Aandelen: hoge waarderingen, maar de bedrijven zijn ook gegroeid

"We zijn nog steeds maximaal belegd in aandelen", zegt Michael Blümke, Senior Portfolio Manager van het Ethna-AKTIV gemengd fonds bij Ethenea. "Er is weinig veranderd aan onze positieve visie van begin dit jaar."

Begin 2021 werden de aandelenmarkten gedomineerd door twee tegengestelde factoren: de aanhoudende grote onzekerheid over de pandemie die nu al een jaar woedt, en de zekerheid van massale monetaire en overheidssteun. Dankzij het aanhoudende succes van de wereldwijde vaccinatiecampagnes bleef het herstel van de wereldeconomie zelfs sterker dan verwacht. Dat het economisch herstel wereldwijd niet synchroon verliep, was te verwachten en werd bevestigd door de groeicijfers die sterk beïnvloed werden door de diverse lockdownmaatregelen.

Een andere vaststelling was dat de waarderingskloof tussen de reële economie en de kapitaalmarkt als gevolg van de groeiverrassingen van het afgelopen jaar in sommige gevallen normaliseerde. De koerswinst van vorig jaar was vooral gebaseerd op een verruiming van de waarderingsmultiplicatie in afwachting van toekomstige groei. Daarentegen is de koerswinst van dit jaar, die opnieuw aantrekkelijk is, vooral te danken aan de reële winstgroei. We gaan ervan uit dat de opleving van de wereldeconomie vroeg of laat zal leiden tot een hogere inflatie en een normalisering van het renteklimaat. In die veronderstelling hebben vooral de zogeheten "reflation trades" de plaats ingenomen van technologieaandelen als drijvende kracht achter de haussetrend. Over een bepaalde periode, gekenmerkt door een sterke stijging van de rentevoeten aan de lange zijde, waren waarde-, financiële en grondstoffenactiva de best presterende activa. Hoewel de aandelenindexen geen grote schommelingen vertoonden, was deze verandering van voorkeur onder de oppervlakte in feite zeer groot. Alleen een verschuiving in het discours van de belangrijkste centrale bank van dit moment, de Fed, richting de mogelijkheid om de beginnende tekenen van inflatie eerder aan te pakken, leidde tot een nieuwe daling van de langetermijnrente en opnieuw een voorkeur voor groeiaandelen.

Deze verschuiving sluit overigens aan bij de theorie dat wij nu zijn overgegaan van de beginfase naar de middenfase van een kortere cyclus in vergelijking met de vorige economische opleving. Met het oog op de toekomst is vooral deze laatste uitspraak van fundamenteel belang. Ook al is er sprake van historisch hoge waarderingen in aandelen, en nog meer in obligatiebeleggingen, toch is het duidelijk dat de onderliggende bedrijven en economieën in hun geheel zijn gegroeid. In feite is dit in nog sterkere mate het geval dan vóór de pandemie, vooral dankzij de eerder genoemde steunmaatregelen. Deze maatregelen zullen slechts langzaam teruggeschroefd worden, maar feit is dat ze er nog steeds zijn.

Conclusie : er is weinig veranderd aan onze positieve visie van begin dit jaar. Het gewicht van de ondersteunende factoren is misschien iets minder, maar het is nog steeds voldoende om ons net als voorheen maximaal in aandelen te laten beleggen. In tegenstelling tot het begin van het jaar is echter bijna de helft van de blootstelling van het Ethna-AKTIV-fonds toegewezen aan indexproducten om de huidige stijlschommeling op te vangen. Net als de voorbije maanden handhaven wij als tegengewicht een blootstelling van 20% aan de Amerikaanse dollar. Wij blijven voorzichtig ten aanzien van obligaties. Van de bijna 31% allocatie aan vastrentende instrumenten is een goed derde nog steeds belegd in Amerikaans schatkistpapier. De goudallocatie bedraagt 4,8% en op dit punt blijven wij opportunistisch.

Michael Blümke
Michael Blümke

Perscontact

Serge Vanbockryck

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.