ChatGTP en de zoektocht naar bovenmatig rendement

Door Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Nieuwe tools zoals ChatGPT zullen het werk van alle marktdeelnemers en de beleggers blijvend veranderen. Tegelijkertijd houden deze tools heel wat nieuwe risico's in voor beleggers.

Het artikel "ChatGPT Can Decode Fed Speak, Predict Stock Moves From Headlines" was in april een van de meest gelezen artikelen op het financiële nieuwsportaal Bloomberg. Artificiële intelligentie in het algemeen en specifiek de chatbot ChatGPT zijn ook zeer actueel. De niet aflatende zoektocht naar bovenmatig rendement, het zogenaamde alfa - rendement dat hoger is dan het verwachte rendement op basis van het marktrisico (bèta) - is een blijvend thema dat al decennialang in de hoofden spookt van bijna alle deelnemers aan de financiële markten. Het is dus geen verrassing dat ChatGPT en andere soortgelijke taalmodellen nu hiervoor gebruikt worden. Een van de eerste wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp, waarnaar het eerste deel van de kop van het bovengenoemde Bloomberg-artikel verwijst, stelt in zijn titel de spannende vraag: "Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements?". Het korte antwoord is ja. Het is te zeggen, een dag op voorhand.

Toegegeven, na enkele jaren ervaring op de kapitaalmarkten is het niet gemakkelijk om niet in lachen uit te barsten wanneer men het heeft over de overvloed aan mogelijke bronnen van bovenmatig rendement. Alfa was altijd al een zeer tere bloem en geen lang leven beschoren. En dat zal altijd zo blijven. De ontdekking van vermeende nieuwe bronnen van alfa - die de laatste tijd exponentieel is toegenomen, onder meer door de verbeterde technologische mogelijkheden - zal daar niets aan veranderen. De zoektocht naar steeds nieuwe bronnen van alfa zet een race in gang die met deze middelen bijna onmogelijk te winnen is.

Kuddementaliteit van beleggers

Een voorbeeld uit de beginjaren van mijn carrière illustreert het onderliggende probleem zeer goed en heeft zich sindsdien ontelbare keren op een gelijkaardige manier in de markt herhaald. En vermoedelijk zal het zich de komende jaren herhalen met "artificiële intelligentie" beleggingsproducten.

De eigenlijke naam en de aanbieder van mijn voorbeeld, een marktneutraal product, zijn hier niet van belang. De gehanteerde beleggingsaanpak en de onderliggende techniek waren nog geen twintig jaar geleden state-of-the-art. En met een omvang van bijna 10 miljard euro op het hoogtepunt was het ook geen nicheproduct. De beleggingsstrategie kan in sterk vereenvoudigde termen worden samengevat als "koop de naar verwachting aantrekkelijkste breed gespreide aandelen op de markt en verkoop de naar verwachting onaantrekkelijkste aandelen op de markt". Het marktrisico (bèta) was in feite nul, zodat men zich volledig kon concentreren op het voortdurend overhevelen van alfa. De strategie werkte in het begin fenomenaal goed en leverde voortdurend positieve prestaties zonder grote koersschommelingen.

Terwijl de markt aan het oppervlak relatief rustig bleef, verloor het fonds plots dag na dag aan waarde ten belope van de totale prestatie van meerdere maanden. De beleggers waren ontzet en verbijsterd. Wat was er gebeurd? Met behulp van de nieuwe technologische middelen en gegevens hadden veel marktdeelnemers de markten geanalyseerd om uit te zoeken welke aandelen achteraf gezien de gemakkelijkste en betrouwbaarste bovenmatige rendementen opleverden. Omdat dezelfde gegevens met dezelfde middelen werden onderzocht, kwam men onverwacht tot dezelfde resultaten. Veel beleggers hadden gewoon dezelfde effecten in hun portefeuille. Zodra de beleggers belangrijke hoeveelheden moesten verkopen, kwamen de aandelen onder druk te staan en werd een kettingreactie in gang gezet. Het was voor veel beleggers een belangrijke en leerzame ervaring, die de geschiedenisboeken van de kapitaalmarkt is ingegaan onder de titel Quant Crash 2007.

Voor de volledigheid, dit gebeurde er vervolgens in ons voorbeeld. Een deel van de verliezen werd zeer snel teruggewonnen in de eerste tegenbeweging. De strategie werd aangepast op basis van de geleerde lessen en kwam het crisisjaar 2008 goed door. Daarna ging de strategie echter gestaag achteruit, zonder ooit de successen van de backtesting of de eerste maanden te kunnen evenaren en de verkondigde ambities waar te maken. Na ongeveer acht en een half jaar, in 2015, werd het product dat ooit miljarden waard was van de markt gehaald.

Dit voorbeeld is in veel opzichten leerzaam en nuttig. Het bewijst duidelijk dat de kuddementaliteit van beleggers een niet te onderschatten risico vormt. Niet alleen op het niveau van de totale markt, maar ook op het niveau van individuele effecten. Interessant is dat dit risico niet correleert met traditionele risicofactoren zoals schuld, waardering, cycliciteit, bèta en andere. Daarom is het oneindig veel moeilijker om zich te beschermen tegen dergelijke posities, "crowded trades" genoemd. Terwijl diversificatie van de portefeuille in wezen de portefeuille beschermt, is het de beleggingsstrategie zelf die hier het potentiële risico inhoudt. We moeten dus zeer voorzichtig zijn bij zowel zeer populaire beleggingsstrategieën als bij nieuwe, innovatieve benaderingen die bovengemiddelde rendementen beloven en daardoor veel beleggingen aantrekken - op basis van nieuwe backtests, nieuw ontdekte alfa-factoren of nieuwe technologische mogelijkheden.

Naast de onmiddellijke risico's die zich op zeer korte termijn voordoen, toont dit voorbeeld aan hoe snel bronnen van alfa opdrogen op middellange tot lange termijn. De praktijk en de theorie bewijzen dat dit eerder regel dan uitzondering is.

Het verhaal achter de krantenkoppen

Wat betekent dit concreet? Zeker, krantenkoppen als "ChatGPT kan koersbewegingen voorspellen" zijn intrigerend. Maar om de geschetste redenen brengen ze ons niet in paniek of in vervoering. Toch zullen nieuwe instrumenten zoals ChatGPT het werk van alle marktdeelnemers en beleggers blijvend veranderen. Net als zakrekenmachines, computers en het internet daarvoor. Om de kansen en risico's in te schatten is het daarom van essentieel belang de evolutie te begrijpen en te weten wat de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling zullen zijn.

Het hierboven vermelde financiële artikel over ChatGPT laat zien dat ten minste één bestaande trend in de financiële sector wordt versterkt: de focus op steeds kortere handelsintervallen, waarbij dagelijkse beleggingen op basis van krantenkoppen niet langer tot hoofdschudden leiden. Misschien bestaat de waarde van actief beheer vandaag uit het lezen van het verhaal achter de krantenkop. Eens kijken of dit wordt uitgeroepen tot een officiële bron van alfa!

Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.