Een laatste renteverhoging van de ECB en de Fed in juli?

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

ECB-functionarissen hebben al een renteverhoging van 25 basispunten aangekondigd voor juli. Hiermee komt de depositorente op 3,75%. De vooruitzichten voor september zijn spannender omdat er in augustus geen vergadering gepland staat. Er is momenteel geen duidelijke trend naar een nieuwe renteverhoging in september.

De inflatie blijft ruim boven de streefwaarde van de centrale bank. De brede maatstaf voor inflatie daalde tot 5,5% in juni, bijna een halvering ten opzichte van de piek van 10,6% in oktober 2022, en zal naar verwachting verder dalen tot onder de 4% in september 2023 en zelfs ruim onder de 3% in oktober als gevolg van extreme basiseffecten. In de tweede helft van augustus vorig jaar explodeerden de elektriciteits- en gasprijzen op de groothandelsmarkten en werden die in de weken daarna doorgerekend in de consumentenprijzen. Tegen het einde van het jaar wordt het spannend: de inflatie op jaarbasis zal weer stijgen als de basiseffecten wegebben. Daardoor komt de ECB voor een specifieke uitdaging te staan: uitmaken of de stijging slechts een kortstondig intermezzo is of dat ze de terugkeer weerspiegelt naar een onderliggende inflatietrend die boven de streefwaarde van de centrale bank blijft.

De onderliggende trend wordt vaak gemeten aan de hand van de zogenaamde kerninflatie, die elementen uitsluit die vaak onderhevig zijn aan prijsschommelingen, zoals energie en voedsel. Deze bedroeg 5,4% in juni, slechts iets onder de piek van 5,7% in maart. Zelfs als we hier uitgaan van een lichte neerwaartse beweging, is het vrijwel onmogelijk dat de inflatie onder de grens van 5% zal zakken tegen de tijd dat de centrale bank in september vergadert.

De ECB zal tijdens haar vergadering in september geconfronteerd worden met het dilemma dat de laatst gepubliceerde inflatiecijfers van augustus zullen zijn. Deze zullen echter niet geruststellen. Door te argumenteren dat deze hoge inflatiecijfers slechts "tijdelijk" waren, zaten zowel de ECB als de Fed er in 2021 volledig naast.

Vanuit deze optiek is het duidelijk dat de ECB de mogelijkheid zal benadrukken van verdere renteverhogingen na de renteverhoging van 25 basispunten. De ECB blijft duidelijk "hawkish". De economie van de eurozone blijft kwetsbaar, waarbij vooral de verwerkende industrie de laatste tijd sterk is verzwakt. Aan de andere kant blijft de werkloosheid laag, is de liquiditeit van bedrijven solide ondanks krappere kredieten en zijn de spaartegoeden van huishoudens hoog. De economie is niet aan het groeien, maar we verwachten op korte termijn ook geen recessie. De ECB kan zich daarom blijven richten op haar kerntaak: de inflatie bestrijden.

En de Fed?

Hoewel de Fed nog geen duidelijke uitspraken heeft gedaan over de vergadering in juli, omdat ze afhankelijk is van bepaalde data, zijn het juist deze data die wijzen op een renteverhoging met 25 basispunten in juli. Volgens voorzitter Powell is in feite een "sterke meerderheid" van de Fed-leden van mening dat er tegen het einde van het jaar nog minstens twee renteverhogingen nodig zijn. De arbeidsmarkt vertoont slechts minimale tekenen van zwakte, die volgens de Fed zeker nog niet voldoende zijn om de prijsdruk op een duurzame manier binnen de perken te houden. De inflatie heeft duidelijk gepiekt, maar is nog steeds te hoog en het kerncijfer is extreem hardnekkig. De inflatie daalde in juni tot een verrassend lage 3%, maar het kerncijfer van bijna 5% suggereert dat een groot deel van de daling van de inflatie te wijten is aan basiseffecten. In de VS piekten de energieprijzen in juni. Daarom is in de VS al eerder te zien in hoeverre de onderliggende motoren van de inflatie verzwakken. De zomer wordt erg spannend, met de volgende Fed-vergadering pas in september. Tegen die tijd zullen we de eerste tekenen zien waaruit blijkt of de inflatie duurzaam onder de 3% kan dalen. Dit zal bepalen of de centrale bank de rente weer gaat verhogen.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Anna Lauwaerts

PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.