Een Europese recessie lijkt bijna onvermijdelijk

De USD zal sterk blijven ten opzichte van de euro met het potentieel voor verdere appreciatie

Ethenea's Investment Strategist Andrea Siviero ziet een aanzienlijke gesynchroniseerde wereldwijde economische vertraging. Dit voorspelt niet veel goeds voor Europa, dat nooit echt is hersteld van de door een pandemie veroorzaakte recessie.

De wereldeconomie werd dit jaar getroffen door twee grote vraag- en aanbodschokken : de oorlog in Oekraïne en de uitbraak van Covid in China. Die veroorzaakten een stagflatie-achtig scenario van hoge inflatie en een aanzienlijk tragere economische groei. In het tweede kwartaal van het jaar besloten de centrale banken over de hele wereld dat een aanzienlijk strakker monetair beleid nodig was om de inflatie en de inflatieverwachtingen terug te dringen en versnelden ze het tempo van de verstrakking. Andrea Siviero, beleggingsstrateeg bij Ethenea: "In een omgeving van hoge inflatie, vertragende groei en aanzienlijk strakker monetair beleid is het recessierisico aanzienlijk toegenomen."

Hij ziet momenteel een substantiële gesynchroniseerde economische vertraging, waarbij de peilingen en voorlopende indicatoren al wijzen op een inkrimping van de economische activiteit.

"De drie grootste economische blokken kunnen in de komende zes tot negen maanden in een recessie terechtkomen", aldus Andrea Siviero, "maar het groeipotentieel, de inflatiedynamiek en de oorsprong van hun recessies verschillen sterk."

De Amerikaanse economie is veerkrachtig met een sterke arbeidsmarkt en gezonde consumentenbestedingen, maar een recessie kan worden veroorzaakt door de buitensporige monetaire verkrapping door de Fed.

De Chinese economie is al enige tijd aan het vertragen en ondanks de overheidssteun kunnen het zero Covid-beleid en de diepe vastgoedcrisis een recessie versnellen.

De Europese economie heeft zich nooit echt hersteld van de door de pandemie veroorzaakte recessie en heeft te kampen met een historisch hoge inflatie, een diepe energiecrisis en een zware druk op het reële persoonlijke inkomen. Europa en vooral Duitsland zijn sterk afhankelijk van Russische energie en werden hard getroffen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties en handelsverstoringen.

In juli begon de ECB haar beleid te verstrakken en zij is vastbesloten op deze weg voort te gaan om de inflatie weer op het beoogde niveau te brengen. Andrea Siviero: "Het begrotingsbeleid wordt expansief en verschillende Europese landen geven extra overheidssteun om de schadelijke effecten van de stagflatie te verzachten. Maar na de zomerstop lijkt een Europese recessie bijna onvermijdelijk."

Wisselkoers USD/EUR: huidige patroon zal waarschijnlijk niet veranderen

De USD was in 2022 de sterkste munt van de G10 en steeg met ongeveer 13% YTD ten opzichte van de euro. De stijging van de USD komt bovenop een stijging van 8% ten opzichte van de Europese munt in 2020.

"Er zijn verschillende redenen voor de algemene sterkte van de greenback," zegt Andrea Siviero. "Ondanks een zekere vertraging in de eerste helft van het jaar lijkt de Amerikaanse economie bestand tegen de hoge inflatie en een strenger beleid dankzij een sterke arbeidsmarkt, gezonde loonstijgingen en solide consumenten- en bedrijfsuitgaven. In de komende kwartalen zal de Amerikaanse economische expansie waarschijnlijk de groei in zowel de eurozone als China overtreffen. In de afgelopen 18 maanden profiteerde de USD ook van zijn status als veilige haven. in tijden van internationale crises trok de munt internationale kapitaalstromen aan en profiteerde ze van een stagflatiebonus als gevolg van de hoge inflatie en de zwakkere wereldwijde groei."

De sterke positie van de USD ten opzichte van de euro werd nog versterkt door de intrinsieke zwakheden van de eurozone-economie en het uiteenlopende beleid van de Fed en de ECB. De economie van de eurozone werd hard getroffen door de gevolgen van het conflict in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties. Die veroorzaakten een sterke stijging van de energieprijzen en een stijging van de inflatie, waardoor het vertrouwen van de consumenten en het bedrijfsleven zwaar onder druk kwam te staan. Andrea Siviero: "Terwijl de Federal Reserve haar beleidsrente sinds maart met 250 basispunten verhoogde, werd het normalisatieproces van de ECB vertraagd door een verzwakkende economie, marktfragmentatie (toename van de spreads op staatsobligaties binnen de eurozone) en politieke spanningen."

Tijdens de zomer, toen de inflatie een recordhoogte bereikte, veranderde de ECB haar toon en werd resoluut offensiever om de inflatie terug te dringen en de inflatieverwachtingen onder controle te houden. "Ondanks een meer offensieve ECB en de sterke stijging van de USD in de loop van 2022 verwachten wij dat de USD stevig blijft ten opzichte van de euro met het potentieel voor een verdere stijging", aldus Andrea Siviero.

Het scenario van een verzwakkende wereldwijde groei en grote onzekerheid blijft steun bieden aan de USD, die blijft profiteren van een offensieve Fed en een veerkrachtige Amerikaanse economie. Andrea Siviero concludeert: " Geteisterd door de energiecrisis en het afnemende vertrouwen zal de economie van de eurozone de komende kwartalen waarschijnlijk in een recessie belanden. Door de hoge staatsschulden en de duidelijke regionale verschillen blijft het verkrappingstraject van de ECB een zeer lastig proces. Een strakker ECB-beleid kan op korte termijn enige verlichting brengen voor de gehavende euro, maar het is onwaarschijnlijk dat dit het huidige patroon van een zwakke euro zal ombuigen."

Andrea Siviero
Andrea Siviero

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.