Obligatierente kan op langere termijn verder stijgen

Aangezien de inflatie kan stijgen, houden de obligatiebeleggers ook het monetair beleid van de centrale banken in het oog en bekijken ze hoe dit de rendementen zal beïnvloeden. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea, blikt vooruit en geeft aan hoe hij de obligatieportefeuille van het Ethna-DEFENSIV fonds navigeert in deze volatiele omgeving.

De Fed houdt voorlopig vast aan haar monetair beleid, maar de toon wordt steeds scherper. Tijdens de vergadering van juni liet ze voor het eerst voorzichtig doorschemeren dat een geleidelijke afbouw van de hulpprogramma's wordt overwogen. Het signaal van de Fed dat ze de inflatieontwikkeling zeer nauwlettend in het oog zal houden, alsook de vraag van pensioenfondsen en buitenlandse beleggers naar in USD uitgedrukte obligaties, maakten een einde aan de stijgende rentevoeten in het tweede kwartaal. De rente op Amerikaanse Treasuries op 10 jaar zakte terug tot 1,35%.

De ECB daarentegen heeft sinds het begin van het tweede kwartaal haar opkoopbeleid voor overheidsobligaties en bedrijfsobligaties opgevoerd. Toch kon ook zij de stijging van de langetermijnrente enkel matigen en niet volledig voorkomen. Het rendement op Duitse overheidsobligaties met een looptijd van 10 jaar is opgelopen van -0,6% aan het begin van het jaar tot -0,30% op dit ogenblik.

Het monetair beleid van de centrale banken zorgde voor gunstige financieringsvoorwaarden. Zo konden de meeste ondernemingen tegen gunstige voorwaarden geld aantrekken op de kapitaalmarkt en hebben ze daarmee ook voor de komende jaren voorzieningen getroffen. Dit zorgde ervoor dat de risicopremies voor bedrijfsobligaties sterk daalden en dat ze in alle risicocategorieën in de buurt kwamen van historische dieptepunten. In de VS is het rendement op obligaties met een CCC-rating die een groot risico op wanbetaling lopen, bijvoorbeeld slechts 4,77% hoger dan dat van Amerikaanse Treasuries.

Een aantal kleinere centrale banken, zoals de Bank of Canada en de Bank of England, zijn reeds begonnen met het geleidelijk terugschroeven van hun accommoderend monetair beleid. De Amerikaanse centrale bank zal waarschijnlijk in de komende maanden dit voorbeeld volgen, wat op middellange termijn tot stijgende rendementen zal leiden. Als de centrale bank de programma's tegen de verwachting in laat doorlopen, zal dat waarschijnlijk het vooruitzicht op lage VS-rendementen ten goede komen, maar houdt dat wel het risico in dat de inflatiecijfers ruimschoots worden overschreden.

Daarom blijft de positionering van het Ethna-DEFENSIV fonds voorzichtig en hebben we de duratie van de obligatieportefeuille teruggebracht tot ongeveer vijf jaar. Wij voelen ons momenteel zeer comfortabel op dit niveau. Het risico voor het rendement van het fonds als gevolg van de doorschietende inflatie en de stijgende rendementen is immers beperkt, terwijl de rendementen in dit looptijdsegment nog steeds behoorlijk zijn, vooral in USD. Daarnaast beleggen we in gerenommeerde emittenten met een goede tot zeer goede rating (de gemiddelde kredietrating van het fonds ligt tussen A- en A), die de kern van onze obligatieportefeuille vormen. Deze worden aangevuld met high yield emittenten met als doel extra rendement te behalen. Hier beleggen we in bedrijven met stabiele bedrijfsmodellen die actief zijn in relatief niet-cyclische sectoren, zoals consumentengoederen en farmaceutische producten.

Als we vooruit kijken, denken we dat de rendementen voorlopig zijn afgevlakt op het huidige niveau of nog iets verder zullen dalen. Op langere termijn zijn verdere stijgingen van de rendementen echter waarschijnlijker. Actief duratiebeheer is in het huidige marktklimaat dan ook essentieel om de duratie zowel naar boven als naar beneden flexibel aan te passen.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Serge Vanbockryck

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.