Aantrekkelijke waarderingen en fundamentele groei

Door Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Sinds ongeveer 2007 hebben we voortdurend betere prestaties van snelgroeiende groeiaandelen gekend tegenover laaggewaardeerde value-aandelen. Deze divergerende ontwikkeling is de afgelopen drie jaar versneld - in 2020 zelfs zeer sterk. Hoe waarschijnlijk is een rotatie van het groei- naar het value-segment in 2021? En hoe duurzaam zou deze rotatie op de lange termijn zijn?

Wie ervan uitgaat dat we in de komende jaren een duurzame omkering van de hierboven genoemde trend zullen meemaken, moet op dit moment teleurgesteld zijn. Value-aandelen hebben per definitie een lage waardering. De kapitaalmarkt is voor het merendeel efficiënt, dus value-aandelen zijn niet zonder reden goedkoop. Er zijn drie belangrijke redenen voor de lage waardering van bedrijven uit het value-kamp. Enerzijds is er het gebrek aan structurele groei. Anderzijds worden ze geconfronteerd met nieuwe, disruptieve concurrenten die agressief marktaandeel winnen en voortdurend van vers kapitaal worden voorzien. Tot slot zet de lage rente ook de waardering van de value-aandelen onder druk. Wij verwachten dat geen van de drie genoemde factoren binnen afzienbare tijd zal leiden tot een duurzame verandering ten gunste van de value-aandelen. Daarom kunnen de vooruitzichten op middellange tot lange termijn van veel value-aandelen in absolute termen als tamelijk bescheiden worden beschouwd. Op langere termijn blijft de fundamentele groei van bedrijven een beslissende en noodzakelijke (!) factor voor een aanhoudend positieve prestatie van het aandeel.

Onkritische extrapolaties

Als we daarentegen voor het komende jaar de nadruk leggen op het kortetermijnperspectief, dan gaan we op dit moment uit van een uiterst uitgeputte situatie voor de relatieve ontwikkeling van beide stijlen van aandelen. Met name de tijdelijke effecten van de huidige pandemie lijken te ver en te onkritisch geëxtrapoleerd te zijn naar de toekomstige post-Covid-wereld. De positieve vaccinberichten van de laatste weken hebben de beleggers laten inzien dat zelfs de outperformance van groeiaandelen ten opzichte van value-aandelen geen eenrichtingsverkeer is. Tegen uiterlijk voorjaar 2021 zal een normalisering van ons sociale en gemeenschapsleven - dankzij de medische vooruitgang en de naderende zomer - meer voelbaar, tastbaar en blijvend worden. De tot nu toe zeer eenzijdige positionering van veel beleggers zou getest kunnen worden door een cyclische opleving, lage vergelijkende cijfers voor 2020 en een toenemende onzekerheid over de voortzetting van het uiterst accommoderende monetaire beleid.

Gelukkig bestaat de aandelenmarkt niet alleen uit zwart-wit - value en groei - maar biedt ze een verscheidenheid aan relevante schakeringen en beïnvloedende factoren. Met dit in het achterhoofd hebben we de focus van de aandelenportefeuille van het fonds Ethna-DYNAMISCH sinds het dieptepunt van maart verschoven van defensieve aandelen naar meer cyclische aandelen. We hebben ook winst genomen op kortetermijnwinnaars van de crisis en hebben meer belegd in bedrijven die een overtuigende langetermijngroei blijven vertonen, ook al ondervinden ze de gevolgen van de lockdowns op korte termijn. Wij beschouwen dit momenteel als een overtuigende combinatie van aantrekkelijke waarderingen en fundamentele groei.

Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.