De ECB versus de Fed - wat zijn de verschillen tussen hun aankoopprogramma's?

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De afgelopen maanden hebben de kapitaalmarkten en het bedrijfsleven geworsteld met de gevolgen van zowel het coronavirus als de overheidsmaatregelen om het virus in te dammen. Om het effect van deze crisis op de wereldeconomie te verzachten, hebben centrale banken over de hele wereld geleidelijk aan tegenmaatregelen genomen. De twee meest prominente van deze instellingen, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve (Fed), beschikken nu over hun belangrijkste instrumenten om de markten voor bedrijfsobligaties te ondersteunen. Aangezien de ECB en de Fed elk verschillende programma's hebben ingevoerd om de markten te helpen stabiliseren, is het de moeite waard om na te gaan wat deze programma's inhouden en of er een verschil is in effectiviteit.

Een snelle reactie van de ECB...

Sinds de invoering van het Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) in 2016 heeft de ECB in wisselende mate bedrijfsobligaties gekocht (hoewel zij in 2019 voornamelijk alleen de vervallen bedragen heeft geherinvesteerd). Na de snelle economische achteruitgang als gevolg van de uitbraak van het Covid-19-virus aan het begin van dit jaar, heeft de ECB haar bestaande programma snel gebruikt om extra aankopen te doen voor een totaalbedrag van EUR 11,9 miljard tussen begin maart en 17 april 2020.

Naarmate de crisis aanhield en de druk op de obligatiemarkten toenam, introduceerde de ECB een nieuw programma, het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Met een totaal volume van EUR 750 miljard voor de aankoop van overheidsobligaties, asset-backed securities, gedekte obligaties en bedrijfsobligaties, werd het PEPP eind maart gelanceerd. Op 17 april had het PEPP al voor EUR 70 miljard aan effecten gekocht. Het merendeel van deze aankopen had betrekking op overheidsobligaties. Daarnaast werd tot dusver voor ongeveer 7 miljard EUR aan bedrijfsobligaties aangekocht (naast de obligaties die via het CSPP zijn aangekocht). In het kader van het PEPP koopt de ECB investment-grade bedrijfsobligaties op de primaire en secundaire markt, die allemaal in euro's zijn uitgedrukt en zijn uitgegeven in landen van de eurozone. Maar we verwachten dat de ECB haar aankoopuniversum zal uitbreiden naar bedrijfsobligaties waarvan de rating verlaagd werd onder de investment-grade categorie ten gevolge van de ​ Covid-19-pandemie. Dat zou kunnen gelden voor obligaties uitgegeven door het Duitse Schaeffler AG of het Franse Accor, die beide hun investment grade-status bijna hebben verloren, of door ZF Friedrichshafen, dat al onder het investment-grade-niveau is gezakt. Mocht de ECB haar aankopen van activa uitbreiden, dan zou dit een weerspiegeling zijn van een maatregel van de Fed. Die neemt in haar secundaire aankoopprogramma nog steeds uitgevers op die op 22 maart 2020 de "investment grade"-status hadden, maar deze vervolgens zijn kwijtgeraakt.

...op de hielen nagezeten door de Fed

In de nasleep van de coronaviruscrisis heeft de Fed twee programma's gecreëerd om de markt van USD-bedrijfsobligaties te ondersteunen. Het eerste, dat bekend staat als de Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF), heeft een volume van 500 miljard USD en dient als noodfinanciering voor bedrijfsobligaties uitgegeven door emittenten die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het PMCCF-programma is opgezet om obligaties te kopen bij de uitgifte, om bedrijfsemittenten te ondersteunen in hun financieringsbehoeften. Het tweede programma, de Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF), heeft een omvang van 250 miljard USD en werd opgezet om specifieke obligaties te kopen - in de eerste plaats obligaties met een investment-grade rating en een looptijd van vier jaar of minder. Deze uitgiftes moeten uitgedrukt zijn in USD, de uitgever moet in de VS gevestigd zijn en daar een aanzienlijk deel van zijn activiteiten ontplooien. Daarnaast kan dit programma ook beleggen in investment-grade en high-yield ETF's, waarbij de nadruk ligt op in de VS gevestigde emittenten.

Maar hoe succesvol zijn de programma's?

Zowel de ECB als de Fed hebben met deze aankoopprogramma's de bedoeling om de financieringskosten voor bedrijven op een voldoende laag niveau te houden. Wat dat betreft kunnen we beide initiatieven nu al succesvol noemen. Het gemiddelde rendement op bedrijfsobligaties met een investment-grade rating ligt onder 1,5% (euro) en iets boven 2,5% (USD). Dankzij het SMCCF kan de Fed indirect de langetermijn-rendementen sturen door ETF's te kopen, die op hun beurt beleggen in obligaties met een lange looptijd. De primaire markt voorziet de bedrijfsuitgevers van de vereiste liquiditeit, aangezien de feitelijke of potentiële aankopen van de centrale bank - in combinatie met het domino-effect van goed presterende secundaire markten – hun werk doen. Om de bedrijfsliquiditeit verder te vergroten, heeft de ECB aangekondigd dat zij ook commercieel papier uitgegeven door niet-financiële ondernemingen in haar toegestane activabereik zal opnemen.

Hoewel de Fed de startdatum voor beide programma's nog niet heeft aangekondigd, heeft haar bereidheid om te handelen de markten al gerustgesteld en in de afgelopen weken geleid tot een veel betere prijsvorming in de markt. De ECB daarentegen is al gestart met haar aankoopprogramma. Ondanks de verschillen in de programma' s die de Fed en de ECB hebben aangekondigd, is het belangrijk op te merken dat we vergelijkbare resultaten zien. De betrouwbaarheid van de centrale banken en het vertrouwen van de beleggers in hun bereidheid tot handelen was een doorslaggevende factor voor het succes van de maatregelen. Daarom verwachten wij dat investment-grade bedrijfsobligaties positief zullen blijven presteren met verdere vermogenswinsten in het vooruitzicht.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.