De VS vs Microsoft - wie wint de race bij beleggers?

Waarderingen van bedrijven hebben de wereldeconomie altijd in spanning gehouden. De laatste tijd is er echter niet veel goed nieuws op dit gebied. Microsoft is een uitzondering. Dr. Tobias Burggraf van Ethenea vergelijkt het softwarebedrijf met Amerikaanse schatkistcertificaten.

In april kreeg Microsoft van Fitch een 'AAA'-rating, waarmee het de enige overblijvende blue-chiponderneming is met de best mogelijke rating van alle grote ratingbureaus. "Ter vergelijking: in de jaren tachtig hadden nog bijna 60 bedrijven de hoogste rating", verduidelijkt Dr. Tobias Burggraf, Portfolio Manager bij Ethenea Independent Investors S.A. "De lijst varieerde van General Electric tot Pfizer en van Merck tot Coca-Cola en UPS. Na verloop van tijd kon geen van hen echter weerstaan aan goedkopere financieringsvoorwaarden, waardoor hun schuldniveaus stegen en hun kredietratings daalden."

Dr. Burggraf ziet de rating van Microsoft als een kans om het bedrijf onder de loep te nemen. Als benchmark gebruikt hij Amerikaans schatkistpapier, dat over het algemeen tot de veiligste activa ter wereld behoort. Hij vergelijkt beide waarden in vier ronden: ratingbureaus, financiën, rendementen en duurzaamheid.

Ronde 1: ratingbureaus

"Wat de kredietrating van Microsoft zo'n stabiele basis geeft, is de sterke positie van het bedrijf met de beproefde softwareactiviteiten rond het Windows-besturingssysteem, in combinatie met de snelgroeiende cloudactiviteiten. Deze combinatie is een belangrijke verklaring voor de toprating van de belangrijkste bureaus", legt Dr. Burggraf uit.

De VS daarentegen zouden van Moody's alleen een AAA-rating en een stabiele outlook krijgen, terwijl Fitch de AAA-rating in juli 2020 een negatieve outlook gaf. "S&P heeft de VS in augustus 2011 al afgewaardeerd naar AA+. De ratingbureaus erkennen weliswaar nog steeds de aantrekkingskracht van 's werelds grootste economie. Maar de stijgende overheidsschuld en begrotingstekorten, die in het afgelopen decennium zijn opgebouwd en tijdens de pandemie weer zijn opgelopen, blijven remmende factoren en staan een verdere opwaardering van de rating in de weg."

VS tegen Microsoft 0-1

Ronde 2: Financiën

In termen van financiële kerncijfers, zoals cash, schuld en winst, doet Microsoft het even goed. Met 125 miljard dollar heeft Microsoft meer cash dan schuld (81 miljard dollar), waardoor het netto vrijwel schuldenvrij is.

De schuldenlast van de Verenigde Staten daarentegen blijft stijgen als gevolg van de grote tekorten op de begroting en de lopende rekening. "De staatsschuld van de VS is de grens van 28 biljoen dollar gepasseerd en groeit in het lopende begrotingsjaar met 2,1 biljoen dollar. Er zijn geen tekenen dat deze schuld in de nabije toekomst aanzienlijk zal worden afgebouwd," oordeelt Dr. Burggraf.

VS tegen Microsoft 0-2

Ronde 3: Rendementen

Op het eerste gezicht lijkt deze ronde duidelijk: een obligatie met een looptijd tot 2028 uitgegeven door Microsoft heeft nog altijd een hoger rendement dan een obligatie uitgegeven door de Amerikaanse schatkist. Zo levert een 2028-obligatie van Microsoft met een interest van 2,40% ongeveer 0,88% op bij een huidige koers van USD 106,5. Een vergelijkbare obligatie van de Amerikaanse schatkist levert 0,80% op, wat een spread geeft van ongeveer 8 basispunten. En Microsoft blijft zijn achterstand inlopen. "Terwijl de spread in 2016 rond de 75 basispunten lag, is het verschil in de loop van de tijd kleiner geworden, met uitzondering van de meest turbulente periode van de pandemie, toen de spreads van bedrijfsobligaties ten opzichte van staatsobligaties omhoogschoten," aldus de portefeuillebeheerder.

"Het is goed denkbaar dat de spreads in de toekomst nog verder zullen afnemen. De Covid-19-crisis heeft echter eens te meer de kracht en het belangrijkste verkoopargument van Amerikaanse Treasuries aangetoond. In tijden van financiële en economische onzekerheid zijn zij bijna de enige beleggingscategorie die een afdekking biedt tegen koersverliezen."

VS tegen Microsoft 1-2

Ronde 4: Duurzaamheid

Duurzaam beleggingsbeheer wint gestaag aan belang. Een vergelijking tussen bedrijven en landen is natuurlijk moeilijk. Dr. Tobias Burggraf bekeek de belangrijkste ESG-scores voor Microsoft. Die komen sterk uit de hoek. MSCI geeft Microsoft een ESG-rating van AAA, en de Sustainalytics ESG Risk Score van het bedrijf is 14,6 (laag risico, 11e van de 308 bedrijven in deze subsector).

"In een recente studie zegt FTSE Russell dat het bbp per hoofd van de bevolking in de VS ongeveer 20% lager zou zijn in een wereld die zwaar wordt getroffen door klimaatverandering dan in een wereld volledig zonder klimaatverandering. Dit betekent dat de VS slechts de 19e plaats zouden innemen van de 26 onderzochte landen", aldus Dr. Burggraf. "De Global Freedom Score van Freedom House richt zich op socio-sociale factoren zoals vrijheid van meningsuiting of gelijkheid voor de wet. Hier staan de VS op de 58e plaats van 210 landen, wat beter is dan gemiddeld, maar opnieuw buiten de top 25%."

Eindstand: VS tegen Microsoft 1-3

Dr. Tobias Burggraf maakt de eindbalans op: "Microsoft-obligaties leveren nu een rendement op dat dicht bij dat van Amerikaanse Treasuries ligt, die als risicovrij worden beschouwd. Het is heel goed mogelijk dat het rendementsverschil in de toekomst verder zal afnemen. Aangezien er weinig obligaties met AAA-rating op de markt zijn, blijft Microsoft een aantrekkelijke belegging voor risicobewuste beleggers, met name institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Tegelijkertijd moet het Amerikaanse ministerie van Financiën obligaties blijven uitgeven om het enorme begrotingstekort te financieren. Dit zal de rente op Amerikaanse staatsobligaties waarschijnlijk verder opdrijven. In ieder geval op de middellange termijn en ten laatste nadat de steunprogramma's van de Amerikaanse Federal Reserve aflopen."

"Amerikaanse Treasuries zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk de beleggingscategorie bij uitstek blijven voor institutionele beleggers. Ze zijn uiterst liquide en bieden een van de weinige veilige havens in de obligatiesector. Toch is Microsoft, gezien de positieve vooruitzichten en het groeiende begrotingstekort van de Amerikaanse schatkist, nu een reëel alternatief."

Tobias Burggraf
Tobias Burggraf

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.