Ethenea: de Fed en de ECB slaan verschillende wegen in

Het huidige marktklimaat is vrij uitdagend voor obligatiebeleggers en kan op korte termijn zeer nadelig zijn, zegt Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. ​ De twee belangrijkste centrale banken - de Fed en de ECB – gaan hier echter verschillend mee om.

Maart stond in het teken van de centrale banken. Eerst kondigde de Europese Centrale Bank begin maart aan dat ze haar activa-aankopen zou opvoeren om beter te kunnen inspelen op de strengere financieringsvoorwaarden (stijging van de rendementen). De Amerikaanse centrale bank volgde in de week daarna en maakte duidelijk dat zij, hoewel zij haar groeivoorspellingen aanzienlijk naar boven had bijgesteld en voor de toekomst hogere inflatiecijfers verwacht, voorlopig zou vasthouden aan haar accommoderende monetaire beleid. Concreet blijft het basistarief tussen 0% en 0,25% en zal het naar verwachting niet vóór 2023 worden verhoogd. Het programma voor de aankoop van obligaties, dat momenteel 80 miljard dollar bedraagt voor staatsobligaties en 40 miljard dollar voor door hypotheken gedekte waardepapieren, blijft eveneens onaangeroerd.

"De twee grote centrale banken slaan dus verschillende wegen in", zegt Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "Terwijl de Europese Centrale Bank aankondigde dat zij haar activa-aankopen in het kader van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) aanzienlijk zal verhogen ten opzichte van het huidige niveau van bijna 20 miljard euro per week in een poging om een stijging van de obligatierente tegen te gaan, ziet de Fed nog geen noodzaak tot actie, met als argument dat een gematigde stijging van de rente een positief teken is of eerder een gevolg van een economische opleving."

Steilere rentecurve in de VS

De rentecurve in de VS is dan ook veel steiler geworden (het verschil tussen de 2-jaars en 10-jaars rente is met 30 basispunten gestegen tot 160 basispunten) en vertoont daardoor een hogere trend dan sinds eind 2015. Ook de spread tussen Treasuries en Bunds neemt verder toe. Terwijl Amerikaanse vastrentende waarden nu rond de 1,75% renderen (tegen ongeveer 1,0% in januari), blijft het rendement op Duitse Bunds negatief op ongeveer -0,25% (tegen -0,55% in januari).

Stijgende dollar

De Amerikaanse dollar steeg met bijna 3,0% en staat daarmee sinds het begin van het jaar ongeveer 4,0% hoger dan de euro. De stijging van de rendementen maakt Amerikaanse Treasuries steeds aantrekkelijker voor internationale beleggers en tegelijkertijd zou de vooruitgang op het vaccinatiefront in de VS de heropleving van de economie moeten versnellen. Beide geven de Amerikaanse dollar op korte termijn een impuls. Op lange termijn zullen het hoge begrotingstekort en het tekort op de lopende rekening waarschijnlijk verdere druk uitoefenen op de greenback.

Amerikaanse investment grade obligaties onder druk

Amerikaanse investment grade-obligaties blijven onder druk staan en hebben in de loop van de maand 2% verloren, waardoor ze nu op -5% op jaarbasis staan. In tegenstelling tot bij het begin van de pandemie lijkt de Amerikaanse centrale bank momenteel geen stappen te ondernemen om beleggers te helpen met verdere obligatieaankopen. Volker Schmidt: "Normaal gesproken gaat een stijging van de Amerikaanse rente gepaard met een daling van de credit spreads - d.w.z. de premie op bedrijfsobligaties ten opzichte van de rente op staatsobligaties - naarmate het vertrouwen in de economie en de kredietwaardigheid van bedrijven terugkeert. De spreads zijn echter al erg laag, wat te maken heeft met het snelle en doortastende ingrijpen van de Fed aan het begin van de crisis, waardoor ze in maart niet echt verder konden dalen. Daardoor is er weinig ruimte om de stijging van de rente als gevolg van het economisch herstel op te vangen. Tegelijkertijd hebben Amerikaanse high yield-obligaties hiervan geprofiteerd: de spreads op obligaties met een rating tussen BB- en CCC- zijn in maart met gemiddeld ongeveer 5 basispunten verkrapt tot 3,2%. Het is een ander verhaal voor obligaties van Europese emittenten. Deze profiteerden van de steun van de ECB en wonnen zelfs gemiddeld ongeveer 0,2%.

Het huidige marktklimaat is dus behoorlijk uitdagend voor obligatiebeleggers en kan op de korte termijn zeer afstraffend zijn. Volker Schmidt: "Tegelijkertijd biedt actief portefeuillebeheer ook mogelijkheden om tegenvallers op korte termijn in de obligatiemarkt op te vangen - bijvoorbeeld met behulp van een actieve duration overlay en fundamentele selectie van effecten."

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.