Het kan ook zonder reclame

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Men verwacht een grote vraag naar nieuwe emissies van Duitse groene staatsobligaties en aan de inflatie gekoppelde obligaties.

In 2008 lanceerde de Deutsche Finanzagentur, die via schuldinstrumenten geld inzamelt voor de Bondsrepubliek Duitsland, een grootscheepse campagne voor federale spaarobligaties, met een schildpad genaamd Günther Schild. Maar door de lage rente op dat moment waren de federale spaarobligaties - die gekocht werden als een soort van appeltje voor de dorst - niet populair bij de kleine beleggers. Daarom stopte de Duitse overheid eind 2012 met de uitgifte van federale spaarobligaties en kwam er ook een einde aan de reclamecampagne met mijnheer Schild de schildpad - tot groot verdriet van zijn fans, die zelfs overlijdensberichten voor hem online postten.

Tien jaar later is het een ander verhaal. Particuliere beleggers houden geen Duitse overheidseffecten meer aan, want de rendementen zijn over de hele lijn negatief. ​ Je zou denken dat winst maken op negatief renderende obligaties meer iets voor gokkers is, maar dat is niet noodzakelijkerwijs waar. Beleggers die de nieuwe nulcoupon 10-jarige Duitse staatsobligatie met een rendement bij uitgifte van -0,25% in januari kochten, zien nu aantrekkelijke koerswinsten. De ECB, die geen last heeft van negatieve rendementen omdat ze het geld tegen een nog lagere rente van banken krijgt, is nu de grootste houder van Duitse staatsobligaties, ten minste 30% van alle obligaties. Hiervoor had de Duitse overheid geen advertenties met mijnheer Schild nodig en ook in de toekomst blijft er vraag van de ECB naar Duitse staatsobligaties in het kader van haar programma's voor de aankoop van activa.

Groene Bunds

Het aantal Duitse staatsleningen neemt op dit moment weer toe. De financiering van de extra uitgaven om de door het coronavirus veroorzaakte inzinking te boven te komen, eist zijn tol. Al in maart 2020 stemde de Duitse staat in met extra uitgaven ten belope van 122,5 miljard euro. Ze schatte ook een daling van de belastinginkomsten met 33,5 miljard euro in. In juni 2020 werd een tweede aanvullende begroting goedgekeurd, die rekening houdt met extra uitgaven en met de verwachting dat de inkomsten nog lager zouden uitvallen dan verwacht. In totaal wordt het netto financieringstekort voor 2020 geraamd op 218,5 miljard euro.

De Deutsche Finanzagentur, die verantwoordelijk is voor de uitgifte van staatsobligaties, heeft hierop gereageerd. De uitstaande emissies werden in het tweede kwartaal van 2020 opgevoerd. Daarnaast werden voor het eerst 7- en 15-jarige staatsobligaties uitgegeven. De uitgifte van aan de inflatie gekoppelde staatsobligaties, voor het laatst gezien in 2015, zal naar verwachting de komende maanden hervatten. Bovendien is de Duitse regering van plan om in september van dit jaar de eerste groene staatsobligatie uit te geven. Onlangs werd het raamwerk van de Groene Bund gepubliceerd, waarin de gefinancierde projecten, de documentatievereisten en de controle worden beschreven.

Verdere prijsstijgingen zijn nooit uit te sluiten

Er zal vraag zijn naar de Groene Bunds van beleggers die bij hun beleggingen rekening houden met ESG-criteria, ook al zijn de rentetarieven negatief. De vraag naar de inflatie-gekoppelde obligaties zal ook enorm groot zijn, omdat veel beleggers verwachten dat de inflatie zal terugkeren als gevolg van deze uitgebreide fiscale en monetaire steunmaatregelen. Daarom zal Günther Schild ook zeker niet nodig zijn om reclame te maken voor deze nieuwe producten.

Bij ETHENEA zouden we alleen in uitzonderlijke gevallen in negatief renderende obligaties beleggen. Zo kan een belegging in staatsobligaties in tijden van crisis heel goed gerechtvaardigd zijn als indekking. Toch is er naar onze mening niet veel verschil tussen beleggen in negatief renderende obligaties en het kopen van dure technologie-aandelen, want verdere prijsstijgingen zijn in beide gevallen nooit uit te sluiten. In ieder geval zullen we pas volgende jaar de mogelijke inflatoire effecten van de speciale monetaire en fiscale programma's zien. Het belangrijkste punt is momenteel de bezorgdheid over een tweede golf van besmettingen met het coronavirus. Het gevolg daarvan zou ​ een nieuwe daling van de vraag (naar goederen en diensten) zijn.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.