Nooit een vallend mes opvangen!?

Door Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Hoe dikwijls gaat het gezegde van dat vallende mes op? En wat is het slimste om te doen als de aandelenkoersen weer eens zakken?

Terwijl een vallend keukenmes zeer visueel is en tot in het kleinste detail kan worden beschreven door zowel de wet van de zwaartekracht van Newton als door de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein, is noch Isaac Newton, noch Albert Einstein of welke andere briljante geest dan ook tot nu toe in staat geweest om met een enigszins degelijke formule voor dalende aandelenkoersen op de proppen te komen. Isaac Newton zou zelfs een groot deel van zijn rijkdom verloren hebben door op de beurs te speculeren. Dit citaat illustreert zijn wanhoop over de kapitaalmarkten: "Ik kan de beweging van hemellichamen berekenen, maar niet de waanzin van mensen."

Hoe gevaarlijk is een vallend mes op de beurs? Zoals zo vaak in het leven is het antwoord hierop dat het afhangt van de omstandigheden. Vrijwel alles is mogelijk als het gaat om een enkel aandeel, zoals het voormalige Duitse DAX-bedrijf Wirecard op spectaculaire wijze liet zien. In de praktijk vallen individuele aandelen geregeld als een keukenmes op de grond en elke belegger die ze dan probeert vast te grijpen zal bloeden. Het maakt niet uit op welk moment de belegger ze probeert te pakken. Zelfs als de koers al met 98% is gedaald, zal een nieuwe koper de helft van zijn investering verliezen als de koers verder zakt tot -99%.

Risicobeoordeling

Toch is het mogelijk om de kans op een volledig verlies of een buitensporige koersdaling tot een minimum te beperken. Een gezonde balans, een stabiel bedrijfsmodel, een bestaand track record en een transparante waardering zijn belangrijke criteria voor een risicobeoordeling. Los daarvan is er één overkoepelend advies waarvan het belang bij beleggen niet kan worden overschat: diversifiëren. Een goed gediversifieerde portefeuille kan de impact van veel turbulentie opvangen.

We hadden het hierboven over de kleinste economische entiteit, het individuele bedrijf. Maar hoe zit het met de grootste economische entiteit, de totale markt? De totale aandelenmarkt, vooral op mondiaal niveau, kan beschouwd worden als een goed gediversifieerde aandelenportefeuille. In het verleden zijn er veel crises geweest. Het mes is al veel gevallen, maar telkens is het terug omhoog gegaan.

Komt er een einde aan de wet van de zwaartekracht? Neen, in geen geval! In de aandelenmarkten spreken we dikwijls van een terugkeer naar het gemiddelde. Het gemiddelde verwijst naar een intrinsieke of werkelijke waarde, maar omwille van verschillende politieke en economische onzekerheden is deze waarde onbekend op het moment van de koersvorming. Wel zeker is dat deze waarde altijd ruim boven nul zal liggen. Zo neemt voor elke procentpunt daling op de wereldwijde aandelenmarkt de kans toe om op middellange termijn een aantrekkelijke winst te boeken.

Ook in relatief rustige tijden op de kapitaalmarkten stuit het principe van terugkeer naar het gemiddelde op weinig weerstand. Maar beleggers zullen spijt hebben als ze gedurende een langere periode belegd blijven wanneer de markt in vrije val is. Beleggerspsychologie is tegenwoordig een zeer goed onderzocht terrein, en dat de menselijke psyche ongemak ervaart in tijden van hoge volatiliteit op de aandelenmarkten is nog zacht uitgedrukt. "Koop op het geluid van kanonnen!" en "Wees hebzuchtig als anderen bang zijn!" zijn veel gebruikte argumenten om te zeggen dat het loont om een vallende mes te pakken. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan (op het juiste moment) gedaan.

Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.