Ethenea: waar beleggen?

Wanneer is het juiste moment om de looptijd van een obligatieportefeuille te verhogen? Waar in aandelen beleggen: de VS of Europa? En biedt de huidige turbulentie in China beleggingskansen? De portfolio managers van Ethenea bespreken de huidige positionering van de Ethna-fondsen.

"De piek in de rente is bijna bereikt, maar het is niet onmogelijk dat de centrale banken in de VS en Europa de rente weer zullen verhogen", zegt Volker Schmidt, Portfolio Manager van het Ethna-DEFENSIV fonds. Daarom beheert hij de looptijd van de obligatieportefeuille van het fonds zorgvuldig. "We hebben onlangs een strategische longpositie ingenomen in obligatiefutures en de looptijd verlengd tot 4. Nu de slinger in Europa naar boven zwaait, gedreven door een hardnekkige inflatie en een mogelijke verdere renteverhoging door de ECB, hebben we de futures gesloten en de looptijd verkort. De looptijd van de portefeuille in Ethna-DEFENSIV is momenteel 3,1. Ondanks recente tactische aanpassingen van ons looptijdprofiel blijven onze strategische vooruitzichten ongewijzigd, omdat we nog steeds iets hogere rendementen verwachten aan het lange einde van de curve, vooral in Europa. In de VS is de situatie complexer, met een aanzienlijk lagere inflatie en een robuustere economische groei. Zelfs Fed-voorzitter Powell ​ heeft verklaard dat de taak van de centrale bank nog niet af is en dat een hernieuwde versnelling van de economische activiteit de Fed ertoe kan dwingen om de rente verder te verhogen. Daarom zullen we de looptijd van onze portefeuille verhogen als we sterkere tekenen zien van zwakkere economische prestaties en een vertragende inflatie, maar voor nu denken we dat zo'n stap voorbarig is."

Amerikaanse of Europese aandelen?

Wat aandelen betreft, concentreert Michael Blümke, Portfolio Manager van het Ethna-AKTIV fonds, zich op de Amerikaanse markt. Hij wijst erop dat 's werelds meest welvarende bedrijven zijn ontstaan vanuit deze enorme thuismarkt met een hoog innovatieniveau. "Veel van hen zijn wereldleiders geworden en opereren in sectoren die zouden moeten blijven profiteren van structurele groeitrends."

"In principe streven we naar vergelijkbare bedrijfskenmerken in het Ethna-DYNAMISCH fonds", zegt Portfolio Manager Christian Schmitt. "We zijn echter iets flexibeler wat betreft onze voorkeur voor marktkapitalisatie en geografische focus. Daarom beleggen we ook in Europese aandelen die gemiddeld kleiner zijn, maar ook in marktleiders. Onze voorkeur voor geografische selectie wordt nog steeds van geval tot geval bepaald. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan blijven er aantrekkelijke vooruitzichten; het aantal Amerikaanse bedrijven op onze volglijst is echter aanzienlijk hoger."

Veel van de aandelen in de portefeuille van Ethna-DYNAMISCH concentreren zich op technologieën, farmaceutica en consumentensectoren. Deze sectoren profiteren van structurele ontwikkelingen zoals digitalisering, demografische veranderingen en vermogensgroei. Christian Schmitt licht toe: "We hebben de neiging om sectoren zonder structurele groei of met een buitensporig cyclisch karakter te mijden. We doen echter af en toe tactische stappen als er significante verschillen zijn tussen de prijs en de fundamentele factoren." Dit was in het verleden bijvoorbeeld het geval bij de Europese banken. Omdat we op dit moment geen overtuigende of verhandelbare ​ verschillen ​ waarnemen in deze tactische sectoren, blijven we de voorkeur geven aan de structurele groeisectoren technologie, farmaceutica en consumentengoederen.

China: alleen tactische posities

Strategisch gezien sluit Michael Blümke, Portfolio Manager van Ethna-AKTIV, een ​ investering in China uit. "Voornamelijk vanwege de politieke onzekerheid, maar ook omdat het groeiverhaal op lange termijn voor ons niet meer klopt. De Chinese overheid heeft echter al verschillende stimuleringsmaatregelen doorgevoerd als reactie op de huidige uitdagingen, wat resulteert in potentiële kansen op korte termijn. Daarom kiezen we bewust voor een tactische aanpak, waarbij we mogelijk tot 5% beleggen via een indexbelegging."

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.