De wonderlijke wereld van de reflatie

Door Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De schijnbaar eindeloze steun van de centrale banken en de reeks overheidsmaatregelen zorgt nu al bijna een jaar op de aandelenmarkten voor een hausse zonder weerga. Momenteel lijkt iedereen de mond vol te hebben van een aanhoudend reflatoir klimaat. Wat betekent dit voor de portefeuilleconstructie van een multi-asset fonds?

Reflatie wordt in ruime zin gedefinieerd als de beginfase van een economisch herstel na een periode van krimp. Na de pandemie van 2020 hebben de ongekende beleidsondersteunende maatregelen van de centrale banken en overheden, samen met de geleidelijke uitrol van Covid-19-vaccins, de voorwaarden geschapen voor een wereldwijde economische reflatie. Een dergelijk klimaat wordt als positief beschouwd voor risicodragende activa. De VS zullen als eerste profiteren van deze gecombineerde fiscale en monetaire maatregelen. Maar de stijgende grondstoffenprijzen en de toegenomen importvraag zullen ook de opkomende markten ten goede komen.

In afwachting van een aanhoudend economisch herstel stijgt de rente langzaam maar zeker, zonder dat de aandelenkoersen onder druk komen te staan, want ook die blijven stijgen. Wij zien bijna overal een stijging van de rente. In de eurozone is deze stijging echter enigszins vertraagd, enerzijds omdat we daar een iets lagere groei zien en anderzijds omdat de rente laag moet blijven vanwege de hoge overheidsschuld van sommige lidstaten. Dit heeft vooral betrekking op de lange zijde van de rentecurve, die ten minsten het niveau van vóór de crisis zou moeten bereiken, wat inmiddels in veel gevallen al gebeurd is.

Als actieve portefeuillebeheerders hebben we de positionering van ons multi-asset fonds Ethna-Aktiv in de loop van vorig jaar al in die zin aangepast. Omdat de trends al een tijdje dominant zijn, lijkt de noodzakelijke assetallocatie op het eerste gezicht duidelijk:

  • Aandelen krijgen de voorkeur boven obligaties, cyclische bedrijven, small caps en aandelen van opkomende markten zijn de outperformers. De ervaring leert dat dit soort omgeving gunstig is voor financiële en energieaandelen. Maar ook waardeaandelen die al enige tijd ondermaats presteren, zullen het in deze periode beter doen.
  • Ook de grondstoffenprijzen blijven stijgen. Alle soorten industriële metalen en energiebronnen zouden van deze ontwikkeling moeten profiteren. Na een consolidatie van de reeds aanzienlijke prijsstijgingen van de afgelopen 12 maanden, zou hun prijsstijging moeten aanhouden.
  • Alles gaat gepaard met een over het algemeen zwakke Amerikaanse dollar.

Nog maar een jaar geleden, vlak voor de pandemie, zag de optimale assetallocatie er echter anders uit. Wij bevonden ons toen in de "late herfst" van een economische cyclus waarvan het einde niet echt kon worden voorspeld. Een gematigde tot licht overwogen positionering in aandelen en een hoge rentegevoeligheid in een obligatieportefeuille die veel groter was dan vandaag, werd toen beschouwd als de optimale allocatie.

In vergelijking daarmee vormt de huidige portefeuillesamenstelling een belangrijk keerpunt. De veranderingen in het marktklimaat hebben een aantal aanpassingen van de allocatie noodzakelijk gemaakt. Zelfs voor deze relatief korte beleggingsperiode is het duidelijk dat de mogelijkheid om te kunnen beleggen in verschillende activaklassen geen garantie is voor een evenwichtige portefeuille, maar slechts een basisvoorwaarde. Om op lange termijn succesvol te zijn, vinden we het van essentieel belang om flexibel te kunnen inspelen op een veranderend macro-economisch klimaat.

Michael Blümke
Michael Blümke

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.