De Amerikaanse dollar: veilige haven in tijden van wereldwijde crisissen?

Het scenario van een verzwakkende wereldwijde groei en grote onzekerheid is gunstig voor de Amerikaanse dollar, zegt Dr. Andrea Siviero, Investment Strategist bij ETHENEA Independent Investors S.A. Volgens hem kan de dollar verder stijgen.

De Amerikaanse dollar blijft profiteren van een agressieve Fed en een veerkrachtige Amerikaanse economie. "Ondanks de strakkere positie van de ECB en de sterke appreciatie van de Amerikaanse dollar in 2022 verwachten we dat de Amerikaanse dollar sterk blijft ten opzichte van de euro", zegt Investment Strategist Siviero. Daarentegen acht hij een recessie in de komende kwartalen vrijwel onvermijdelijk voor de economie van de eurozone, die last heeft van de energiecrisis en het dalende vertrouwen. "Gezien de hoge overheidsschulden en de uitgesproken regionale verschillen blijft het verkrappen van het monetaire beleid van de ECB een zeer moeilijk proces. Een strakker ECB-beleid kan op korte termijn enige verlichting brengen voor de noodlijdende euro. Toch is het onwaarschijnlijk dat het de onderliggende patronen van de zwakke euro zal veranderen."

Amerikaanse economie lijkt bestand tegen strakker monetair beleid Fed

In 2022 steeg de Amerikaanse dollar op jaarbasis met ongeveer 14% ten opzichte van de euro, waardoor hij de sterkste munt binnen de G10 werd. Siviero ziet verschillende redenen voor de algemene sterkte van de greenback. Zo lijkt de Amerikaanse economie, ondanks enige vertraging in de eerste helft van 2022, bestand tegen de hoge inflatie en het strakkere beleid in combinatie met een sterke arbeidsmarkt, gezonde loonstijgingen en solide consumenten- en bedrijfsuitgaven. Hij ziet een risico op een recessie in de VS in het geval van een buitensporige monetaire verkrapping door de Fed. "In de komende kwartalen zal de Amerikaanse economische groei waarschijnlijk die van de eurozone en China overtreffen", aldus de expert. "In de afgelopen 18 maanden heeft de Amerikaanse dollar ook geprofiteerd van zijn status van veilige haven, die internationale kapitaalstromen aantrekt in tijden van wereldwijde crisis."

Bovendien resulteert een "stagflatiebonus" voor de VS uit een hoge inflatie en een zwakkere wereldwijde groei. Siviero legt uit: "De positie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro werd versterkt door de zwakke euro-economie en het divergerende beleid van de Fed en de ECB." De Europese economie was nog niet hersteld van de door de pandemie veroorzaakte recessie toen zij hard werd getroffen door de gevolgen van het conflict in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland. Dit laatste leidde tot een sterke stijging van de energieprijzen en een opleving van de inflatie, waardoor het vertrouwen van de consumenten en bedrijven sterk afnam. Terwijl de Amerikaanse Federal Reserve haar belangrijkste rentetarief sinds maart met 250 basispunten heeft verhoogd, werd de aanpassing van de monetaire beleidsmaatregelen van de ECB vertraagd door een verzwakkende economie, marktfragmentatie (toename van de spreads op overheidsobligaties binnen de eurozone) en politieke spanningen. In de zomer, toen de inflatie een recordhoogte bereikte, veranderde de ECB haar toon en werd zij veel agressiever om de inflatie te verlagen en de inflatieverwachtingen te beheersen.

Recessie in Europa bijna onvermijdelijk - China lijdt onder zero-covid beleid en vastgoedcrisis

Volgens Siviero wordt vooral de Duitse economie, die sterk afhankelijk is van Russische energie, zwaar getroffen: "De Duitse industriële sector lijdt onder aanbodproblemen en een zwakke binnenlandse en wereldwijde vraag. Ondanks een gezonde arbeidsmarkt is de loongroei matig, en het consumentenvertrouwen bevindt zich op een historisch dieptepunt als gevolg van de dalende koopkracht van de gezinnen." De ECB lijkt vastbesloten om door te gaan met een strakker monetair beleid om de inflatie weer op het beoogde niveau te brengen. Ondanks een steeds expansiever begrotingsbeleid en aanvullende steun van verschillende Europese landen ziet de beleggingsstrateeg van Ethenea een Europese recessie als bijna onvermijdelijk.

Ook in China, het derde grote mondiale economische blok naast de VS en Europa, vertraagt de economie al enige tijd. De uitbraak van Covid-19 heeft dit jaar een vraag- en aanbodschok veroorzaakt. "Ondanks de overheidsmaatregelen kan het nul Covid-beleid en de diepe crisis in de Chinese vastgoedsector een recessie veroorzaken", aldus Siviero.

Andrea Siviero
Andrea Siviero

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.