Grondstoffenmunten gevangen tussen risico en rendement

De stijgende grondstoffenprijzen stuwen momenteel de wisselmarkten omhoog: de munten van landen die rijk zijn aan grondstoffen, zoals Noorwegen, Zuid-Afrika en Canada, plukken daar de vruchten van. De wisselkoersen stijgen, evenals de prijzen voor olie, koper en ijzer. Voor beleggers is de vraag hoe ze van dit momentum kunnen profiteren en welke munten in dit soort scenario's aantrekkelijke rendementen kunnen bieden.

"Munten van landen waarvan de export, en dus de economische groei, bijzonder afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen of de export van een specifieke grondstof, noemt men doorgaans 'grondstoffenmunten'," zegt Andrea Siviero, Investment Strategist bij ETHENEA. De munten van deze landen zijn meestal sterk gecorreleerd met de prestaties van de binnenlandse mijnbouwsector of met de prijs van een specifieke grondstof, zegt hij. "Munten die doorgaans als grondstoffenmunten worden beschouwd, zijn onder meer de Noorse kroon, de Zuid-Afrikaanse rand, de Russische roebel, de Chileense peso, de Canadese dollar, de Nieuw-Zeelandse dollar en de Australische dollar. Beleggen in deze of andere vreemde munten houdt altijd een wisselkoersrisico in en de beslissing moet dan ook zorgvuldig worden genomen.”

Hoewel grondstoffen zelf meestal in Amerikaanse dollars worden geprijsd, bewegen grondstoffenmunten meestal mee met de internationale prijs van grondstoffen. Dat komt omdat een groot deel van de economie van een land gebaseerd is op de productie en export van deze grondstoffen. "Een stijging van de prijs van een specifieke grondstof vertaalt zich in zowel meer inkomsten als een hogere groei voor het exporterende land. Dat zorgt doorgaans voor een verbetering van het saldo op de lopende rekening van het land", aldus Andrea Siviero. "Grondstoffenmunten bieden doorgaans een hogere rente, omdat grondstoffenexporteurs dikwijls een hogere groei vertonen dan landen met een "veilige haven" munt. Dit geldt met name voor opkomende economieën." Beleggen in grondstoffenmunten kan vooral interessant zijn wanneer men verwacht dat een specifieke grondstoffenmunt in waarde zal stijgen ten opzichte van de eigen munt, zegt hij. "Dit is vooral het geval in perioden van economische groei en een sterke vraag naar grondstoffen, als de prijs van grondstoffen stijgt en de respectieve grondstoffenmunten in waarde stijgen ten opzichte van de traditionele veilige havenvaluta's."

Waarop letten bij beleggingsbeslissingen?

De huidige fase van economische reflatie in combinatie met een sterk economisch herstel en een stijgende vraag naar grondstoffen zou dus gunstig kunnen lijken voor beleggingen in grondstoffenmunten. "Je moet wel enkele valkuilen vermijden," legt Siviero uit. "Hoewel grondstoffenvaluta's van opkomende markten over het algemeen een hogere rente bieden, kan hun algemene rendement te lijden hebben van hogere inflatiecijfers en sociale en geopolitieke kwesties. Daarnaast brengt beleggen in deze munten soms operationele risico's en hogere kosten met zich mee." Bovendien hebben grondstoffenmunten de neiging bovengemiddeld volatiel te zijn. Ook het inschatten van de koers is een uitdaging. Dat komt omdat grondstoffenprijzen niet alleen bepaald worden door de dynamiek van de fysieke vraag en het aanbod, maar ook door de prijs van de financiële activa die aan de grondstoffen gekoppeld zijn.

Voorzichtigheid is ook geboden bij de beoordeling van ogenschijnlijk gunstige beleggingssituaties: "Beleggen in grondstoffenmunten tijdens het huidige klimaat van lage rente, hoge economische groei en risk-on markten kan op dit moment aantrekkelijk zijn," zegt Siviero. "Maar de huidige macro-economische situatie kan op elk ogenblik veranderen. Een verkrapping van het monetaire beleid in de geavanceerde economieën, het hardhandig optreden van China tegen grondstoffenspeculatie of een economische vertraging kunnen een correctie van de koersen van grondstoffenmunten op gang brengen."

Beleggingsalternatieven met verschillende risicoprofielen

Er zijn verschillende factoren waarmee je rekening moet houden bij het beleggen in grondstoffenmunten. ​ "Vooraleer een positie in grondstoffenmunten op te bouwen is een degelijke analyse van de macro-economische en geopolitieke situatie van de grondstoffenexporteur van essentieel belang," legt de econoom uit. De stijging van de grondstoffenprijzen is op zich geen garantie dat de respectieve munten in waarde zullen blijven stijgen, of zelfs hun huidige waarde zullen behouden. Als het risicoprofiel van de grondstoffenmunten van opkomende economieën te groot is, kan het ook een alternatief zijn om te beleggen in grondstoffenmunten van geavanceerde economieën. Die bieden waarschijnlijk een lagere rente, maar zijn waarschijnlijk minder volatiel. " Qua risicoprofiel is ook een middenweg mogelijk: als beleggen in grondstoffenmunten zelf te riskant of operationeel ingewikkeld lijkt, kan men ook beleggen in aandelen van internationale bedrijven die de grondstoffen produceren en exporteren. Zo krijg je ook een blootstelling aan de grondstoffenmarkt", aldus Siviero. "Maar uiteindelijk hebben alle beleggingsstrategieën één ding gemeen: de juiste timing is van cruciaal belang."

Andrea Siviero
Andrea Siviero

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.