"... maar vergeet niet terug te komen in september"

Bijna geen enkele aandelenindex stond begin september boven het niveau van eind april. Om nog maar te zwijgen van de rollercoaster die beleggers in de tussentijd ondergingen. Is dit het juiste moment om weer in te stappen? Ethenea's Senior Portfolio Managers over de allocatie in de Ethna-fondsen.

"... maar vergeet niet om in september terug te komen" is het minder vaak geciteerde tweede deel van een van de bekendste adagia uit de financiële wereld. Dat luidt dat beleggers hun aandelenportefeuille in mei moeten afbouwen en tijdens de zomermaanden niet moeten beleggen. "Hoewel we in mei terecht waarschuwden tegen een dergelijke veralgemening, zou het opvolgen van dit advies de beleggers ook dit jaar weer de nodige nervositeit hebben bespaard", zegt Michael Blümke, Senior Portfolio Manager bij Ethenea. "Bijna geen enkele aandelenindex staat begin september nog boven het niveau van eind april. Om nog maar te zwijgen van de rollercoaster die beleggers in de tussentijd ondergingen."

Het portefeuillebeheer van Ethenea koos bewust voor een voorzichtiger pad. Michael Blümke: "De hoge volatiliteit zorgde inmiddels voor een belangrijke rally in zowel aandelen als obligaties. Met defensieve portefeuilles zoals de onze gaan we in een risk-on fase als deze absoluut door een rollercoaster van emoties, ook al is er aan de fundamentele uitgangssituatie niet veel veranderd. Elke week van tegenvallende koersen vragen we ons af of onze beleggingsthesis nog wel overeind blijft. Wat missen we? Wat weten anderen dat wij niet weten? Is dit wel het juiste moment om opnieuw in te stappen?"

Elke actieve portefeuillebeheerder staat voor dit dilemma en er is geen gemakkelijke manier om het op te lossen. Om de fysicus Nils Bohr te citeren: "Voorspellen is heel moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat!".

Voor het Ethna-DEFENSIV-fonds zijn en blijven de portefeuillebeheerders van Ethenea voorzichtig. " In augustus hebben we de portefeuille lichtjes aangepast", zegt Senior Portfolio Manager Volker Schmidt. "Valuta's hebben momenteel onze sterkste overtuiging. Daarom verhoogden we de allocatie aan de Amerikaanse dollar van 20% naar 25% en blijven we belegd in de Zwitserse frank en de Noorse kroon. Wij staan slechts in geringe mate bloot aan het renterisico. De gemiddelde duratie van de obligatieportefeuille bedraagt een zeer lage 3,1. In combinatie met de hoge kwaliteit van onze holdings - de gemiddelde rating van de obligatieportefeuille is ongeveer AA - vermindert dit de dreiging van stijgende risicopremies voor onze bedrijfsobligaties. We hebben het renterisico verder beperkt door de rente via futures af te dekken."

De portefeuillebeheerders van het Ethna-AKTIV fonds zijn nog niet bullish. Michael Blümke: " We hebben wel de positionering van de aandelenportefeuille, die achteraf gezien iets te pessimistisch was, lichtjes gematigd door de afdekking in de loop van de maand gedisciplineerd gedeeltelijk terug te draaien. In de toekomst zullen wij op deze weg voortgaan mocht de aandelenmarkt, tegen de verwachting in, verder aansterken. Als dat gebeurt, zal dat zich met enige vertraging ook uiten in betere kerngegevens. In tegenstelling tot dit gemengde fundamentele en technische beeld van de aandelenmarkten zien we een veel duidelijker beeld aan het ontstaan aan het valutafront. De kracht van de Amerikaanse dollar, of anders gezegd de zwakte van de euro, is gerechtvaardigd. Dat blijkt uit het feit dat EUR/USD nu de pariteit heeft doorbroken - een niveau dat we in 20 jaar niet meer hebben gezien. We vertrouwen erop dat deze trend zich zal voortzetten en handhaven daarom onze positie in de Amerikaanse dollar op 20%. Wat de duratie betreft, profiteerden we van de stijgende rente aan het eind van de maand om winst te nemen op de overlay van de duratie. In afwachting van een sterkere stijging van de rente in de VS hebben wij de Bund shorts afgesloten en Amerikaanse 5- en 10-jaars futures verkocht die een ongeveer vergelijkbare bijdrage leveren aan de duratie. De aangepaste duratie is dus nog steeds licht negatief en weerspiegelt onze verwachting voor de rente."

Tenslotte waren er verleden maand binnen Ethenea's Ethna-DYNAMISCH fonds geen noemenswaardige aanpassingen aan individuele effecten in de portefeuille, noch aan de aandelen-, obligatie-, goud- of cashallocaties. "Alleen de weging van de Amerikaanse dollar werd in de loop van de maand actief verhoogd van 25% naar 35%, door de bestaande valutadekkingen voor de in het fonds aangehouden USD-papier af te bouwen", zegt Senior Portfolio Manager Christian Schmitt. "Valuta's fungeren in wezen als een mechanisme om de regionale verschillen in economische groei, het beleid van de centrale banken en de veranderingen in de inflatie af te vlakken. In het Ethna-DYNAMISCH fonds hebben we weliswaar geen uitgesproken mening over valuta's in het algemeen. Maar de huidige geopolitieke en macro-economische situatie biedt volgens ons een aantrekkelijk risico-rendementsscenario om een overeenkomstige positionering in de belangrijkste mondiale valuta in te nemen, wat de portefeuille nog beter bestand zal maken tegen verdere exogene schokken."

Press contact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.