Aandelenmarkt : de volgende fase breekt aan

Veel groeicijfers bevinden zich momenteel op hun hoogtepunt. Dit geldt niet alleen voor de algemene economische groei in het algemeen, maar ook voor de omzet- en winstgroei van vele ondernemingen. Bovendien mogen we aannemen dat ook de financiële en monetaire steun van zowel de overheid als de centrale banken over het hoogtepunt heen is. Wat op het eerste gezicht bedreigend klinkt, is gewoon de onvermijdelijke weg terug naar de normaliteit, aldus Christian Schmitt, Lead Portfolio Manager van het Ethna-DYNAMISCH fonds.

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar vaak rijmt ze wel. Dat geldt ook voor de aandelenmarkten, zelfs tijdens een pandemie. De wereld draaide verder. Veel dingen zijn anders na de crisis. Maar dat geldt voor elke crisis. Nadat een crisis overwonnen is, moet men zich aanpassen aan het nieuwe normaal. Elke crisis is uniek. En het patroon waarmee de markten zich ontwikkelen in een economische cyclus van neergang, recessie, opleving en daaropvolgende hausse vertoont altijd bepaalde variaties. Maar uiteindelijk wegen de gelijkenissen meer door dan de verschillen. In dat opzicht is het nieuwe normaal een constant, terugkerend element in een groter geheel. Of gewoon: het oude normaal.

Het grootste probleem in de beginfase van een cyclus is dat de markt dit al heeft ingeprijsd van zodra het zich manifesteert in de reële economie. In de praktijk is de concrete afbakening van de vroege en late fase van de cyclus alleen mogelijk door a posteriori te bekijken hoe de koersen van cyclische aandelen zich ontwikkelden ten opzichte van defensievere aandelen. Achteraf bekeken verliep de vroege cyclus bijna voorbeeldig, zelf rekening houdend met de crisis. Sinds april 2020 hebben de cyclische aandelen het beter gedaan dan de meer defensieve aandelen, om vervolgens in de zomer geleidelijk aan te normaliseren. Dit komt overeen met empirische gegevens, die suggereren dat het begin van een cyclus ongeveer een jaar duurt.

De piek betekent niet het einde

Wat mogen we dan verwachten van de middencyclus die net begonnen is? Ten eerste dat we zeker kunnen spreken van een terugkeer naar het normale, want gemiddeld duurt de huidige fase bijna vier jaar. Hoewel de verwachte rendementen op de aandelenmarkten niet meer zo royaal zijn als in het eerste jaar van de opleving, blijven ze nog steeds aantrekkelijk. Vooral de overgangsfase zal op de aandelenmarkten wellicht wat turbulenter verlopen. Als gevolg van de bovengenoemde factoren worden de marktdeelnemers immers blootgesteld aan een nieuw soort onzekerheid over de toekomstvooruitzichten. Het is echter moeilijk om alleen met een sectorallocatie een duurzaam extra rendement te genereren. In de komende fase van de aandelenmarkten zullen we vermoedelijk eerder te maken krijgen met een voortdurende sectorrotatie, waarbij individuele thema's weer meer plaats krijgen en structurele groeithema's op langere termijn het verschil kunnen maken.

Beleggers hebben dan ook geen reden tot bezorgdheid enkel en alleen omdat bijvoorbeeld de absolute groeicijfers hun hoogtepunt hebben bereikt. Meer normaliteit zal de kapitaalmarkten op middellange termijn goed doen. In het Ethna-DYNAMISCH vormt een geconcentreerde portefeuille van individuele aandelen de veerkrachtige kern voor de hoge aandelenallocatie die we sinds de zomer van 2020 aanhouden. In de huidige overgangsfase van de cyclus hebben we parallel daarmee op oordeelkundige wijze ook verschillende afdekkingscomponenten ingebouwd.

Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.