Ethenea's vlaggenschipfonds, Ethna-AKTIV, wordt 20

Persbericht

Munsbach, 15. februari 2022. Het Ethna-AKTIV fonds viert zijn 20ste verjaardag. Luca Pesarini en Arnoldo Valsangiacomo, de oprichters van Ethenea, lanceerden hun eerste fonds in 2002. Voordien werkten zij voor verschillende bekende bedrijven in de financiële sector. De multi-assetbenadering van het door hen gelanceerde fonds, Ethna-AKTIV, was destijds revolutionair in Duitsland en werd een pionier in dit domein. Ethna-AKTIV was oorspronkelijk bedoeld als een " vrienden- en familiefonds ". Maar dankzij de succesvolle resultaten van Ethna-AKTIV kreeg het fonds ook de belangstelling van andere beleggers. Pesarini en Valsangiacomo stelden daarop Ethna-AKTIV open en lanceerden ook achtereenvolgens twee andere multi-asset fondsen - het obligatiegerichte Ethna-DEFENSIV in 2007 en het aandelengerichte Ethna-DYNAMISCH in 2009.

Vlaggenschipfonds zonder benchmark

In tegenstelling tot de meeste andere fondsen volgt Ethna-AKTIV geen benchmark. "Dit geeft ons de vrijheid om uitsluitend te beleggen in de effecten waarin wij het meest geloven", legt Luca Pesarini uit. "Het fonds focust op kapitaalbehoud met een hoge graad van flexibiliteit. Deze benadering heeft meermaals zijn waarde bewezen. Daardoor hebben we met succes een reeks crisissen doorstaan, waaronder de wereldwijde financiële crisis van 2008, de eurocrisis van 2012 en onlangs nog de impact van de Covid-19 pandemie in 2020."

Diversificatie over verschillende activaklassen, sectoren en regio's is een centraal onderdeel van de beleggingsstrategie van Ethna-AKTIV. "Bij het nemen van allocatiebeslissingen houden we rekening met zowel het huidige macro-economische scenario als de relatieve aantrekkelijkheid van de individuele beleggingsmogelijkheden", zegt Arnoldo Valsangiacomo. "Dit stelt ons in staat om flexibel te reageren op verschillende marktsituaties en te profiteren van rendementsopportuniteiten, zonder het risicobeheer te verwaarlozen. Aandelen en obligaties blijven de kerncomponenten van de portefeuille van het fonds. Beleggingen in grondstoffen en vooral deviezen ronden de allocatie af." Dankzij deze combinatie van een langetermijnstrategie en flexibele tactische aanpassingen kon het Ethna-AKTIV (T Class) in 2021 een stevig rendement van 5,14% neerzetten.

Een ervaren team met een focus op ESG-conforme beleggingen

Het ervaren portefeuillebeheerteam bestaat uit de oprichters Luca Pesarini en Arnoldo Valsangiacomo, evenals multi-asset expert Michael Blümke. "Het fonds heeft uitdagende marktfasen altijd doorstaan, omdat we een diepgaande kennis hebben van de macro-economische omgeving en een heldere kijk op de voortdurend veranderende financiële markten", zegt Blümke. "We volgen niet elke trend die zich voordoet, maar we begrijpen ook hoe belangrijk het is om ons aan te passen aan de omstandigheden op de financiële markten in een voortdurend veranderende wereld." Momenteel vormt ESG-conform beleggen één van de belangrijkste aandachtsgebieden van de portefeuillebeheerders. ​ Ze werken aan een meer duurzame toekomst waarbij ze een sterk rendement blijven leveren. Dankzij deze inspanningen kreeg het Ethna-AKTIV fonds (o.a. de T klasse) in 2021 vier ESG Globes van Morningstar en een AA ESG rating van MSCI.

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.