Obligaties: waarin beleggen na de rentepiek?

Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea, geeft zijn visie op het huidige renteklimaat en legt uit wat de impact is op de allocatie van het Ethna DEFENSIV obligatiefonds.

Stijgende rentetarieven zijn zowel een zegen als een vloek. Enerzijds verminderen ze de waarde van bestaande beleggingen. Aan de andere kant vergroten ze het potentieel voor positieve prestaties in de toekomst. "De portefeuille van ons obligatiefonds Ethna-DEFENSIV had minder te lijden van de stijgende rente dan zijn tegenhangers", zegt Volker Schmidt. "Als voorzorgsmaatregel hebben we de duratie verlaagd en de portefeuille verschoven naar obligaties in euro. Tegelijkertijd hebben we nieuw uitgegeven obligaties gekocht met aanzienlijk hogere coupons, waardoor ons huidige rendement uitkomt op 4,5%, om zo een aantrekkelijk alternatief te bieden voor deposito's met een vaste looptijd."

Veel beleggers zetten in op een snelle daling van de rente en kopen staatsobligaties met een lange looptijd. "Wij zijn veel voorzichtiger en ons bewust van de vele risico's," zegt Volker Schmidt, "vooral de hoge overheidsschulden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Hoewel we ook verwachten dat de centrale banken de belangrijkste rentetarieven zullen verlagen, delen we niet het grote optimisme van de markten dat de eerste verlagingen snel zullen worden doorgevoerd. De loongroei blijft hoog en vormt een bedreiging voor de doelstelling van de centrale banken om de inflatie rond of onder de twee procent te houden."

Een voorzichtige houding vormt de basis van Ethenea's beleggingsbeslissingen. Volker Schmidt: "Vorig jaar verhoogden we aanvankelijk onze duratie en zagen toen een tactische kans in de enorme daling van de opbrengsten op langlopende obligaties, waarvan wij dachten dat het overdreven was. Daarom verkochten we Amerikaanse en Duitse staatsobligaties op de derivatenmarkt. Het grootste deel van onze portefeuille zit echter in hoogwaardige bedrijfsobligaties in euro met relatief korte looptijden, omdat we in dit segment nog steeds aantrekkelijke rendementen zien. We zijn terughoudend met het nemen van duratie risico vanwege de zeer hoge, abnormale volatiliteit aan de lange kant van de curve."

Voorzichtig met hoogrentende bedrijfsobligaties

Ethenea’s basisscenario houdt geen rekening met een recessie. Volker Schmidt: " De kracht van de Amerikaanse consument is zeer uitgesproken, niet in de laatste plaats als gevolg van de aanhoudend sterke Amerikaanse arbeidsmarkt. En de Duitse economie is waarschijnlijk uit de problemen. Tegelijkertijd hebben de bedrijfsemittenten te maken met sterk verschillende financiële omstandigheden: de kleinere bedrijven zijn onevenredig onrendabel en hebben meer schulden met variabele rente en kortere looptijden dan de grotere bedrijven. Hoewel dit hen risicovoller maakt met hogere rendementen, zijn er altijd kansen in het high-yield segment. We sluiten hen dus niet volledig uit, maar we zijn geneigd om voorzichtiger te zijn."

Volker Schmidt focust op de aantrekkelijke rendementen van bedrijfsobligaties: "Daarom hebben we de afgelopen tijd slechts kleine wijzigingen aangebracht in de allocatie tussen staats- en bedrijfsobligaties. Onze sweet spot blijft bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit in euro."

Naast een mogelijk scenario van renteverlagingen in het nieuwe jaar, is er ook de mogelijkheid van hoge langetermijn rentes of zelfs stijgende rentes. "We verliezen dit risico niet uit het oog", zegt Volker Schmidt. "Daarom hebben we op dit moment shortposities op staatsobligaties in onze portefeuille. Dit onderscheidt ons enorm van onze peer group. We zien de rendementen op lange termijn dalen, maar met tussenstops en mogelijke stijgingen aan de lange kant van de rentecurve. Tijdens deze daling van de rentepiek innen we de couponbetalingen en verbeteren we onze strategie voortdurend voor betere prestaties."

De huidige inflatiecyclus is niet klassiek, benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn meest recente persconferentie. "Dit betekent dat de inflatie niet veroorzaakt werd door een buitensporige vraag, maar eerder door een beperkt aanbod als gevolg van pandemische restricties", zegt Volker Schmidt. "Volgens Powell is de vraag robuust geweest, maar heeft het gebrek aan goederen in de schappen de prijzen doen stijgen. Als dat het geval is, zal de inflatie even snel verdwijnen als ze ontstaan is. In dit geval zou er geen sprake zijn van onderschatting. Als de vraag echter groter zou zijn dan het aanbod, zou er een risico bestaan op een hernieuwde stijging van het prijsniveau, d.w.z. een terugkeer van de inflatie. Onze visie is een combinatie van de twee: het is meer een kwestie van het voortduren van de inflatie (rond 3%), niet van de opleving ervan naar hogere niveaus. Daarom zal het voor centrale banken moeilijk zijn om het monetaire beleid te gebruiken om hun doel te bereiken, namelijk de inflatie terugbrengen van drie naar twee procent."

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.