Gas - het zwaard van Damocles voor de economie

"De dreiging van een gastekort hangt momenteel als een zwaard van Damocles boven alle economische prognoses", zegt Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea Independent Investors S.A. Hij legt uit wat de impact van de gastekorten op de economie zal zijn, hoe de inflatie en de rente zich zullen ontwikkelen en of er een recessie op komst is.

Groeiverwachtingen zijn onzeker

Als een belangrijke invoerder van gas wordt de eurozone bijzonder zwaar getroffen door de schaarste en de prijsstijgingen. Het is dan ook zeer verrassend dat de recente prognose van het IMF, die eind juli werd gepubliceerd, voor zowel 2022 als 2023 een iets hogere groei in de eurozone voorspelt dan in de VS. De prognose voor de eurozone is echter allesbehalve zeker. Het risico op een leveringsstop vanuit Rusland is alomtegenwoordig. "Daarom verkiezen wij bij Ethenea de Amerikaanse dollar boven de euro - zelfs nog steeds op een niveau dat dicht bij de pariteit ligt. Ook de jongste politieke crisis in Italië speelt een belangrijke rol in onze overwegingen", benadrukt Dr. Volker Schmidt.

De laatste tijd wordt het woord recessie vaker in de mond genomen wanneer men het over de economische evolutie heeft, aldus Dr. Schmidt. Dit is des te verrassend omdat de Amerikaanse economie onlangs meer dan 400.000 nieuwe banen per maand creëerde. Hij zegt dat de situatie in de eurozone vergelijkbaar is. "Zelfs als de Amerikaanse economie in een technische recessie terecht zou komen, met twee kwartalen op rij van negatieve groei, verwachten we nog steeds een robuuste arbeidsmarkt in 2023. Een harde landing met een werkloosheidspercentage van meer dan 5 procent zou pas in 2024 kunnen volgen. Maar voor de financiële markten is dat op dit moment nauwelijks relevant," legt dr. Volker Schmidt uit.

Gasprijs drijft inflatie op

De invloed van de gasprijs op de inflatie is een ander belangrijk aspect voor beleggers, legt de portefeuillebeheerder uit: "Ook hier liggen de eurozone en de VS niet ver uit elkaar met inflatiecijfers van momenteel ongeveer 9 procent. De dramatische stijging van de inflatie begon in de VS al vroeger en is nu veel wijder verbreid. In de eurozone daarentegen begon de stijging later en is deze in hoge mate te wijten aan de hoge energieprijzen." Het IMF voorspelt een snellere vertraging in de VS met een inflatie van 3 procent in 2023, terwijl de eurozone dan nog steeds op 3,9 procent zou moeten zitten, zegt hij. "De rendementscurves voor Amerikaanse Treasuries en Duitse staatsobligaties weerspiegelen dit tot op zekere hoogte. De Amerikaanse rendementscurve is al duidelijk omgekeerd, waarbij de 2-jaarsrente ver boven de 10-jaarsrente ligt, terwijl de Duitse rendementscurve nog steeds een klassieke opwaartse trend vertoont," aldus Dr. Schmidt.

Gezien de reeds gevorderde inflatie zit de Amerikaanse Federal Reserve al verder met haar renteverhogingen, aldus Dr. Volker Schmidt. Pas eind 2023 worden renteverlagingen verwacht. De ECB daarentegen is nog maar net begonnen met het verhogen van de rente. "Als de prognose van het IMF wordt bevestigd en de gasleveringen uit Rusland relatief stabiel blijven, dan zou de ECB pas na de Fed weer aan renteverlagingen denken. Daarom is een rendement van minder dan 1 procent op 10-jaars Bunds in onze ogen duidelijk te laag. Beleggers die, net als wij, nog niet geloven in een significante recessie in de eurozone moeten de koersevolutie van 10-jaars Bunds in de gaten houden, want de koersen kunnen weer dalen en de rendementen kunnen stijgen", aldus de portefeuillebeheerder.

Redding voor energiebedrijven

"Al in het voorjaar wezen we erop dat een belegging in energiebedrijven grote risico's met zich meebrengt. Misschien wordt Électricité de France (EDF) uiteindelijk genationaliseerd en wordt Uniper gered door de Duitse regering, zodat de schuldeisers van obligaties en promesses hun geld terugkrijgen. Maar onze voorzichtigheid was zeker juist," zegt Dr Schmidt. Voor EDF-aandeelhouders betekent de nationalisatie dat zij opnieuw een aantrekkelijke prijs voor hun belegging zullen krijgen, terwijl Uniper-aandeelhouders een groot verlies zullen moeten verteren.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.