Duitse federale verkiezingen: moeten we ons voorbereiden op marktreacties?

Door Dr. Tobias Burggraf, Portfolio Manager bij Ethenea Independent Investors S.A.

Na 16 jaar komt er dit jaar een einde aan het kanselierschap van Angela Merkel. Het betekent ook het einde van een politiek tijdperk dat als geen ander stond voor rede, pragmatisme en stabiliteit. Wat betekent dit voor de financiële markten?

Angela Merkel heeft rustig, terughoudend en gematigd geregeerd. Maar de komende jaren en decennia zullen er onvermijdelijk veranderingen nodig zijn, omdat er een oplossing nodig is voor de grote problemen van dit decennium, zoals de klimaatverandering, de digitalisering en de sociale ongelijkheid.

Wie de verkiezingsprogramma's van de grote partijen bekijkt, denkt dat er een big bang aankomt, vooral op het gebied van klimaatbescherming. De Groenen, bijvoorbeeld, zeggen niets minder dan een "energierevolutie" na te streven door hernieuwbare energiebronnen massaal uit te breiden en strengere sancties op te leggen voor fossiele brandstoffen. De partij rond topkandidate Analena Baerbock pleit in haar jongste onmiddellijke actieprogramma ook voor een klimaatministerie met vetorecht. De FDP daarentegen beroept zich op haar rol als "rolmodel en voortrekker in klimaatbescherming", om vervolgens de verantwoordelijkheid op de markten af te schuiven door de handel in emissierechten te willen uitbreiden. De beste manier om de CO2-doelstellingen te halen is volgens deze partij immers dat de staat zich volledig buiten de kwestie houdt. Bij de twee grote partijen, de CDU/CSU en de SPD, zijn er nog veel onbeantwoorde vragen als het gaat om klimaatbescherming. Natuurlijk moeten de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs worden nagekomen en moet broeikasgasneutraliteit tegen 2045 gerealiseerd zijn, maar concrete maatregelen en doelstellingen zijn er in beide programma's nauwelijks, in het programma van de CDU/CSU minder dan in dat van de SPD.

Koerswijzigende coalities onwaarschijnlijk

Maar wat betekent dit alles voor de financiële markten? Het klopt dat de politiek de afgelopen jaren voor de financiële markten een ondergeschikte rol heeft gespeeld. Naar onze mening zijn er zelfs nog steeds aanwijzingen dat de komende federale verkiezingen opnieuw weinig invloed op de markten zullen hebben. De verkiezingsuitslag is nog onbeslist en er is momenteel geen sprake van coalities die de richting van de economie zouden veranderen, zoals een alliantie tussen de CDU en de FDP of de SPD, de Groenen en de Linkse Partij. Volgens de huidige peilingen zou een Jamaica-coalitie van CDU, Groenen en FDP, alsmede een stoplichtcoalitie van SPD, Groenen en FDP tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Maar in elk van deze constellaties moeten de partijen inhoudelijke compromissen sluiten. Dit zou betekenen dat radicale eisen weer worden afgezwakt. Bovendien leert de ervaring dat niet alle punten uit de verkiezingsprogramma’s worden gerealiseerd, en dat sommige zelfs niet haalbaar zijn. ​ De CDU belooft aanzienlijke belastingverlagingen, maar er is onzekerheid over de financiële haalbaarheid en over de vraag hoe het doel van een zwarte nul haalbaar is zonder extra belastinginkomsten. In het zomerinterview van de ARD verklaarde de CDU-kanselierskandidaat zelfs zijn eigen verkiezingsprogramma voor ongeldig toen hij beweerde dat er in het CDU/CSU-verkiezingsprogramma geen sprake was van belastingverlagingen. Dit maakt het voor ons als portefeuillemanagers bijna onmogelijk om een serieuze voorspelling te doen over welke programmapunten gerealiseerd zullen worden, laat staan welke impact deze zullen hebben op de kapitaalmarkten.

Volatiliteit op korte termijn geen reden tot bezorgdheid

Het verleden leerde dat een regeringswissel altijd kan leiden tot kortstondige, zelfs turbulente marktreacties en een grotere onzekerheid. Na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag zijn deze reacties echter even snel weer verdwenen als ze waren ontstaan. In de VS hebben we dit bijvoorbeeld gezien bij de niet geheel soepele overgang van de Trump- naar de Biden-regering. Voor beleggers is het dan ook belangrijk om zich niet te laten afschrikken door een kortstondige volatiliteitspiek, maar de langetermijndoelstellingen in het oog te houden.

Tobias Burggraf
Tobias Burggraf

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.