Inflatie en langetermijnrente - wat mogen we verwachten?

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De ontwikkeling van de inflatie op langere termijn in 2023 en 2024 en de daaruit voortvloeiende stijging van de rentetarieven van de centrale banken zullen de evolutie van de langetermijnrente bepalen.

In april van dit jaar steeg de inflatie in de VS naar 8,3%, terwijl ze in de eurozone naar 7,5% steeg. Het is duidelijk dat de inflatie voorlopig zeer hoog zal blijven. De vraag is hoeveel ze de komende maanden nog zal stijgen. Deze ontwikkelingen baren de ECB en de Fed zorgen. Wat gaan de centrale banken doen om de inflatie te bestrijden en hoe hoog kan de langetermijnrente oplopen?

Wat we weten

De Fed heeft haar programma voor het opkopen van obligaties al stopgezet en in maart en mei 2022 de Fed Funds-rente verhoogd om de inflatiedynamiek te doorbreken. Zeker is dat verdere renteverhogingen zullen volgen. Bovendien zal de Fed haar balans verkleinen door staatsobligaties en door hypotheken gedekte obligaties te verkopen of door de opbrengsten van aflopende effecten niet opnieuw te beleggen. Maar op zich hebben de acties en aankondigingen van de centrale bank tot dusver nauwelijks iets gedaan om de inflatie te beteugelen. Terwijl de inflatie in januari 2022 7,5% bedroeg, steeg zij in februari naar 7,9% en in april naar 8,3% - een ongeziene hoogte sinds het begin van de jaren tachtig. In de eurozone is het een soortgelijk verhaal. De inflatie steeg van 5,1% in januari naar 7,5% in april. De ECB heeft het tempo van haar netto-opkoop van obligaties teruggeschroefd zonder deze volledig te beëindigen, maar heeft haar rentetarieven ongewijzigd gelaten.

De rente op langlopende obligaties is sterk gestegen, evenals de rente op nieuwe kredieten. Voor vastgoedleningen met eersteklas onderpand en een vaste looptijd van 10 jaar betalen beleggers in Duitsland al ruim meer dan 2%. De rente voor de in de VS gebruikelijke 30-jarige hypotheken staat op 5,25% - de hoogste rente sinds 2010.

Wat kunnen we verwachten?

Op basis van wat we weten, is het relatief eenvoudig te voorspellen wat de centrale banken zullen doen: zowel de Fed als de ECB zullen hun rentetarieven verhogen. De Fed zal de Fed Funds Rate tegen het einde van het jaar aanzienlijk verhogen. Een nieuw doelbereik van 2,5% tot 2,75%, of zelfs iets hoger is waarschijnlijk. In dezelfde geest zal de ECB tegen het einde van het jaar waarschijnlijk een einde maken aan de negatieve rente voor haar depositofaciliteit. Het is zelfs mogelijk dat de reporente nog voor het einde van het jaar wordt verhoogd.

De vooruitzichten voor de toekomstige inflatieontwikkeling zijn ingewikkelder.

Terwijl in de VS de afzonderlijke inflatiecomponenten al zijn gedaald of slechts langzaam stijgen, beginnen de huurprijzen en de kosten voor het bouwen van een eigen huis nog maar net te stijgen. Secundaire effecten als gevolg van hogere lonen, energieprijzen en transportkosten zullen de prijzen van goederen en diensten blijven opdrijven. Hoe snel dat zal gaan, is echter moeilijk te voorspellen.

In Europa heeft de explosie van de energieprijzen een grote impact op de inflatie. Mogelijke boycots en het feit dat de elektriciteitsopwekking afhankelijk is van wind en van waterstanden, is het zeer moeilijk te voorspellen hoe de zaken zich op dit front zullen ontwikkelen. Anderzijds is er de - vooralsnog niet kwantificeerbare - overheidsinterventie, die weliswaar de inflatie vermindert, maar tot een hogere overheidsschuld leidt. Volgens ons is het zeer waarschijnlijk dat de inflatie op jaarbasis zowel in de VS als in Europa in het tweede kwartaal iets verder zal oplopen, maar niet boven de 10% zal uitkomen. Wij verwachten dat de inflatie aan het eind van het jaar weer iets zal dalen. In december 2022 moeten nog inflatiecijfers van meer dan 5% - misschien zelfs 6% - worden verwacht.

Wat we (nog) niet weten

Nog veel belangrijker voor de ontwikkeling van de langetermijnrente is de ontwikkeling van de inflatie op langere termijn in 2023 en 2024 en het daaruit voortvloeiende verloop van de rentetarieven van de centrale banken. We kunnen hier eindeloos over speculeren, maar er is weinig zeker. Zelfs de inkrimping van de balans van de Fed in de VS en de stopzetting van de aankopen door de ECB kunnen beroering teweegbrengen. Niemand weet wie de centrale banken als kopers zal vervangen. Een op zijn minst tijdelijke stijging van de rente op 10-jaars Bunds naar 1,25% en van de rente op 10-jaars Treasuries naar 3,25% is in het tweede kwartaal waarschijnlijk. Maar daarna zal de markt waarschijnlijk een adempauze nemen. De rendementen zijn al sterk gestegen en er heerst grote onzekerheid over wat 2023 zal brengen.

Gezien de exorbitante inflatiecijfers sluiten we in elk geval uit dat de economie verder aantrekt, zowel in de eurozone als in de VS. Ofwel verzwakt de economie eerst, waardoor de inflatie daalt en de centrale banken minder hoeven in te grijpen, ofwel tast de aanhoudend hoge inflatie het consumentenvertrouwen aan en leidt ze tot een sterke economische terugval. In ieder geval is in het eerste kwartaal van 2022 de groei al sterk teruggelopen. In de VS is het bbp zelfs licht gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Zelfs indien in het lopende kwartaal de inflatiecijfers in Europa en de VS nog lichtjes stijgen, dan zullen zij tegen het einde van het jaar en vooral aan het begin van 2023 weer dalen. Maar het lijkt ons onzeker of de inflatie tot de gewenste 2%-regio zal dalen als gevolg van de verwachte beperkende maatregelen van de centrale banken. Als de verwachting ontstaat dat de inflatie in 2023 en 2024 tussen 3% en 4% zal afvlakken, dan zouden de centrale banken zich genoodzaakt zien hun beleid opnieuw aan te passen. Een verdere stijging van de rentevoeten van de centrale banken en van de langetermijnrente zou dan het gevolg zijn.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.