Fed: verdere renteverlaging van 50 basispunten verwacht.

Door Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

In een buitengewone reactie heeft de Amerikaanse Federal Reserve haar belangrijkste rentetarieven op 3 maart al met 50 basispunten verlaagd. Zij rechtvaardigde deze maatregel met de risico's voor de Amerikaanse economie als gevolg van de verspreiding van het coronavirus. De reguliere vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve is nu gepland voor 18 maart. Wij verwachten een verdere renteverlaging van 50 basispunten op de volgende vergadering en het streefpercentage van de Fed Funds Rate zou ten laatste tegen de zomer naar 0% moeten gaan. De aandelenmarkten anticipeerden al op de verwachte economische terugval door zware koersverliezen te lijden. Met name de reis- en energiesector zijn al aanzienlijk getroffen door de verspreiding van het coronavirus. Hotel- en reisreserveringen worden niet gemaakt of geannuleerd. Het recente inreisverbod zal deze situatie nog verergeren. De olieprijs voor de Amerikaanse WTI-variëteit is, mede door het conflict tussen de olieproducenten over het marktaandeel, gedaald tot onder de 35 dollar per vat en zet daarmee de frackingbedrijven onder druk. Door de rente te verlagen probeert de centrale bank de gevolgen van de pandemie te verzachten, zonder natuurlijk de verdere verspreiding van het virus te kunnen voorkomen. ​ Wij verwachten dat de Amerikaanse economie zich pas zal stabiliseren als er sprake is van een duurzame vermindering van nieuwe infecties, en pas dan zouden de positieve effecten van de renteverlagingen zichtbaar worden.

Als gevolg van de verstoringen van de Amerikaanse geldmarkt in het verleden koopt de Federal Reserve zogenaamde Treasury Bills met een maandelijks volume van 60 miljard Amerikaanse dollar. Het huidige programma zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 worden voortgezet, zonder dat een exact einde wordt aangekondigd. Wij verwachten dat het huidige aankoopprogramma wordt verlengd en uitgebreid.

Al in 2016 stelde de toenmalige Fed-voorzitter Janet Yellen de vraag of een uitbreiding van het beleggingsuniversum van de Fed door ook bedrijfsobligaties en aandelen toe te voegen, zou kunnen helpen om een toekomstige economische neergang effectief te bestrijden. Ook centrale bankier Eric Rosengren eiste afgelopen vrijdag nog dat de Federal Reserve dit zou mogen doen. Dit zou echter een wijziging van de Federal Reserve Act vereisen, die de basis vormt van het beleid van de centrale bank. Zelfs als er op de komende vergadering geen verandering wordt aangekondigd, zal de discussie over deze kwestie zeker worden voortgezet.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.