Aantrekkelijke kansen in bedrijfsobligaties

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea,

De verschillende overheidsmaatregelen zullen de wereldeconomie ondersteunen en zouden de winstgevendheid van veel bedrijven moeten versterken. Als gevolg daarvan is insolventie op korte termijn voor het merendeel van de bedrijven niet langer een risico.

Vanaf medio maart ondergingen de koersen van bedrijfsobligaties gedurende korte tijd een sterke daling. Zelfs de koersen van hoogwaardige bedrijfsobligaties verloren gedurende twee tot drie weken meer dan 10 procent van hun waarde en waren tijdelijk onverkoopbaar.

Dankzij het snelle en doortastende ingrijpen van de centrale banken werd deze koersdaling in eerste instantie getemperd en is ze nu bijna ongedaan gemaakt. Hoogwaardige bedrijfsobligaties worden nu net onder hun topniveau op jaarbasis verhandeld en ook de liquiditeit nadert het niveau van voor de crisis. In USD genoteerde bedrijfsobligaties met korte tot middellange resterende looptijden hebben bijzonder goed gepresteerd, aangezien hun koersen niet alleen hebben geprofiteerd van de massale renteverlagingen, maar ook rechtstreeks van de aankoopprogramma's voor obligaties van de Amerikaanse Federal Reserve.

Het lijdt geen twijfel dat de centrale banken in de nabije toekomst bedrijfsobligaties zullen blijven kopen. Een aanzienlijk aantal grote bedrijven heeft de afgelopen drie maanden gebruikt om de liquiditeit te verbeteren en kortlopende schulden om te zetten in langlopende schulden. Zelfs als de coronaviruscrisis opnieuw zou verergeren, kunnen we aannemen dat deze bedrijven geen extra liquiditeit nodig zullen hebben en dus hun uitgifteactiviteiten niet opnieuw zullen verhogen. In deze gevallen zal de stabiele vraag gepaard gaan met een hernieuwde daling van het aanbod, wat zal leiden tot koerswinsten voor de bedrijfsobligaties met een lage volatiliteit. Wij verwachten dan ook geen terugkeer van de liquiditeitsproblemen. In tegenstelling tot het begin van het jaar, en na de verhoging van de risicopremies, zijn er weer aantrekkelijke kansen voor bedrijven zonder een investment-grade rating, waarvan de obligaties niet direct hebben geprofiteerd van de aankopen van de centrale banken. Daarom hebben wij de afgelopen weken ook obligaties uit dit segment selectief opgenomen in de Ethna-AKTIV- en Ethna-DEFENSIV-portefeuilles.

Nu de centrale banken met hun monetaire beleidsmaatregelen de obligatiemarkten hebben gerustgesteld, verwachten we dat de verschillende overheidsmaatregelen de wereldeconomie zullen ondersteunen en de winstgevendheid van veel bedrijven zullen versterken. Dankzij de bovengenoemde maatregelen ter verbetering van de liquiditeit van zowel de ondernemingen als de obligatiemarkt is insolventie op korte termijn niet langer een risico voor het merendeel van de ondernemingen. Pas na afloop van de aankoopprogramma's en overheidsmaatregelen zal duidelijk worden welke bedrijfsmodellen in de toekomst levensvatbaar zijn, zelfs als het gedrag van de klanten verandert. Dan zal de selectie en bijgevolg de focus op duurzaam aantrekkelijke bedrijfsmodellen opnieuw een grotere rol spelen in een succesvolle opbouw van een portefeuille op lange termijn.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.