Omgekeerde rendementscurve - profeet of uitlokker van een Amerikaanse recessie?

"We zien momenteel een zeldzaam fenomeen: Amerikaanse overheidsobligaties met een lange looptijd bieden een lager rendement dan die met een korte looptijd. De rendementscurve is in meer dan 40 jaar nog nooit zo omgekeerd geweest", constateert Philip Bold, Portfolio Manager bij ETHENEA Independent Investors S.A. Het rendementsverschil tussen 10-jaars en 3-maands Amerikaanse overheidsobligaties daalde in maart 2023 bijvoorbeeld tot een voorlopig dieptepunt van -133 basispunten. "Dit is -letterlijk- niet normaal. Een normale rendementscurve vertoont een positieve curve: Hoe langer de looptijd, hoe hoger het rendement", oordeelt Bold.

Inversie op de obligatiemarkt als indicator voor een Amerikaanse recessie

Het feit dat de curve momenteel andersom is - dus invers - wijst er volgens de portefeuillebeheerder op dat de spelers op de obligatiemarkt niet geloven dat het huidige hoge renteniveau op lange termijn zal aanhouden. Ze verwachten namelijk een daling van de inflatie en/of een afname van de economische groei. Dat maakt van de omkering van de rendementscurve meteen ook een indicator voor een dreigende recessie. "Sinds de jaren zestig worden alle recessies in de VS voorafgegaan door een omgekeerde rendementscurve. De voorspellende kracht is dus zeer groot", legt de portefeuillebeheerder uit.

Zelfvervullende voorspelling? Inversie versterkt recessietendens

Maar er is ook een echt economisch causaal aspect, omdat de positieve helling van de rendementscurve de basis vormt van de kredietverlening: de banken lenen zelf geld op korte termijn (en goedkoop) om het op lange termijn (tegen een hogere rente) uit te lenen - de zogenaamde looptijdtransformatie. "Een omgekeerde rendementscurve maakt langetermijnleningen onaantrekkelijk en vertraagt de kredietgroei en de investeringen. Dit zijn typische kenmerken van een recessie", aldus de beleggingsexpert. In mensentaal betekent dit: "De obligatiemarkt heeft niet alleen een voorspellende kracht, maar draagt zelf bij tot de recessie."

De huidige omgekeerde rendementscurve berokkende al schade aan de reële economie, zegt ETHENEA’s portefeuillebeheerder Bold: "De recente faillissementen van kleinere Amerikaanse handelsbanken hebben dat op overtuigende wijze aangetoond. Of de inversie ook deze keer klopt en er een recessie volgt, valt nog te bezien. In het verleden zijn er geïsoleerde gevallen geweest van zogenaamde 'valse positieven' - gevallen waarin er een inversie was, maar geen daaropvolgende recessie.”

Philip Bold
Philip Bold

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.