Bereid u voor op stijgende langetermijnrente op Amerikaanse obligaties

De portfoliomanagers van Ethenea verwachten dat de Fed de rente tot 2023 niet zal verhogen. De Amerikaanse langetermijnrendementen zullen echter tegen het einde van het jaar stijgen en dat zal een impact hebben op de duratie van obligatieportefeuilles.

Vorig jaar wijzigde de Fed haar monetaire beleidskader en ging ze over op Average Inflation Targeting. Dit houdt in dat de Fed bereid is de inflatie tijdelijk boven haar doelstelling van 2% te laten uitkomen ter compensatie van eerdere perioden waarin de inflatie onderschreden werd. De Fed is niet ontevreden over de huidige stijging van de inflatieverwachtingen, maar beschouwt de huidige inflatiepiek als een voorbijgaand verschijnsel. De piek is het gevolg van de ongekende beleidsreactie op de Covid-19-pandemie, de sterke stijging van de grondstoffenprijzen, de door de pandemie veroorzaakte verstoringen van de bevoorradingsketen en een zeer belangrijk basiseffect op jaarbasis. Van zodra de wereldeconomie terug het niveau van vóór de pandemie bereikt, zal de economische groei naar alle waarschijnlijkheid opnieuw zijn natuurlijke traject volgen en zou de inflatie opnieuw het pad van vóór de pandemie moeten bereiken. De Fed verwacht dat de inflatiedynamiek op lange termijn niet zal veranderen. Structurele krachten die in het afgelopen decennium een prominente rol speelden, zoals demografie, globalisering en technologische vooruitgang, zullen op de middellange termijn de desinflatoire druk in stand houden.

"Momenteel verwachten we geen renteverhoging tot 2023," zegt Andrea Siviero, Investment Strategist bij Ethenea. "Het normalisatieproces zal echter waarschijnlijk eerder beginnen, met een vermindering van de maandelijkse activa-aankopen van de Fed (de zogenaamde tapering). Maar ook in dat geval zal de Fed de markten vroegtijdig richting geven."

Impact van stijgende langetermijnrendementen

Gelet op het gestage herstel van de Amerikaanse economie, alsook de hogere inflatiecijfers, is het slechts een kwestie van tijd voordat de Federal Reserve haar activa-aankopen gaat afbouwen, ook al gebeurt dit later dan verwacht.

"De markten zullen op dergelijke stappen voorbereid zijn, aangezien de beleggers hierover al minstens drie maanden discussiëren," zegt Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "We zijn er ook zeker van dan de centrale bank van het verleden geleerd heeft en geen tweede 'taper tantrum' zal laten plaatsvinden. Daarom zal een eventuele aankondiging over het terugschroeven van de obligatieaankopen zeker niet tot een liquiditeitscrash leiden."

Op de Amerikaanse markt voor schatkistpapier zal de Fed de dominante speler blijven. Aangezien ze al USD 6 biljoen van de in totaal USD 28 biljoen aan verhandelbare Amerikaanse staatsobligaties bezit, kan ze de markt in haar voordeel sturen. Volker Schmidt: " We verwachten dat de Fed die bedragen uit aflopende effecten voor langere tijd zal herbeleggen."

Een sterk economisch herstel in de VS, het vooruitzicht op verdere fiscale stimuleringsmaatregelen en de huidige overschrijding van de inflatie zouden een verdere stijging van de langetermijnrente in de VS rechtvaardigen. Maar deze argumenten worden ruimschoots gecompenseerd door het ingrijpen van de centrale banken, het feit dat de gestegen rendementen al aantrekkelijk zijn voor buitenlandse beleggers en vooral voor Amerikaanse pensioenfondsen, en de overvloed aan liquiditeit op de Amerikaanse geldmarkten. Dit laatste heeft tot gevolg dat de kortetermijnfinancieringsrente in de VS naar negatief terrein opschuift.

Hoe is het Ethna-DEFENSIV fonds van Ethenea gepositioneerd voor een stijging van het langetermijnrendement in de VS? "Momenteel heeft de obligatieportefeuille van het fonds een gematigde duratie van iets meer dan 5," zegt Volker Schmidt. " Maar volgens ons is het onvermijdelijk dat de langetermijnrendementen tegen het einde van het jaar zullen stijgen. Een dergelijke beweging zal niet in een rechte lijn plaatsvinden, maar in golven, wat vraagt om actief (duratie)beheer. De huidige golf wijst in de richting van lagere rendementen, althans in de komende weken. Maar de volgende opwaartse beweging moet bij lagere rendementsniveaus beginnen dan de huidige. Als het zover is, zijn we klaar om de duratie opnieuw te verlagen en te profiteren van de stijgende rendementen."

Andrea Siviero
Andrea Siviero
Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.