"Geloof de hype (niet)"

Door Philip Bold, Portfolio Manager bij Ethenea

Keer op keer zien we de hypecyclus opduiken in nieuwe, innovatieve marktsegmenten. Hoe kunnen we ons positioneren in de vroege fase ?

Batterijtechnologie, de waterstofeconomie en blockchaintechnologie zijn thema's die de laatste tijd veel aandacht krijgen op de aandelenmarkt. De aandelenkoersen zijn doorgaans zeer volatiel en kunnen afhankelijk van het marktsentiment sterk afwijken van de fundamentele realiteit van de onderliggende innovatie.

Deze kloof tussen verwachtingen en fundamentele realiteit noemt men de hypecyclus. Ze doorloopt vijf fasen.

  1. Innovatietrigger. Een innovatie, vaak in een experimenteel, kleinschalig stadium, trekt de aandacht - in eerste instantie vaak onder experts.
  2. Opgeblazen verwachtingen. De innovatie wordt door de media opgepakt als een zogenaamde doorbraak en uitgeroepen tot het nieuwe antwoord op diverse toepassingen. De innovator komt in de publieke belangstelling. De aandelenkoers stijgt - vaak vergezeld van veelbelovende marktvooruitzichten en ondersteund door analistencommentaren - als gevolg van de agressieve verwachtingen van de marktdeelnemers. De prijsstijging trekt andere marktspelers aan in een zichzelf versterkende opwaartse trend. In deze fase wijkt de marktwaarde steeds meer af van de fundamentele realiteit.
  3. Ontgoocheling. Een terugkeer tot de werkelijkheid onder invloed van langdurige, grootschalige implementatietests ontmaskert de omvang van de vroege opwinding. Bovendien leiden de financiële behoeften van de innovator, vaak via kapitaalverhogingen die de waarde van de aandelen doen verwateren, tot een verkoopdruk. De marktspelers die in de tweede fase voor een opwaartse dynamiek zorgden, jagen nu de neerwaartse trend aan. De grote belangstelling voor de innovator neemt af en de marktwaarde blijft achter bij de reële waarde.
  4. Commercialisering. Na verloop van tijd slaagt de innovator erin op grote schaal het bewijs te leveren dat zijn concept werkt. Samen met een groeiend klantenbestand vergemakkelijkt dit de commercialisering. Dankzij de stijgende omzet en winst kan de interne financiering gewaarborgd worden om de innovatie verder te ontwikkelen. De verwachtingen, zoals weergegeven door de marktwaarde, benaderen weer de realiteit.
  5. Massagebruik. De oorspronkelijke innovatie wordt geaccepteerd als een marktrijpe toepassing. In dit stadium vallen werkelijkheid en verwachting - tijdelijke verschillen daargelaten - grotendeels samen.

De internetsaga is een mooi praktijkvoorbeeld van de hypecyclus.

Hoe positioneren tijdens de vroege fase

Keer op keer zien we de hypecyclus opduiken in nieuwe, innovatieve marktsegmenten. Dat komt omdat de onderliggende drijfveer - de psychologie van de belegger - dezelfde patronen volgt. Toch is het geen exacte wetenschap. Zowel de verwachtings- als de tijdsdimensie variëren. Daarom heeft het alleen achteraf zin om een hype en de fase waarin die zich bevindt te identificeren. Maar het onderliggende principe van de hypecyclus is universeel: de aanvankelijke kloof tussen de verwachtingen en de werkelijkheid verdwijnt na verloop van tijd. We kunnen wel een aantal vuistregels afleiden voor de beginfase van de hypecyclus.

Kansspelen. Om in de eerste fase een positie in te nemen is tijdige kennis van de innovatie nodig en het vermogen om ze op basis van technische en economische maatstaven goed te kunnen beoordelen. Deze tweede vereiste is inherent tegenstrijdig, aangezien het op dit moment slechts mogelijk is een rudimentair oordeel te vellen op basis van veronderstellingen. Om deze reden is in dit stadium in één enkel bedrijf beleggen vooral een kansspel.

Irrationaliteit. Hemelhoge prijzen die enkel op hoop zijn gebaseerd, zijn over het algemeen niet houdbaar. In het stadium van de opgeblazen verwachtingen is een opportunistische instap ook zeer riskant gezien de duidelijke kloof tussen de fundamentele realiteit en de marktwaarde. De ervaring leert immers dat het moeilijk te voorspellen is wanneer de irrationaliteit waarop de prijsstijging gebaseerd is, zal rationaliseren. En wanneer dit gebeurt, gaat het zeer snel.

Mogelijke kansen. De ontgoochelingfase kan een geschikt moment zijn om een langetermijnpositie op te bouwen. Enerzijds kan men dan beter inschatten of de commercialisering mogelijk is. En anderzijds kan de voorafgaande koersdaling tot een aantrekkelijke waardering hebben geleid. Maar ook in deze fase blijft de belegging riskant, omdat de onzekerheid nog groot is en het succes - afhankelijk van de beleggingshorizon - ook afhangt van de timing.

Philip Bold
Philip Bold

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.