Een zachte landing wordt lastiger

Door Andrea Siviero, Investment Strategist bij Ethenea

In de EU bestaat het risico op een recessie, terwijl de VS, dankzij een sterkere economie en een kleinere impact van het conflict in Oekraïne, beter bestand is tegen verscherpte financiële omstandigheden. Een zachte landing van de wereldeconomie is nog steeds mogelijk, maar wordt steeds lastiger.

De wereldeconomie bevindt zich in een moeilijke periode en de onzekerheid is zeer groot. Tegen een achtergrond van een vertragende groei, aanhoudende inflatie en strenger economisch beleid, zijn de oorlog in Oekraïne en de Covid-uitbraak in China ernstige stagflatoire schokken die beleidsmakers voor een uitdaging stellen en de economische groei bedreigen.

De neerwaartse risico's voor de wereldeconomie zijn sinds het eerste kwartaal aanzienlijk toegenomen. Het basisscenario voor de wereldeconomie werd naar beneden bijgesteld wegens een tragere groei en hogere inflatiedruk. Het IMF heeft zijn basisscenario voor de wereldwijde groei in 2022 neerwaarts bijgesteld van 4,4% in zijn prognose van januari naar 3,6%. De inflatieprognose voor 2022 bedraagt nu 5,7% voor de ontwikkelde economieën en 8,7% voor de opkomende economieën.

De oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende westerse sancties en de Covid-gerelateerde lockdowns in China vormen samen een negatieve vraag- en aanbodschok die resulteert in hogere energie- en grondstoffenprijzen, een afnemend consumenten- en ondernemersvertrouwen, knelpunten in de toeleveringsketen en verstoringen van de internationale handel. Zonder een oplossing voor deze exogene schokken is het niet uitgesloten dat de groeiverwachtingen in de komende maanden verder neerwaarts worden bijgesteld.

De inkoopmanagersindexen (PMI's) bevestigen de afzwakkende dynamiek voor het tweede kwartaal van het jaar. De mondiale samengestelde PMI is in mei licht gestegen tot 51,5 (tegen 51,2 in april), maar blijft dicht bij de drempel van 50 die het verschil maakt tussen economische expansie en economische krimp. De toeleveringsketens blijft onder druk staan en de prijsdruk blijft hoog. De groeivooruitzichten lopen van regio tot regio uiteen als gevolg van asynchrone cycli, een uiteenlopend economisch beleid en omdat landen verschillend worden getroffen door het conflict in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energieschok.

Amerikaanse economie: inflatie dicht bij hoogtepunt

Als gevolg van het toenemende handelstekort en de zwakke voorraadopbouw is de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van 2022 met -1,4% op jaarbasis gekrompen. De consumptie en de bedrijfsinvesteringen blijven echter solide. De arbeidsmarkt is zeer sterk met een werkloosheid van 3,8% en snel stijgende lonen. De inflatie is hoog en hardnekkig met een algemene inflatie van 8,3% en een kerninflatie van 6,2% in april, maar er zijn voorzichtige tekenen dat de inflatie bijna zijn hoogtepunt heeft bereikt.

De Fed is begonnen aan een agressieve verkrappingscyclus die de Fed-fondsen tegen het einde van het jaar waarschijnlijk naar de geschatte neutrale rente van ongeveer 2,5% zal brengen, en is net begonnen met de kwantitatieve verkrapping. Er bestaat weinig twijfel over dat de Fed haar beleid zal verkrappen tot de inflatie onder controle is.

Eurozone : inflatoire druk neemt toe

De situatie in de eurozone ziet er somberder uit. De economie van de eurozone groeide in het eerste kwartaal van het jaar in een traag tempo van +0,3% op kwartaalbasis. Als gevolg van het conflict in Oekraïne heeft de Europese Commissie haar groeiprognose voor 2022 bijgesteld van 4% naar 2,7%. De laatste tijd laten de economische gegevens een gemengd beeld zien. De PMI's stabiliseerden zich in mei op een laag niveau na een scherpe daling in maart. De arbeidsmarkt blijft solide met een werkloosheidsniveau van 6,8% en gematigde loonstijgingen. Onder de oppervlakte zien we echter de gevolgen van het conflict in Oekraïne en de hoge energieprijzen. Het economisch vertrouwen brokkelt sterk af, de industriële productie lijdt onder verstoringen van de toeleveringsketen en hoge energieprijzen en de orders lopen terug.

De inflatie bereikte in mei een recordhoogte van 8,1% als gevolg van de hogere energie- en voedselprijzen, maar de inflatie breidt zich nu ook uit naar andere sectoren. Als gevolg daarvan trekt de kerninflatie van de consumptieprijzen (CPI) aan tot 3,8%.

De ECB zal haar programma voor de aankoop van activa per 1 juli 2022 beëindigen en is voornemens haar beleidsrente in juli met 0,25% te verhogen. Ook verwacht zij de belangrijkste ECB-rentetarieven in september weer te verhogen en liet ze de deur open voor een hogere stijging van de rente met 50 bp als de inflatie verergert. ​ Met een vertragende economie en verhoogde risico's op marktfragmentatie (spreads tussen het centrum en de periferie) zal de ECB echter een flexibele aanpak moeten handhaven.

Ondanks het optimisme in verband met de economische heropening en het begin van het toerismeseizoen zullen de tegenwind van het conflict in Oekraïne, de hogere inflatie, het strakkere monetaire beleid en de economische vertraging in China de economische resultaten in de eurozone blijven afremmen.

China: sterke krimp van de economie in april

In China is de economie al enige tijd aan het vertragen en in april is een sterke krimp opgetreden. De People's Bank of China (PBoC) versnelt de liquiditeitsverschaffing en verlaagt de rente om de economie te ondersteunen. Het begrotingsbeleid blijft zeer accommoderend. Wij denken dat de beleidssteun geleidelijk aan effect zal hebben en vermoedelijk een impact op de economische groei zal hebben tegen ten minste de tweede helft van 2022.

China worstelt echter met de combinatie twee zaken : enerzijds een gezondheidsbeleid om de Covid-uitbraken strikt in te perken en anderzijds de steun voor de kwijnende economie. Hoewel de autoriteiten de laatste tijd hun strenge Covid-gerelateerde lockdowns voorzichtig aan het afbouwen zijn, kunnen deze spanningen de groei in de komende maanden blijven belemmeren en zal de Chinese economie moeite hebben om de officiële bbp-groei van 5,5% voor dit jaar te halen.

Kunnen we een recessie vermijden?

De tegenwind voor de Amerikaanse en Europese economieën neemt toe. De EU wordt geconfronteerd met een grote stagflatoire schok en vanwege de grotere afhankelijkheid van Russische energie en de geringe begrotingsruimte dreigt een recessie. De Amerikaanse economie is sterker en heeft minder te lijden onder het conflict in Oekraïne, waardoor een recessie beter kan worden voorkomen. De weg voor de Fed is echter uiterst smal en het risico op een beleidsfout (buitensporige verkrapping) mogen we niet onderschatten.

Andrea Siviero
Andrea Siviero

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.