa de vaccinatieachterstand inhaalt en de ECB de strategie van de Fed en de BoE gaat volgen door de rente iets hoger te laten oplopen.

Concluderend denken wij dat het Britse pond op korte termijn in waarde zal blijven stijgen ten opzichte van de euro, gezien het nog steeds historisch lage niveau en de betere economische vooruitzichten. Tegelijk kan de verkoopdruk op Gilts aanhouden, omdat er minder vraag is naar Britse veilige havenbeleggingen en buitenlandse beleggers hun beleggingen in Gilts heroverwegen. Op middellange termijn denken wij echter dat de EU een inhaalbeweging zal maken en dat Brexit-gerelateerde kwesties opnieuw op de voorgrond zullen treden.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.