Ethenea: De wereldwijde recessie komt eraan, liquiditeit is aan de orde

Munsbach, 25 maart 2020

In veel opzichten laat het coronavirus zijn sporen na. Het openbare leven, de economie en de kapitaalmarkten zijn allemaal zwaar getroffen. "Op dit moment zien we een spreekwoordelijke Zwarte Zwaan met alle gevolgen van dien", zegt Michael Blümke, één van de Lead Portfolio Managers van Ethna-AKTIV, het vlaggenschipfonds van Ethenea. De economische gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het virus en de maatregelen die genomen zijn om het virus in te perken, laten er weinig twijfel over bestaan dat een wereldwijde recessie niet langer waarschijnlijk is, maar wel zeker.

Volgens Blümke is het coronavirus zelf niet verantwoordelijk voor de verslechtering van de economische situatie - het zijn de tegenmaatregelen die tot nu toe zijn genomen: "Het is noodzakelijk dat monetaire maatregelen worden gevolgd door stimuleringspakketten van de overheid. Hoewel deze pas na verloop van tijd effect zullen hebben, zou een duidelijke verbintenis in dit verband voldoende kunnen zijn om de kapitaalmarkten tot rust te brengen. Tot die tijd verwachten we dat de risicovolle activa zeer volatiel zullen blijven.

We zullen ook deze crisissituatie overleven

Er is echter niet alleen veel beweging: in de huidige marktsituatie zijn alle beleggers hun posities in alle activaklassen drastisch aan het afbouwen. "We hebben momenteel te maken met een deleveraging-proces. Ongeacht om welke activa het gaat, alles wordt verkocht. We hebben in 2008 dezelfde fase doorlopen en het komt weer terug", zegt Luca Pesarini, één van de Lead Portfolio Managers van Ethna-AKTIV en voorzitter van de Raad van Bestuur van Ethenea.

Toch is Pesarini ervan overtuigd dat hij, net als tijdens de financiële crisis, door deze moeilijke fase zal kunnen navigeren dankzij een zorgvuldig geplande positionering: "Bij ETHENEA hebben we de financiële crisis met beperkte verliezen doorstaan en we zullen ook deze crisissituatie overleven. We willen onze liquiditeit behouden, we zullen defensief blijven en geen onnodige risico's nemen. Een gedwongen liquidatie is voor ons echter uitgesloten - dit is niet bevorderlijk voor de aandelen- en obligatiekoersen".

Focus op obligaties van hoge kwaliteit

In het Ethna-AKTIV fonds richten Blümke en Pesarini zich momenteel op een goed gepositioneerde portefeuille met een focus op obligaties van hoge kwaliteit. Hoewel in de afgelopen weken zelfs veilige havens zoals staatsobligaties en goud zijn verkocht, zou dit volgens de experts een tijdelijk effect moeten zijn dat wordt teruggedraaid. "Het is nu niet het juiste moment om terug te keren naar risicodragende activa. Zodra er verdere maatregelen worden genomen en een herstel van de kredietmarkt zichtbaar wordt, kunnen we onze aandelenblootstelling via onze derivaten snel weer opbouwen", aldus Blümke.

Op dit moment zijn er meer kansen op het gebied van rentemanagement en nog meer op het gebied van valuta. De Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank zijn op dat vlak aantrekkelijk. "Vooral de Amerikaanse dollar heeft de afgelopen dagen bewezen een veilige haven te zijn. Wij zien hier nog meer opwaarts potentieel en zullen overwogen blijven in US-dollar", zegt Pesarini.

Michael Blümke
Michael Blümke
Luca Pesarini
Luca Pesarini

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.