Obligatiestrategie in tijden van stijgende inflatie

Door Tobias Burggraf, portefeuillebeheerder bij Ethenea Independent Investors S.A.

De centrale banken verwachten dat de huidige stijgende inflatie van voorbijgaande aard is. Zullen zij binnenkort de rente verhogen en wat betekent dit voor het langetermijnrendement van een obligatieportefeuille?

In augustus bedroeg de inflatie in de VS 5,3%, tegen 5,4% een maand eerder. Hoewel het tempo van de versnelling zijn hoogtepunt lijkt te hebben bereikt, blijven de inflatiecijfers op een relatief stabiel niveau. We zien een soortgelijk beeld in Europa, waar de consumentenprijzen vorige maand met 3% stegen en de inflatie in Duitsland op 3,9% staat - het hoogste niveau sinds eind 1993.

De hoge inflatiecijfers zijn onder meer toe te schrijven aan de aanzienlijke overheids- en monetaire steun, acute tekorten op de arbeidsmarkt en een krachtig herstel van de consumentenbestedingen in de VS (de detailhandelsverkopen stegen in augustus met 1,8% op maandbasis). ​ Deze hoge inflatie is echter van korte duur en zou moeten afnemen van zodra de stimuleringsmaatregelen aflopen en de economie zich weet aan te passen. Dat is het basisscenario van alle grote centrale banken en dat is ook wat wij het meest waarschijnlijk achten.

Inflatie kan hoger blijven dan verwacht

Er zijn echter ook goede redenen waarom de inflatie hoger zou kunnen blijven dan verwacht. De onderliggende trends moeten dan ook nauwlettend in het oog gehouden worden.

Ten eerste liggen de producentenprijzen nog steeds aanzienlijk hoger dan de consumptieprijzen. De grondstofprijzen hebben eerst gevolgen voor de B2B-bedrijven en werken dan met enige vertraging door in de consumptieprijzen, als gevolg van voorraden, vaste prijslijsten enz. Als de consumptie sterk blijft, dan zullen de bedrijven de hogere prijzen na verloop van tijd aan de consument doorberekenen. Dat zal tot een hogere inflatie van de consumptieprijzen leiden.

Ten tweede zijn er, hoewel de arbeidsmarkt nog niet volledig is hersteld, aanwijzingen dat er voldoende arbeidskansen zijn, maar dat werknemers aarzelen om weer aan het werk te gaan. Of dit nu komt door de aanhoudende bezorgdheid over de Covid-19 en de Delta-variant of om andere redenen, de werknemers lijken zich in een sterkere positie te bevinden dan een jaar geleden en kunnen mogelijk betere salarissen bedingen.

Ten slotte was de Covid-19 pandemie voor sommige landen de doorslaggevende gebeurtenis om de jarenlange globalisering een halt toe te roepen en het repatriëren van de productie van goederen en de levering van diensten die noodzakelijk worden geacht voor een functionerende samenleving (bv. Covid-19 mondmaskers). Het toenemende protectionisme, zoals in de VS, China en tot op zekere hoogte ook in Duitsland, zou de consumptieprijzen kunnen opdrijven.

Rendement van obligaties blijft laag

Gezien de huidige inflatievooruitzichten vinden wij een rendement van circa 1,30% (VS) en -0,30% (Duitsland) te laag. Binnen de centrale banken gaan er steeds meer stemmen op om de steunprogramma's stop te zetten. De ECB kondigde in september al aan dat ze haar obligatieaankopen zou verlagen van EUR 80 miljard naar ongeveer EUR 60 miljard. Ze noemt het geen tapering, maar eerder een herijking van de monetaire steun. Aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan zal de Fed waarschijnlijk eind dit jaar met tapering beginnen. Niettemin zien we nog steeds veel liquiditeit in het systeem en zal de vraag naar overheidsobligaties vanwege institutionele beleggers waarschijnlijk groot blijven. Die zullen hogere rendementen aangrijpen om "de dip te kopen", wat de opwaartse druk op de rendementen zal beperken.

Daarom verwachten we dat de rendementen na verloop van tijd langzaam en gestaag zullen stijgen, maar op een zeer laag niveau zullen blijven. De kortetermijnrente zullen de centrale banken volgens ons niet snel verhogen. In een eerste fase zullen zij hun obligatieaankopen verminderen. In een tweede fase zouden zij de rente kunnen verhogen, maar wij verwachten niet dat dit in de VS vóór begin 2023 zal gebeuren. In Europa zullen de renteverhogingen nog later volgen.

Er zijn goede argumenten voor en tegen een hoger dan verwachte inflatie, waarbij de eerste een negatief effect zou hebben op de kapitaalmarkten. Het is noodzakelijk hierop voorbereid te zijn, vooral voor een conservatief fonds zoals het Ethna-DEFENSIV. Daarom hebben wij de duratie van de portefeuille teruggebracht van ongeveer 5,5 jaar naar 3,4 jaar. Dit biedt een bescherming tegen hogere inflatiecijfers en lijkt redelijk bij de huidige lage rendementsniveaus.

Tobias Burggraf
Tobias Burggraf

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.