Flexibel beheer bewijst zijn waarde tijdens de Covid-19-crisis

Hoe realiseer je een aantrekkelijk rendement in de huidige omgeving? ​ Ethenea's Lead Portfolio Manager Michael Blümke over de aanpak van het Ethna-AKTIV-fonds.

COVID-19 heeft zowel de wereldwijde economie als de financiële markten stevig in zijn greep. Begin dit jaar was dit een bijkomende onbekende factor, naast de toch al grote uitdaging voor beleggers om in het lage renteklimaat van de afgelopen jaren een fatsoenlijk rendement te genereren. Om de pandemie in te dammen werd de grootste groeivertraging sinds decennia doorgevoerd en dat zorgt ook voor een grote mate van onzekerheid op de lange termijn.

De actieve beleggers zijn zelden zo verdeeld geweest in hun risicoperceptie en dus ook in hun positionering als vandaag de dag. Terwijl de optimisten vertrouwen op de constructieve kracht van het kapitalisme, vrezen de pessimisten de ondergang ervan. De ongekende monetaire en fiscale steunmaatregelen vergroten alleen maar de kloof tussen de stieren en beren en hun respectievelijke argumenten.

"In zo'n onzekere omgeving is het zeer belangrijk om geen beleggingsoplossingen te zoeken aan de extremen, maar er tussenin", zegt Michael Blümke, Lead Portfolio Manager van Ethenea's gediversifieerd fonds Ethna Aktiv. "Bij de structurering van het fonds focust het ervaren Portfolio Management Team rond oprichter Luca Pesarini bewust op de combinatie van verschillende activaklassen. Enerzijds worden de middelen van het fonds verdeeld over obligaties, aandelen, valuta's en grondstoffen, wat al een natuurlijke diversificatie oplevert (we leggen niet alle eieren in één mand). Anderzijds kan men bij de activa-allocatiie zowel verschillende (liefst niet gecorreleerde) beleggingsideeën identificeren en uitvoeren, als deze dynamisch aanpassen aan de heersende omgeving".

Tijdens de huidige crisis heeft het portefeuillebeheer de aandelenquota van de Ethna-AKTIV snel ​ met meer dan 40 procent verminderd en de middelen strategisch herbelegd in buitenlandse valuta's en in goud. "Dat de aandelenblootstelling op dit moment een laag dubbelcijferig percentage is, weerspiegelt onze huidige nogal sceptische houding ten opzichte van de wereldwijde groeivooruitzichten voor de komende 12 - 18 maanden", zegt Michael Blümke. "Dit betekent echter niet dat we geen kansen zien op de aandelenmarkten. Het betekent alleen dat we, met de huidige onzekerheid over de gevolgen van de wereldwijde recessie, niet binair willen beleggen in een snelle terugkeer naar het vorige groeitraject. In plaats daarvan gebruiken we de flexibiliteit die inherent is aan het multi-actief karakter van Ethna-AKTIV om alternatieven te selecteren voor het genereren van rendement. We hebben in toenemende mate een blootstelling aan valutaposities opgebouwd, omdat deze niet noodzakelijkerwijs afhankelijk zijn van toekomstige bedrijfswinsten".

Door deze diversificatie kan de portefeuille zelfs in de huidige omgeving een aantrekkelijk rendement neerzetten, zonder tot het kamp van optimisten of pessimisten te behoren. Michael Blümke : "De realiteit ligt immers meestal ergens in het midden."

Michael Blümke
Michael Blümke

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.