Indexvoorspellingen - een blik in de kristallen bol

Door Philip Bold, Portfolio manager, Ethenea

Traditioneel kijken financiële instellingen aan het begin van het nieuwe jaar in de kristallen bol en geven ze hun economische verwachtingen voor de komende 12 maanden. Hun verwachtingen voor de aandelenmarkt worden geconsolideerd in één cijfer - het koersdoel van de geselecteerde aandelenindex. Helaas zet het uitdrukken van een koersdoel niet veel zoden aan de dijk.

Het gemiddelde jaar op de aandelenmarkt is gebaseerd op het statistische concept van de gemiddelde verwachte waarde. Maar deze verwachte waarde wordt meestal niet gehaald zodra de economische realiteit zich manifesteert - dat wil zeggen, wanneer een scenario zekerheid wordt.

De frequentieverdeling van de jaarlijkse rendementen van de S&P 500 laat zien dat de aandelenmarkten, op basis van de verwezenlijking van positieve of negatieve scenario's, regelmatig in de ene of de andere richting doorschieten. In de afgelopen 50 jaar (1970 tot 2020) is de Amerikaanse aandelenmarkt gemiddeld met circa 7,7% op jaarbasis gestegen. Dit is dus het rendement dat in een gemiddeld jaar op de aandelenmarkt mag worden verwacht. Maar de rendementen volgen geen standaardverdeling. Daarom verliest het gemiddelde iets van zijn betekenis als maatstaf voor de centrale tendens. Slechts drie keer in de afgelopen 50 jaar lag het jaarlijkse rendement gemiddeld tussen 5% en 10%, terwijl lagere eencijferige rendementen (0% tot 5%) en lage (10% tot 15) en middelhoge (25% tot 30%) tweecijferige rendementen veel vaker voorkwamen. Een gemiddeld jaar op de aandelenmarkt is dus eerder uitzondering dan regel.

Een kwalitatieve beoordeling van de verwachte prestaties van de aandelenmarkt is tijdafhankelijk

Hoewel een gemiddeld jaar op de aandelenmarkten zelden voorkomt, voorspellen veel analisten dat net wel voor het komende jaar. Uit een enquête van Bloomberg blijkt dat 7 van de 19 financiële en onderzoeksinstellingen die aan de enquête hebben deelgenomen, een jaarlijks rendement tussen 5% en 10% verwachten. Het gemiddelde koersdoel van alle analisten - dat wil zeggen een consolidatie van de consolidatie - situeert zich met ongeveer 6% in het gemiddelde van de jaarlijkse rendementenrange. Dit rendementsdoel is gebaseerd op het niveau van de S&P 500 op 16 december 2021: de datum waarop de Bloomberg-enquête werd gepubliceerd.

Dit wijst op een ander probleem met indexprognoses, namelijk de discrepantie tussen het moment van schatting en de prognoseperiode. Op 31 december 2021, na een sterk jaareinde, staat de S&P 500 op 4.766 indexpunten, waardoor de impliciete verwachting voor het gemiddelde jaarlijkse rendement daalt tot 3,85%. Voor 2022 kunnen we dus geen gemiddelde aandelenprestatie meer verwachten, maar moeten we eerder rekening houden met een prestatie onder het gemiddelde. Fundamenteel gezien is er in de laatste weken van het jaar echter weinig veranderd.

Voortdurend rekening houden met ondersteunende en negatieve factoren voor de aandelenmarkten

Om redenen zoals deze fundamentele problemen - consolidatie van informatie en contextualisering in de tijd - zijn indexkoersdoelen volgens ons van beperkt nut, nog afgezien van de vele kleinere problemen met scenario-analyse.

Het is veel belangrijker om rekening te houden met ondersteunende en negatieve factoren voor de aandelenmarkten - en niet alleen rond de jaarwisseling, maar voortdurend. Dit omvat conventionele fundamentele en macrogegevens, maar ook marktsentimentindicatoren en informatie uit andere activaklassen. Door dus het grotere plaatje te zien, kan men profiteren van de sterke punten van de actieve beheerstijl en flexibel inspelen op de kansen en risico's, ongeacht waar de markt zich bevindt ten opzichte van eventuele koersdoelen.

Philip Bold
Philip Bold

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.