De financiële sector voelt nu al de impact van Brexit

Hoewel de Brexit-overeenkomst nog maar kort van kracht is, heeft deze al invloed gehad op de financiële sector. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea Independent Investors, licht toe.

"Decennialang werd Londen beschouwd als het centrum voor grensoverschrijdende aandelenhandel", zegt dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea Independent Investors. "Brexit en het aflopen van de overgangsperiode lijken daar nu een einde aan gemaakt te hebben."

De Aquis Exchange, het op één na grootste handelsplatform voor Europese aandelen in het Verenigd Koninkrijk, meldde dat 99,6 procent van alle transacties begin januari via zijn tweeledig platform in Parijs werd afgewikkeld. Hetzelfde werd gemeld door Cboe Global Markets, Inc. (voorheen Chicago Board Options Exchange), zegt de expert. Volgens informatie van Cboe werd ongeveer 90 procent van de aandelenhandel in de EU uitgevoerd in Amsterdam, terwijl in het voorbije jaar bijna het hele volume in Londen werd afgehandeld. "Alleen al op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar werd ongeveer zes miljard euro van Londen naar het Europese vasteland verplaatst", aldus Schmidt. "Niet alleen loopt de Britse schatkist hierdoor belastinginkomsten mis, maar het is ook redelijk om aan te nemen dat bedrijven in de toekomst liever in de EU naar de beurs gaan om zo van vlotte en actieve handelsvoorwaarden te kunnen profiteren".

Hieruit blijkt duidelijk dat Londen zijn status als Europees financieel centrum al heeft verloren. Schmidt verwacht dat dit proces waarschijnlijk onomkeerbaar is.

Impact op andere sectoren

Geen tarieven voor goederen die bilateraal verhandeld worden tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU - dat was een van de belangrijkste redenen voor de Brexit-overeenkomst. Maar een paar weken na Brexit worden de problemen steeds duidelijker. "Ten eerste klagen vooral kleine detailhandelaren en vrachtbedrijven over de toenemende bureaucratie en het papierwerk dat daarmee gepaard gaat," zegt Ethenea's expert. "Er zijn berichten over files aan de buitengrenzen, vrachtwagens die worden weggestuurd, en instortende bevoorradingsketens. Veel vervoersbedrijven hebben hun leveringen voorlopig opgeschort."

Maar zelfs grote concerns schijnen overrompeld te zijn door de onzekerheden en zijn niet voldoende voorbereid. "Opdat goederen in aanmerking zouden komen voor belastingvrijstelling, moet men kunnen aantonen dat ze afkomstig zijn uit de EU of het Verenigd Koninkrijk", legt Schmidt uit. Als ze echter via het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd en vervolgens naar de EU worden uitgevoerd (met weinig of geen verdere verwerking), dan zouden de douanerechten van toepassing zijn. Neem bijvoorbeeld de "Percy Pig" snoepjes van Marks & Spencer. Die worden door Katjes in Duitsland geproduceerd. Mark & Spencer importeert deze snoepjes naar het Verenigd Koninkrijk en distribueert ze vervolgens ook naar Ierland. Voortaan zouden ze onderhevig zijn aan douanerechten. "In de toekomst zullen bedrijven dus voor de keuze staan om ofwel de douanerechten te betalen ofwel om hun bevoorradingsketen aan te passen, zodat de magazijnen rechtstreeks kunnen worden bevoorraad zonder dat ze daarbij Britse faciliteiten hoeven in te schakelen. Dit laatste zal vooral voor KMO's grote uitdagingen met zich meebrengen", aldus Schmidt.

Stemrecht ontnomen aan beleggers

Op 11 maart 2019 kondigden de luchtvaartmaatschappijen Ryanair en Wizzair aan dat zij in geval van een Brexit het stemrecht aan hun Britse aandeelhouders zouden ontnemen. "Begin dit jaar hebben ze dit voornemen uitgevoerd", zegt Schmidt. De reden hiervoor was de regelgeving die voorschrijft dat vluchten binnen de EU alleen mogen worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die voor het grootste deel in handen zijn van EU-aandeelhouders of in ieder geval onder hun controle staan. In het ergste geval zou een vliegverbod het resultaat zijn. Hoewel Ryanair in Ierland is gevestigd, komt een groot aantal van zijn aandeelhouders, voornamelijk institutionele beleggers en fondsen, uit Groot-Brittannië.

Hetzelfde zou gelden voor Wizzair, dat in Hongarije is gevestigd, zegt de Ethenea-expert. "Dit zijn al de eerste effecten en er zullen er nog veel meer bijkomen, waarvan sommige een totale verrassing zullen zijn. We vinden het daarom verstandig om op elk vlak flexibel en gediversifieerd te zijn om zo voorbereid te zijn op verdere ontwikkelingen".

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.