Portefeuillebeheer in tijden van afnemende liquiditeit van obligaties

Door Dr. Volker Schmidt, obligatie-expert en Senior Portfolio Manager bij ETHENEA Independent Investors S.A.

De liquiditeit op de obligatiemarkten neemt af ondanks de massale kapitaalinjectie door de centrale banken en de stimuleringspakketten van de overheid. Hoogwaardige bedrijfsobligaties uitgedrukt in euro zijn schaars geworden. Wat is de impact hiervan op het portefeuillebeheer?

De coronaviruspandemie dwong veel overheden meer schulden aan te gaan om hun uitgebreide economische stimuleringspakketten te financieren. In de VS overtrof het tekort van 3,8 biljoen dollar van het net afgesloten begrotingsjaar dat van het vorige jaar met 2,2 biljoen dollar. Op het moment van schrijven was het volgende stimuleringspakket nog in behandeling. In de Europese Unie wordt een deel van de hoge overheidsschuld verschoven naar het gemeenschapsniveau. In het kader van het herstelprogramma "Next Generation Europe" zal de EU de komende jaren dan ook de grootste uitgever van euro-obligaties worden. Daarom wordt een verdere toename van de schuld in 2021 zo goed als zeker geacht. De centrale banken van hun kant hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk overheids- en bedrijfsobligaties opgekocht via hun QE-programma's en hebben hun maatregelen in de nasleep van de coronaviruscrisis verder uitgebreid.

Verhoogde obligatiekoersen, verminderde liquiditeit

Wat is dan de reden dat de liquiditeit op de markten afneemt ondanks de massale liquiditeitsinjecties door de centrale banken en de stimuleringspakketten van de overheden? De handelsportefeuilles van commerciële banken zijn in de jaren na de wereldwijde financiële crisis gestaag gekrompen. Als gevolg daarvan ontbreekt het hen steeds meer aan een buffer om orders aan te nemen of obligaties te verkopen die al in hun boeken staan. In maart 2020, toen de ECB slechts kleinschalige aankopen deed en de Fed in het geheel niet als koper optrad, waren we reeds getuige van de gevolgen. Niet alleen waren bedrijfsobligaties gedurende korte tijd niet te verkopen, maar ook verloren staatsobligaties aanzienlijk aan waarde. De hernieuwde grootschalige aankopen door centrale banken en het lage voorraadniveau van de investeringsbanken hebben daarentegen tot een beperkt aanbod geleid. Dit zorgt voor aanzienlijke stijgingen van de obligatiekoersen en een verminderde liquiditeit wanneer institutionele beleggers, zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of beleggingsfondsen, bijkomende obligaties moeten kopen, met name als gevolg van de instroom van kapitaal in hun fondsen.

Obligatiebeheer in de Ethnafondsen

Als gevolg van zowel de voortdurende aankopen van de ECB als het geringe aantal uitgiftes zijn hoogwaardige, in euro luidende bedrijfsobligaties schaars geworden. Wij zullen daarom onze positie in de Ethna-DEFENSIV en de Ethna-AKTIV fondsen aanhouden. Deze dienen als stabiele verankering in onze portefeuilles. Bovendien kunnen we door voornoemde krapte in het aanbod de mogelijkheid uitsluiten dat we de obligaties niet zouden kunnen verkopen. De situatie is vergelijkbaar met de obligaties uitgedrukt in USD, die voor verdere stabiliteit zorgen in de portefeuilles van de Ethna-DEFENSIV en de Ethna-AKTIV fondsen. Overheidsobligaties zullen echter zeer liquide blijven vanwege het aanhoudend hoge uitgiftevolume en de aankopen van de centrale bank. Als de economie zich beter dan verwacht van de coronaviruscrisis herstelt en ook de inflatieverwachtingen stijgen, dan zou met name het rendement op langlopende staatsobligaties moeten stijgen. Daarom verwachten wij in het komende jaar aantrekkelijke beleggingskansen voor de portefeuilles van de Ethna-DEFENSIV en de Ethna-AKTIV fondsen.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.