De wereldeconomie blijft achteruitgaan

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De stijgende reële lonen en energieprijzen blijven de inflatie op een hoger dan gemiddeld niveau houden, maar de centrale banken zijn aan het einde of bijna aan het einde van hun verhogingscyclus. Het besmettingsgevaar als gevolg van de problemen in de Chinese vastgoedsector is reëel, maar de gerichte fiscale en monetaire maatregelen volstaan om het probleem voorlopig in te dammen.

De wereldeconomie zit nog steeds in het slop door het restrictieve monetaire beleid en de aanhoudend hoge inflatie. Zelfs als de groei in het laatste kwartaal van het jaar verder vertraagt, zijn er geen tekenen van een dreigende recessie. De situatie op de arbeidsmarkten blijft krap. Het aantal vacatures blijft dalen en de werkloosheid neemt langzaam toe. Hoewel het consumentenvertrouwen zich op een laag niveau lijkt te hebben gestabiliseerd, blijven de verwachtingen voor de toekomstige economische activiteit zwak.

Na een aanzienlijke daling in de eerste helft van het jaar begint de algemene inflatie weer te stijgen, enerzijds door het basiseffect en anderzijds door de stijgende reële lonen en de sterke fiscale steun. Bovendien wordt een daling van de inflatie en het groeiverhaal ernstig in twijfel getrokken door de aanzienlijke stijging van de olieprijzen. De centrale banken in de ontwikkelde economieën zullen de rente langer hoog houden; we kunnen de komende kwartalen geen renteverlagingen verwachten.

Amerikaanse arbeidsmarkt: vraag en aanbod komen in evenwicht

De groei van het Amerikaanse bbp bleef solide in september, ondanks de neerwaartse bijstellingen in de vorige maanden. De Amerikaanse groei overtrof in het derde kwartaal opnieuw die van de andere ontwikkelde economieën. Het strakke monetaire beleid en de beperkende kredietvoorwaarden zullen de groei de komende kwartalen afremmen, maar op basis van de huidige groei- en inflatiecijfers zijn de vooruitzichten op een zachte landing goed. Vooral de sterke fiscale steun, goede gezinsinkomens en de stabiele arbeidsmarkt zijn ondersteunende factoren. De leidende indicatoren van deze componenten bevestigen dit: de expansie van de dienstensector vertraagt, terwijl de verwerkende industrie licht verbeterde, ondanks een terugval van de activiteit. In september werd voor de tweede keer een daling van het consumentenvertrouwen vastgesteld. Omdat de consumenten hun spaargeld echter nog steeds uitgeven, blijven de detailhandelsverkopen hoog.

De arbeidsmarkt koelt op een ordelijke manier af: vraag en aanbod komen in evenwicht en de loonstijging vertraagt. De desinflatie is nog niet ten einde. Na de laatste stijging van de energieprijzen versnelde de algemene inflatie in augustus tot +3,7% op jaarbasis. De Fed heeft tastbare vooruitgang geboekt in het terugdringen van de inflatie. Hoewel de Fed in september de renteverhogingen pauzeerde, zei ze wel dat verdere renteverhogingen nodig zijn als een nieuwe stijging van de vraag de desinflatie bedreigt.

Eurozone: vrees voor stagflatie

De snelle vertraging van de groei, de hardnekkige inflatie en een olieprijs van bijna USD 100 per vat doen in de eurozone de angst voor stagflatie opnieuw oplaaien. Zowel de EU-Commissie als de ECB hebben hun groeiprognoses van het bbp naar beneden bijgesteld en hun inflatieverwachtingen voor 2023 en 2024 naar boven bijgesteld. De bbp-gegevens voor het tweede kwartaal in de eurozone stegen met slechts 0,1% k-o-k, wat veel lager is dan de oorspronkelijke ramingen. De belangrijkste reden voor deze lage bbp-groei zijn de veel zwakkere exportcijfers, die de zwakke orderontvangst van de industrie weerspiegelen. De resultaten in Duitsland en Italië waren bijzonder slecht.

Het Europese consumentenvertrouwen is gestabiliseerd dankzij de verbetering van de reële lonen, maar blijft laag. Ondanks de recordlaagte van de werkloosheid dalen de gezinsbestedingen. Door een verdere verslechtering van het economische klimaat en het feit dat de inkoopmanagersindices blijven krimpen, liggen de groeiverwachtingen voor het derde kwartaal rond 0%. De hoge rente en strengere kredietvoorwaarden remmen de groei af. In september verhoogde de ECB haar depositorente tot 4%, maar ze staat nog steeds voor grote uitdagingen: de kerninflatie is nog steeds veel te hoog (4,5%, na een daling van 0,8% in de loop van de maand), de reële lonen stijgen en de economie hapert.

China: een duurzaam herstel zal enige tijd duren

Veel economische experts verlaagden onlangs de Chinese bbp-groeiraming voor 2023 tot onder de officiële doelstelling van 5%. Een opleving bleek in september nog steeds onhaalbaar, maar de Chinese autoriteiten blijven de economie ondersteunen met een doelgericht fiscaal en monetair beleid. De PBoC heeft de belangrijkste rentetarieven en de reserveverplichting herhaaldelijk verlaagd. Daarnaast werden de maatregelen opgevoerd om het vertrouwen te herstellen, de investeringen en consumentenbestedingen te stimuleren en de geplaagde vastgoedsector te ondersteunen. De politieke stimuli beginnen effect te hebben, maar het zal enige tijd duren voordat er sprake is van een duurzaam herstel. Positief is dat de binnenlandse vraag, de industriële productie en de detailhandelsverkopen zijn gestegen.

Negatieve factoren zijn de aanhoudende problemen in de vastgoedsector (inclusief het mogelijke besmettingsgevaar), de zwakke internationale vraag en de aanhoudende handelsspanningen. Terwijl de consumentenprijzen op jaarbasis licht positief waren (+0,1%), bleven de producentenprijzen negatief (-3%).

Michael Blümke
Michael Blümke

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.