Een tsunami van liquiditeiten ?

Door Frank Borchers, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Tot grote verbazing van veel marktpartijen zijn de risicovolle activa in de afgelopen weken en maanden gestegen. Met dank aan de centrale banken die terug liquiditeiten in de markten pompen.

De nieuwe pieken in de aandelenkoersen en de daling van de kredietspreads passen niet helemaal in het verhaal van een neergaande wereldeconomie. De belangrijkste boosdoener van de zwakke groei is de verwerkende nijverheid. Deze sector is bijzonder hard getroffen door de handelsoorlog tussen de VS en China en door de tarieven die tijdens de handelsoorlog werden opgelegd. Als gevolg daarvan zijn de orders en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit gedaald.

Wat omlaag gaat, moet op een bepaald moment terug stijgen. We zijn er nog niet helemaal, maar de belangrijkste indicatoren voor de verwerkende nijverheid zijn momenteel gestabiliseerd. Hoewel dit het eerste teken van een uitbodeming zou kunnen zijn, moeten we de PMI's nauwlettend in de gaten houden om te zien of er sprake is van een duurzaam herstel. Deze stabilisatie rechtvaardigt naar onze mening echter niet zo'n hoge stijging van de risicovolle activa.

Positief is dat de verwerkende nijverheid nauwelijks de grotere dienstensector besmet heeft. Mocht dat gebeuren, dan zal de kans op een recessie aanzienlijk toenemen. We zullen deze situatie ook nauwlettend in de gaten houden.

Een blik op de bedrijfswinsten helpt ook niet om een verklaring te vinden, omdat de consensusramingen van de analisten voor de bedrijfswinsten dit jaar steeds verder naar beneden zijn bijgesteld.

Beleidswijziging van centrale banken in 2019

De cruciale factor lijkt veeleer de beleidswijziging van de centrale banken in de loop van het jaar te zijn. De liquiditeit op de kapitaalmarkten is sterk toegenomen dankzij de vele belangrijke renteverlagingen en dankzij de hervatting van het aankoopprogramma van de ECB.

De Fed hervatte de aankoop van schatkistpapier medio oktober met een bedrag van ongeveer 60 miljard dollar per maand om de spanningen op de geldmarkt te verminderen. Hoewel de Fed erop aandringt dat dit in geen geval mag worden beschouwd als een Quantitative Easing-programma (QE), komen deze aankopen duidelijk voor op de balans van de centrale bank en wijzen ze op een uitbreiding van de balans. Bovendien heeft de Fed haar rente verscheidene malen verlaagd. Na negen renteverhogingen tussen december 2015 en december 2018 waren er dit jaar tussen juli en oktober drie opeenvolgende renteverlagingen om de mogelijke negatieve gevolgen van de handelsoorlog voor de Amerikaanse economie te verzachten. De rente ligt momenteel tussen de 1,50% en 1,75%.

Aan deze kant van de Atlantische Oceaan heeft de ECB ook weer de markt op de gebruikelijke wijze van liquiditeit voorzien. Sinds begin november koopt de ECB maandelijks voor 20 miljard euro aan staats- en bedrijfsobligaties van de eurozone - en dat voor onbepaalde tijd! Bovendien herbelegt zij het geld van de vervallen obligaties in nieuwe effecten. Via haar vorige programma voor de aankoop van obligaties had de ECB eind 2018 al voor 2,6 biljoen euro aan effecten gekocht. De balans van de centrale bank steeg toen tot bijna 4,7 biljoen euro. Door de hervatting van het programma in november van dit jaar zal de balans van de centrale bank nu weer worden uitgebreid. Aangezien de basisrente nu al geruime tijd op 0% gebetonneerd staat, kunnen de banken kosteloos nieuw geld van de centrale banken blijven krijgen.

Golf van steun

Vergeleken met eerdere liquiditeitsprogramma's van de centrale banken zijn deze maatregelen nauwelijks te omschrijven als een tsunami van liquiditeit, maar vormen ze zeker een grote golf van steun. De centrale banken hebben in het verleden al laten zien dat ze er alles aan doen om voor bedrijven, banken en overheden goede (her)financieringsvoorwaarden te waarborgen en de economie te ondersteunen. Dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Precies deze omgeving heeft een positief effect op risicovolle activa zoals aandelen en creditspreads en verklaart de ontwikkeling van de afgelopen maanden - ook al blijkt dit niet uit de economische gegevens. Dat de belangrijkste indicatoren voor de verwerkende nijverheid wereldwijd tekenen van een stabilisatie op een laag niveau vertonen, beschouwen wij als een eerste positief teken. Veel belangrijker is volgens ons dat de centrale banken dit jaar een duidelijke beleidswijziging hebben doorgevoerd. Dit toont aan dat zij bereid zijn om alles in het werk te stellen om de economie weer op gang te brengen en vandaar dat ze de markten voorzien van voldoende liquiditeit. Daarom hebben wij bij ETHENEA vertrouwen in de positieve prestaties van risicovolle activa op middellange termijn.

Frank Borchers
Frank Borchers

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.