ECB-vergadering: een verkrapping, maar langzaam

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De ECB bereidt zich momenteel voor op haar laatste vergadering van 2021. De ontwikkeling van het inflatiecijfer speelt een belangrijke rol voor de verdere uitstippeling van monetaire beleidsmaatregelen, aangezien het inflatiecijfer op jaarbasis in de eurozone in november een nieuw hoogtepunt van 4,9% bereikt heeft. Ook de economische vooruitzichten voor 2022 zouden optimistisch zijn, aangezien de ECB in september voor het komende jaar een groei van 4,6% voorspelde. Deze twee factoren hebben de roep om beëindiging van het obligatieprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) luider doen klinken. En terecht, ook al hebben de nieuwe beperkingen als gevolg van het sterk stijgende aantal gevallen van Covid-19 en de nieuwe Omicron-variant tot meer ongerustheid geleid. Naast de economische kerngegevens is een ander belangrijk argument de steeds duidelijker wordende schaarste aan Duitse staatsobligaties. Volgens berekeningen van Bloomberg bedraagt de hoeveelheid uitstaande Duitse Bunds (gedefinieerd als obligaties in handen van niet-prijsgevoelige beleggers) slechts 11 procent. Daardoor is het steeds moeilijker om hun koersen in economische termen uit te leggen.

Wij verwachten dat de ECB tijdens haar komende vergadering zal aankondigen dat het PEPP-aankoopprogramma zoals gepland eind maart 2022 zal aflopen. De centrale bank zal duidelijke uitspraken over de toekomstige opzet van het andere, kleinere aankoopprogramma (APP) waarschijnlijk uitstellen tot haar volgende vergadering begin februari. Dit zal de ECB tijd en meer duidelijkheid geven over de toekomstige inflatieontwikkelingen. De hoop dat de inflatiecijfers van november het hoogtepunt van de huidige cyclus waren, komt in het gedrang door de gestaag stijgende prijzen voor gas en elektriciteit. Voorlopig doen de resultaten van het onderzoek naar de Omicron-variant hopen op een milde ziekte, maar deze uitspraken zijn nog niet zeker. Ook hierover zou tegen de volgende vergadering van de ECB meer duidelijkheid moeten bestaan. De scheeftrekkingen in de markt voor Duitse staatsobligaties zouden weer kunnen afzwakken zodra de beleggers aan het begin van het nieuwe jaar bereid zijn om afstand te doen van bijzonder veilige beleggingen. Bovendien is de nieuwe Duitse federale regering van plan om in de komende dagen een aanvullende begroting goed te keuren en voorziet de reeds door de vorige regering goedgekeurde begroting voor 2022 ook in een netto nieuwe schuld van ongeveer EUR 80 miljard. Het schuldenplafond is voor 2022 nog steeds opgeschort.

De bij het rentebesluit gepresenteerde nieuwe prognoses voor de verdere economische ontwikkeling, en met name de prognose voor de toekomstige inflatieontwikkeling, zullen van centraal belang zijn. In september voorspelde de ECB nog een inflatie van 1,7% in 2022 en 1,5% in 2023. Zij zal deze cijfers moeten verhogen. De uitspraken van mevrouw Lagarde dat renteverhogingen in 2022 onwaarschijnlijk zijn, doen echter vermoeden dat de prognoses voor de toekomst onder de 2% zullen blijven. Pas wanneer de verwachting van een permanente inflatie van 2% of iets daarboven zich in de hoofden van de consumenten heeft verankerd, zal de centrale bank bereid zijn haar rentetarieven te verhogen.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.