Overheidsobligaties zijn niet de enige veilige haven

Met de onrust in het wereldwijde bancaire systeem zijn de beleggers massaal in overheidsobligaties gestapt waardoor hun prijzen stijgen. Maar hoe zit het met de obligatiemarkt zelf? Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij ETHENEA Independent Investors, licht de situatie toe.

Bedrijfsobligaties in euro presteren sinds het begin van het jaar vergelijkbaar met overheidsobligaties. De risicopremies liggen gemiddeld weer op het niveau van begin dit jaar. In maart werd de daling van de premies van de eerste twee maanden van het jaar omgebogen. Bovendien presteerden emittenten van buiten de banksector beter en vertoonden zij ook minder koersschommelingen.

Maar de algemene economische situatie is wel veranderd vanwege de problemen en de noodverkoop van Credit Suisse. "De markt blijft rekenen op verdere renteverhogingen, maar de omvang kan lager uitvallen dan eerder werd verwacht. De banken worden restrictiever bij het verstrekken van leningen omdat de onzekerheid over de economische ontwikkelingen is toegenomen en herfinancieringen voor banken duurder en minder zeker zijn geworden", aldus Schmidt.

Hoewel volgens de ETHENEA-expert de Europese en Amerikaanse economieën zeer robuust zijn, kan de kwetsbaarheid van het wereldwijde banksysteem gevolgen hebben voor de wereldeconomie. “Het rendement van bedrijfsobligaties zal sterk bepaald worden door de ontwikkeling van de subgroep van financiële emittenten. Niet-financiële emittenten blijven zeer veerkrachtig omdat ze over aanzienlijke kasreserves beschikken, een stabiele vraag hadden en hun toeleveringsketens konden ontlasten", legt Schmidt uit. Daarom zijn in de huidige situatie zowel niet-financiële emittenten als overheidsobligaties veilige havens voor beleggers.

Elke beleggingsanalyse begint met de fundamentals van een bedrijf

"In 2022 zagen we dubbelcijferige verliezen bij twee bekende indices, de Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index en de Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index", merkt Schmidt op. Maar de Corporate Index deed het beter dan de Treasury Index vanwege het lagere renterisico en de kortere gemiddelde duratie van 4,59 versus 7,29. "Hoewel de risicopremies in de loop van het jaar stegen, deden bedrijfsobligaties het in het laatste kwartaal van 2022 beter dan overheidsobligaties. Met name speculatieve bedrijfsobligaties onder investment grade waren de beste keuze onder de slechte alternatieven vanwege de kortere looptijden en hogere coupons", aldus Schmidt.

Obligaties van vastgoedeigenaren klapten vorig jaar ook in elkaar omdat de bedrijfsmodellen sterk afhankelijk zijn van een goedkope en duurzame herfinanciering. "Toen die financieringsbron opdroogde, begonnen de beleggers hun obligaties af te stoten en schoten de rendementen omhoog", legt de fondsbeheerder uit. Van zodra de beleggers geloven in het vermogen van vastgoedbedrijven om betrouwbare financieringsbronnen te vinden, zou dat volgens Schmidt een aantrekkelijk instapmoment kunnen zijn.

Tot slot benadrukt de fondsbeheerder dat de beleggers zich ervan bewust moeten zijn dat niet alle bedrijven uiteindelijk zullen overleven. Daarom moeten de fundamentals van bedrijven het uitgangspunt vormen van elke beleggingsanalyse. "Een lichtpunt onder vastgoedeigenaren zijn bedrijven met magazijnen en sorteercentra in de boeken. Momenteel biedt de verhuur van dit type vastgoed de eigenaar een inflatiegeïndexeerde en relatief zekere kasstroom, aangezien de vraag naar magazijnen en distributiecentra hoog blijft en solvabele huurders in staat zijn hogere huren te accepteren," legt Schmidt uit.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.