Fed : De eerste stap is altijd de moeilijkste

Door Volker Schmidt, portefeuillemanager bij Ethenea

Wij verwachten geen renteverlaging tijdens de volgende Fed-vergadering op 11 en 12 juni!

Nadat de Fed-leden in de puntgrafiek van maart hadden gezinspeeld op drie renteverlagingen voor het einde van het jaar en de markten maximaal vier verlagingen hadden ingeprijsd, kwam de hardnekkigheid van de inflatie als een koude douche. Het inflatiecijfer daalde de afgelopen maanden niet zo snel als verwacht, wat leidde tot een voorzichtige houding ten opzichte van het toekomstige rentepad.

Vorige week waren er echter positievere signalen van het inflatiefront: de PCE-inflatie, die de voorkeur van de Fed geniet, kwam zoals verwacht uit op 2,7%. Dat gaf de Fed-functionarissen wat vertrouwen in het inflatietraject. Tegelijkertijd werd de inflatie in het bbp-rapport voor het eerste kwartaal van 2024 licht naar beneden bijgesteld.

De inflatiecomponenten huisvesting en diensten bleven echter een bron van zorg. Juist deze componenten zorgden voor zeer voorzichtige uitspraken van de Fed-leden over het toekomstige rentepad. De centrale bankiers waren bijna unaniem in hun wens om “meer vertrouwen” te krijgen dat de inflatie een aanhoudende neerwaartse trend volgt.

Tegelijkertijd ging er de laatste tijd meer aandacht naar het tweede mandaat van de Fed, namelijk een volledige tewerkstelling. In het eerste kwartaal van 2024 was de groei van het bbp verrassend laag, namelijk 1,3%, tegenover 3,4% in het voorgaande kwartaal. Er waren ook tekenen van een beginnende vertraging op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Een bevestiging van beide trends zou de Fed het gewenste vertrouwen kunnen geven dat de monetaire verkrapping voldoende effect heeft gehad.

Het is zeer toepasselijk dat tijdens de vergadering in juni zowel de puntengrafiek als de Summary of Economic Projections worden gepubliceerd. Hierin worden de huidige macro-economische beoordeling en de visie op het toekomstige rentepad gepresenteerd. Omdat er geen renteverlagingen worden verwacht, focussen de beleggers zich op deze projecties. Wij verwachten dat de puntengrafiek tussen nu en het einde van het jaar minder renteverlagingen zal laten zien. Daarom verwachten we één of twee renteverlagingen tegen het einde van het jaar, op voorwaarde dat er geen onverwachte en snelle vertraging optreedt in de Amerikaanse economie.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.