De ECB depositorente stijgt in juli wellicht naar 4,5%

Er is geen alternatief

Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij ETHENEA Independent Investors S.A., kijkt verder dan het volgende rentebesluit van de ECB op 16 maart 2023 en analyseert de waarschijnlijke inflatietrend.

"De Europese Centrale Bank (ECB) heef duidelijk bekendgemaakt dat ze ook in maart haar belangrijkste rentetarieven met 50 basispunten zal verhogen. Maar wat zal er daarna gebeuren tijdens de vergaderingen van mei, juni en juli? Holzmann, de vertegenwoordiger van Oostenrijk in de directie van de ECB, die bekend staat als een voorstander van harde restrictieve maatregelen, verklaarde onlangs dat hij ook bij deze gelegenheden zou doorgaan met verdere verhogingen van 50 basispunten.

Pas boven een depositorente van 4% zou het beleid van de ECB een beperkend effect hebben op de inflatie enn in februari was de inflatieontwikkeling zorgwekkend, met een jaarlijkse stijging van 8,5%. Met het rentebesluit op 16 maart 2023 zal de ECB ook haar nieuwe inflatieprognose bekendmaken. Het is duidelijk dat de gerapporteerde inflatie in maart 2023 sterk zal dalen. Een jaar geleden, in maart 2022, waren de benzine- en dieselprijzen immers gestegen tot meer dan 2 euro per liter en momenteel liggen ze daar ruim onder. Volgens de berekeningen van het portefeuillebeheer van ETHENEA is in maart 2023 een inflatie van 6% mogelijk.

Vooruitblikkend naar de verwachte ontwikkeling van de inflatie in de volgende maanden zien we dat een lagere inflatie van ongeveer 4% waarschijnlijk is in september en oktober 2023. Dit komt doordat de gasprijzen op de groothandelsmarkten in augustus 2022 explodeerden en vervolgens aan de klanten werden doorberekend. Na oktober verwachten wij een verdere versnelling richting 5%. Op basis hiervan en om tijdig te kunnen reageren zou de ECB de depositorente in juli eigenlijk tot 4,5% moeten verhogen

Bovendien zijn er nog vele andere redenen waarom de ECB voorzichtig moet zijn: de inflatie in de eurozone is altijd afhankelijk van de mondiale ontwikkelingen. Als China en Japan hun groei blijven opvoeren, zal het voor de ECB moeilijker worden om de inflatie in toom te houden. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de landen van de eurozone in 2023 gaan bezuinigen; pas in 2024 wil de EU haar lidstaten daartoe dwingen. De consumenten hebben ook genoeg geld op zak, ze hebben spaargeld uit de coronaperiode en vrezen nauwelijks voor hun job. Ook dit is een tegenwind voor een snelle daling van de inflatie. Een depositorente van 4,5% vormt een goed uitgangspunt voor de ECB om de verdere ontwikkelingen in het najaar te analyseren en het rentebeleid zo nodig aan te passen."

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.