Keuzes voor de tweede fase van de pandemie

Aan het begin van de tweede fase van de Covid-19-pandemie bespreekt Ethenea's portfoliomanagement de beleggingsuitdagingen en -kansen.

"Naar onze mening is het verkeerd te veronderstellen dat na dit soort schokken de ontslagen worden teruggedraaid, de bedrijven terugkeren naar hun gebruikelijke investeringsniveau of de consumenten binnen enkele maanden of zelfs kwartalen weer met vol vertrouwen gaan winkelen", zegt Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "We geloven integendeel dat dit een proces op langere termijn zal zijn. De monetaire en fiscale beleidsmaatregelen zullen de solvabiliteitsproblemen van een groot aantal van de getroffen bedrijven niet kunnen oplossen. Daarom verwachten we de komende maanden een sterke stijging van het aantal faillissementen, evenals een consument die meer spaart dan verbruikt. Bijgevolg zijn onze Ethna-fondsen zo gepositioneerd dat we kunnen profiteren van de kansen die zich voordoen, terwijl we de risico's altijd in het oog houden".

Een andere uitdaging is het conflict tussen de VS en China. Michael Blümke gelooft dat het de volgende jaren nog steeds één van de onderwerpen zal zijn. "Gezien de komende Amerikaanse verkiezingscampagne, zullen er waarschijnlijk meer spanningen zijn in plaats van minder."

Elke verdere escalatie van het conflict zal op korte termijn leiden tot meer volatiliteit op de financiële markten en zal op lange termijn schadelijk zijn voor de wereldwijde groei. De Europese Economische Ruimte zal de duidelijke verliezer blijven, aangezien deze feitelijk tussen de twee fronten gevangen zit. ​ Michael Blümke: "In termen van de regionale allocatie ​ van de Ethna-fondsen betekent dit dat we ook in de toekomst een hoger gewicht aan de Amerikaanse activa zullen blijven toekennen".

Bedrijfsobligaties zullen een positief rendement geven

De Fed en de ECB hebben beide hun kwantitatieve versoepelingsmaatregelen (QE) aanzienlijk versterkt. De verlagingen van de Fed Funds Rate door de Amerikaanse centrale bank, in combinatie met de aankoop van obligaties, hebben al geleid tot een recordlaag rendement voor Amerikaanse Treasuries, met een rendement op 10-jaars Treasuries van ongeveer 0,5%. Bedrijven met een betere rating (in het A-segment of hoger) uitgedrukt in EUR of USD, zijn er snel in geslaagd om tegen extreem lage rendementen te herfinancieren. Voor het merendeel van de zwakkere bedrijven (met een BBB-rating of lager), in het bijzonder de bedrijven die sterk blootgesteld zijn aan de Covid-19 gerelateerde lockdowns, is herfinanciering echter nog steeds duurder dan aan het begin van het jaar.

"Wij zijn nog steeds van mening dat het universum van bedrijfsobligaties kansen biedt voor een groot aantal beleggers", zegt Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "Voor de rest van het jaar verwachten we dat bedrijfsobligaties een positief rendement zullen opleveren door het innen van coupons, het terugdraaien van de rendementscurve-effecten en het nauwer worden van de spreads. Tegelijkertijd bieden ze een beperkt risico, omdat de voortdurende aankoop door de centrale bank een sterke ondersteuning biedt. ​ Bedrijfsobligaties bieden naar onze mening dan ook een overtuigende risico-rendementsverhouding. Daarom zullen ze de komende maanden de kern van de Ethna-DEFENSIV-portefeuille blijven vormen en ons in staat stellen om rendement te genereren uit zowel rentebetalingen als uit vermogenswinsten. In het algemeen geven wij er de voorkeur aan om te beleggen in bedrijfsobligaties met een hoge liquiditeit. Een lichte rendementsverhoging rechtvaardigt voor ons geenszins een minder liquide belegging, want als we ons van de obligatie zouden moeten ontdoen, zouden we een lagere prijs moeten accepteren als deze minder liquide is. De huidige aankopen van de centrale bank hebben echter het volume van de bedrijfsobligaties die wij als liquide beschouwen, aanzienlijk vergroot.”

Aandelen: aantrekkelijke kansen zijn zeldzamer geworden

Gezien de wereldwijde pandemie is Senior Portfolio Manager Christian Schmitt een voorzichtige belegger in aandelen: "Je moet naar beide kanten van de medaille kijken als je in aandelen belegt. Aan de ene kant is er de kwaliteit van het bedrijf en de balans, maar ook de toekomstige groeimogelijkheden. Aan de andere kant is er de waardering - wat moet ik betalen voor een bepaald bedrijf of een bepaalde sector?"

Bedrijven die voor de crisis al last hadden van balansproblemen of structurele tegenwind, hebben het nu veel moeilijker. "In het Ethna-DYNAMISCH fonds vermijden we dit soort aandelen", zegt Christian Schmitt. "Wat de afzonderlijke industriële sectoren betreft, zijn bijna alle huidige problemen geconcentreerd in de banksector. Ook hier blijven we uiterst voorzichtig. In de huidige bijzondere omstandigheden is de waardering niet alleen moeilijk, maar komt voor ons op de tweede plaats.".

Omgekeerd is de mogelijke operationele winst van de crisis groter dan op het eerste gezicht lijkt. De digitalisering heeft een enorme impuls gekregen op alle terreinen van het bedrijfsleven, alsook het maatschappelijk leven. E-commerce en digitale betalingsdienstaanbieders zijn in opkomst, wat ook de aanverwante sectoren ten goede komt. Andere sectoren die vanuit zakelijk oogpunt al aantrekkelijk zijn, zoals de gezondheidssector bijvoorbeeld, zouden veel meer kunnen winnen dan enkel een imagoverbetering. Schmitt: "Bij alle voor de hand liggende winnaars van de crisis moeten we nu echter heel goed letten op de hogere waarderingen. Die zouden het opwaartse potentieel, vooral in de komende maanden, aanzienlijk moeten beperken. Bovendien zijn de beleggers in dit opzicht zeer eenzijdig gepositioneerd, wat voor hen op korte termijn extra risico's met zich meebrengt. Daarom hebben we de afgelopen weken de overeenkomstige posities in het Ethna-DYNAMISCH fonds tactisch verminderd, ook al zullen we juist hier op langere termijn de meest aantrekkelijke bedrijfsmodellen blijven vinden".

Sommige bedrijven kunnen niet omschreven worden als directe winnaars of verliezers van de pandemie. Schmitt: "Het gaat onder meer om telecommunicatiebedrijven, nutsbedrijven en producenten van niet-cyclische consumptiegoederen. In stresssituaties op de kapitaalmarkt hebben de aandelen van dergelijke bedrijven onlangs hun defensieve eigenschappen bewezen. In de toekomst verwachten we echter niet veel opwaarts potentieel te zien voor met name nutsbedrijven en telecommunicatiebedrijven. Ethna-DYNAMISCH is echter nog steeds belegd in bepaalde marktleiders in de consumptiesector.”

Wat zijn de beste kansen voor de komende maanden? Christian Schmitt: "Onder andere sterke marktleiders in sectoren die het moeilijk hebben, zoals het toerisme of de detailhandel. Deze hebben voorlopig te maken met moeilijke omstandigheden. Maar uiteindelijk zouden ze sterker uit de crisis moeten komen, wat vroeg of laat tot uiting zal komen in de aandelenprijzen. Met deze aandelen kunnen we op dit moment aantrekkelijke accenten leggen in de aandelenportefeuille."

Michael Blümke
Michael Blümke
Volker Schmidt
Volker Schmidt
Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.