Contracyclisch beleggen in aandelen

Terwijl andere beleggers in mei aandelen verkochten, was Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea, aan het kopen. ​ Hij legt uit waarom.

De winstvooruitzichten van bedrijven dalen naarmate de inflatie toeneemt. Hogere productiekosten verkleinen de winstmarges en de consumenten beperken hun uitgaven omdat de inflatie hun reële vermogen aantast. Deze factoren hebben de laatste tijd hun weerslag op de aandelenmarkt. "De situatie kan zelfs verslechteren, afhankelijk van wat er met de inflatie gebeurt - vooral omdat het huidige waarderingsniveau niet als aantrekkelijk kan worden omschreven, ondanks een reeds sterke daling van de koersen," zegt Christian Schmitt Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "De koers-winstverhouding (P/E), een klassieke heuristische waarderingsmaatstaf, suggereert dat het huidige koersniveau - van bijvoorbeeld de S&P 500 - rond het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar ligt. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat de winstmarges van de bedrijven de laatste tijd recordhoogten hebben bereikt - wat niet houdbaar zal zijn gezien de hoge inflatie. Voor de conjunctuur gecorrigeerde maatstaven, zoals de populaire Shiller P/E ratio, wijzen er daarentegen op dat de waarderingen nog steeds relatief hoog zijn."

Gezien de samenloop van talrijke stressfactoren op middellange termijn en de lagere - maar niet goedkope - waarderingen, houdt Christian Schmitt een voorzichtige positionering van het Ethna-DYNAMISCH fonds aan. Deze voorzichtigheid blijkt onder meer uit de lage netto aandelenallocatie. ​ In de hele maand april bedroeg die minder dan 30%. "Onlangs hebben we die echter verhoogd tot bijna 50% à 60%, in een opportunistische en anticyclische beweging tijdens een periode van oververkoop midden en eind mei," zegt hij. "Anderzijds fungeert onze tijdelijk hoge kaspositie, die de afgelopen maanden varieerde van bijna 40% tot 70% - inclusief kasgeldsubstituten (AAA-obligaties met korte looptijd) en synthetische kasmiddelen (via aandelenafdekking) - als een stabilisator in het huidige, moeilijke marktklimaat voor risicovolle activa."

Tegelijkertijd erkent hij dat de recente correctie op de aandelenmarkt ook veel kansen creëert op individueel effectenniveau. "Wij zijn al begonnen met het geleidelijk opbouwen van posities in kwaliteitsbedrijven en zijn van plan om dit te intensiveren van zodra de doorslaggevende stressfactoren afnemen of voldoende in de markten verrekend zijn."

Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.