Centrale banken: deze week geen renteverlagingen

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De ECB en de Fed zullen later deze week tijdens hun decembervergaderingen de rentetarieven ongewijzigd laten. Maar volgend jaar zullen de rentetarieven zeker worden verlaagd.

ECB: inflatiedoelstelling kan al in 2025 worden bereikt

Onze voorspelling voor de komende ECB-vergadering van 14 december is duidelijk: de ECB zal de rente ongewijzigd laten. De centrale bankiers hebben dit al duidelijk gemaakt. Christine Lagarde benadrukte onlangs dat de centrale bank nu kan zien hoe sterk en snel de renteverhogingen uit het verleden effect hebben. De inflatie is de laatste tijd verrassend sterk gedaald. Het algemene percentage daalde tot 2,9% in oktober en het kernpercentage (exclusief de meer volatiele energie- en voedselcomponenten) tot 3,6%. Voor ons is het duidelijk dat de cyclus van renteverhogingen in september eindigde. Vanwege de snel dalende inflatiecijfers en een trage economie lijkt het mogelijk dat de inflatiedoelstelling van 2% al in 2025 wordt bereikt. In haar meest recente projectie van september 2023 voorspelde de ECB dat de inflatie in 2025 iets hoger zou zijn dan haar doelstelling. Dit zou kunnen veranderen wanneer de nieuwe projecties worden gepubliceerd op het tijdstip van het rentebesluit.

De loonakkoorden uit het verleden, waarvan sommige meerdere jaren hebben geduurd, zullen ook in de toekomst een opwaartse druk op de prijzen blijven uitoefenen. Daarentegen zijn de energieprijzen onlangs aanzienlijk gedaald, wat een sterk tegenwicht vormt voor de loonstijgingen. Maar uiteindelijk kan de centrale bank geduld oefenen. De vrees voor een opflakkering van de inflatie is groot na de ervaring van 2022, voorlopige berekeningen laten zien dat de inflatie in november daalde tot het laagste niveau sinds de zomer van 2021. Daarna zullen basiseffecten er echter voor zorgen dat de inflatie op korte termijn licht zal stijgen. Toch zullen er in 2024 renteverlagingen komen. Een verlaging met 100 bp vanaf juni is voor ons een realistische schatting.

Fed: "hoe lang" in plaats van "hoe hoog"

Net als bij de ECB verwachten we dat de Fed tijdens haar vergadering van 12-13 december haar doelbandbreedte voor het belangrijkste rentetarief ongewijzigd laat op 5,25% tot 5,50%. Een belangrijke factor hierbij is de vertraging van de inflatie, waarop Fed-voorzitter J. Powell ook inging in zijn recente toespraak aan het Spelman College in Atlanta. De breed gedragen inflatie bedroeg in oktober al 3,2%. Deze aanzienlijke vertraging, die niet was voorzien door de markt, leidde tot een snelle daling van de rente over de hele rentecurve. Zelfs de favoriete core PCE-inflatie van de Fed is al vertraagd tot ongeveer 3,5%. Powell merkte onlangs op dat de Amerikaanse kerninflatie (PCE) de afgelopen zes maanden slechts met ongeveer 2,5% per jaar is gestegen - net boven de inflatiedoelstelling van 2% van de Fed.

De toelichtingen van de Fed-voorzitter tijdens zijn persconferentie zullen waarschijnlijk veel interessanter zijn. Recente marktbewegingen - een enorme daling van de rente over de hele curve en verwachtingen van ongeveer vier renteverlagingen volgend jaar - zijn eigenlijk in strijd met de belangen van de Fed, omdat ze de financiële voorwaarden minder restrictief maken en het voor de centrale bank moeilijker maken om de Amerikaanse economie af te remmen. Eerder deze maand probeerde Powell duidelijk te maken dat speculaties over een versoepeling van het monetaire beleid voorbarig waren. De Fed is bereid om indien nodig de rente verder te verhogen, zei hij. Volgens ons wil de Fed de optie openhouden om de rente verder te verhogen als dat nodig is, maar gezien het lage inflatieniveau is dat zeer onwaarschijnlijk. De neiging van de Fed om de inflatie te blijven bestrijden werd echter volledig genegeerd door de markten. Het is voor ons dan ook heel duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank naar verwachting veel harder zal communiceren.

De focus verschuift geleidelijk van "hoe hoog" naar "hoe lang". Naar onze mening zijn de vier renteverlagingen die voor volgend jaar zijn ingeprijsd, te optimistisch gezien de nog steeds robuuste Amerikaanse economie.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.