De wereldwijde belastinghervorming zal de aandelenmarkten niet structureel beïnvloeden

Door Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Een mogelijk wereldwijd belastingakkoord zou digitale giganten dwingen om meer belastingen te betalen. Een mogelijk akkoord wordt rond oktober verwacht. President Biden is ook van plan om de vennootschapsbelasting in de VS te verhogen. Zal dit een bedreiging vormen voor de Amerikaanse of de wereldwijde aandelenmarkten?

Begin juni werden de ministers van Financiën van de G7 het eens over de noodzaak van een wereldwijde belastinghervorming met twee belangrijke pijlers. De eerste pijler houdt in dat de "grootste en meest winstgevende multinationale ondernemingen" worden belast in het land waar zij hun inkomsten genereren. Deze herverdeling geldt voor 20% van de winst boven een marge van 10%. De tweede pijler behelst de invoering van een wereldwijde minimumbelasting van 15%.

Deze hervorming gaat in tegen de trend van dalende effectieve belastingtarieven, die zich al jaren in een neerwaartse spiraal versterken - tal van landen verlaagden hun belastingen als reactie op de concurrentie van belastingparadijzen. De hervorming pakt dus enerzijds de kwestie van belastingrechtvaardigheid aan. Anderzijds is de timing van de G7-overeenkomst ook een reactie op de stijgende overheidstekorten in de nasleep van de Covid-19-pandemie.

Het is nog niet mogelijk het precieze effect van de hervorming op de bedrijfswinsten - en bij uitbreiding op de aandelenmarkten - te kwantificeren, omdat er nog geen duidelijkheid over de maatregelen is en er geen wereldwijde consensus bestaat. Het is echter denkbaar dat de hervorming verschillende gevolgen zal hebben naar gelang de sector. Er zijn twee tegengestelde kampen:

  • Sectoren die reeds zwaar worden belast, zoals de energie- of automobielsector. Het gaat om kapitaalintensieve bedrijven waardoor winstverschuivingen niet mogelijk zijn. Deze sectoren zullen over het algemeen geen extra belastingdruk ondervinden.
  • Sectoren met specifieke kenmerken, zoals een focus op digitale bedrijfsmodellen en intellectuele eigendom, die in het verleden systematische belastingontwijkingen in de hand werkten. Dit geldt met name voor de farmaceutische en de technologiesector. Maar ook hier zal de belastinghervorming - door de lage proportionele herverdeling (pijler 1) en de relatief lage minimumbelasting (pijler 2) - slechts een matig effect hebben op de bedrijfswinsten en beurswaarderingen.

Op brede schaal zal de algemene hervorming dus de aandelenmarkten niet structureel beïnvloeden.

Dit geldt ook voor de plannen om de Amerikaanse vennootschapsbelasting van 21% naar 28% te verhogen. Volgens modellen om de beurswaardering te evalueren zou dit een eencijferig effect kunnen hebben op de Amerikaanse aandelenmarkt. We mogen er echter van uitgaan dat deze geplande Amerikaanse belastingverhoging al tot op zekere hoogte in de markt is ingeprijsd, aangezien ze eind maart werd aangekondigd.

De belastinghervormingen hebben weliswaar telkens een slechts marginale invloed op de algemene markt. Toch is het belangrijk ze in de algemene evaluatie van de aandelenmarkt te erkennen als potentiële onzekerheids- en stressfactoren, en hun concrete invloed te onderzoeken op het niveau van de afzonderlijke aandelen. Dus impliciet ook op het niveau van de sector- en landenallocatie.

Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.