Renteomslag of keerpunt?

Door Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De trukendoos van de centrale banken deed de voorbije 13 jaar wonderen voor bijna alle activaklassen, maar zal in de nabije toekomst gesloten blijven. De marktdeelnemers moeten opnieuw in veel sterkere mate de klappen opvangen van de tegenvallers op de kapitaalmarkten. Dit is een echt keerpunt waaraan de beleggers nu moeten wennen.

De ommekeer van de rente ligt op ieders lippen - alweer. Terwijl spaarders in de eerste plaats weer een hogere intrest op hun op hun spaargeld willen, zijn veel beleggers beducht voor een stijging van de rente.

Een hogere risicovrije rente impliceert voor beleggers in de eerste plaats een waarderingsrisico voor hun obligatie-, aandelen-, vastgoed- en grondstoffenbeleggingen. De vraag is, hoe reëel is dit risico? De rente en, wat uiteindelijk nog belangrijker is, het langetermijnrendement en de voornoemde markten zijn op twee belangrijke punten met elkaar verbonden:

  1. Relatieve aantrekkelijkheid: Beleggers vergelijken voortdurend de risico/rendement-profielen van verschillende beleggingsalternatieven. Hoe hoger het absolute rendement van vastrentende effecten, hoe aantrekkelijker zij worden geacht in vergelijking met de beschikbare alternatieven.
  2. Fundamentele waardering: Alle toekomstige inkomsten - of het nu gaat om coupons, huuropbrengsten, dividenden, winsten, inkomsten of verwachte vermogenswinsten - moeten worden verdisconteerd om de contante waarde te bepalen. De vereiste disconteringsvoet wordt verkregen door de risicovrije rentevoet te combineren met een individuele risicopremie voor elk actief. Hoe hoger de risicovrije rente, hoe hoger de discontovoet en hoe lager de contante waarde van het actief.

Naar onze mening wordt het effect van beide factoren momenteel in de markt overschat. Hoewel de rendementen de laatste tijd zijn gestegen en dus op het eerste gezicht veel aantrekkelijker lijken dan een jaar geleden, is de hoge inflatie op dit moment de belangrijkste motor van deze ontwikkeling. Bovendien mogen we niet vergeten dat obligaties nominale activa zijn. Dat betekent dat een belegger een intrest krijgt die vandaag bijvoorbeeld voor de komende tien jaar wordt vastgelegd (in het geval van een Duitse Bund zou de intrest op 28 februari 2022 ongeveer 0,14% per jaar bedragen) en dan over tien jaar het bedrag terugkrijgt dat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd, laten we zeggen 100 EUR. Op dit moment kunnen wij geen uitspraak doen over de reële koopkracht van de 100 euro van deze belegger in 2032. Aangezien de inflatie in Duitsland onlangs 5,1% bedroeg en de huidige marktverwachtingen voor de komende tien jaar een inflatie van 2,1% per jaar laten zien, kan de belegger echter een merkbaar verlies aan koopkracht verwachten. Kortom, alle relevante factoren in aanmerking genomen, met inbegrip van de inflatieverwachtingen, blijven nominale obligatiebeleggingen structureel onaantrekkelijk ten opzichte van reële activa zoals aandelen, onroerend goed en grondstoffen.

Gevaarlijke omslag in begrotings- en monetair beleid

We kunnen op dit moment zeker gewagen van een keerpunt op de kapitaalmarkten. Zeker de komende jaren zal de omgeving die bij aandelenbeleggers geliefd was sinds de wereldwijde financiële crisis, een ander aanzien krijgen. ​ In deze veranderde wereld zullen de rentetarieven een minder belangrijke factor zijn dan de fundamentele houding van de belangrijkste centrale banken en, met name, het beleid dat ze voortaan zullen kunnen voeren.

In de jaren na de financiële crisis haalden centrale banken de angel uit veel economische problemen dankzij enorme hoeveelheden geld. De nieuwe, uitgebreide gereedschapskist bleek een ware trukendoos te zijn, en beleggers omarmden deze met open armen. Razendsnelle rally's in de nasleep van crises werden de norm, en geen enkel probleem leek een serieuze bedreiging te kunnen vormen. Men had het voortdurend over de Fed put, waarbij de markt geloofde dat de centrale banken zouden ingrijpen indien nodig waardoor de koersen weer zouden stijgen. Er was een gevaarlijke convergentie van het begrotings- en het monetaire beleid, ook al vielen veel van de uitdagingen eigenlijk buiten de bevoegdheid van de centrale banken en wordt overheidsfinanciering door centrale banken officieel als streng verboden beschouwd. Waarom was dit dan zo lang mogelijk? Omdat het gebeurde onder het voorwendsel van prijsstabiliteit.

Van Japan over Europa tot de VS bleef de inflatie jarenlang onder de 2% doelstelling. Onconventionele maatregelen werden verondersteld ons te helpen om dichter bij de doelstelling van 2% te komen. En om het instrumentarium waar beleggers zo dol op waren geworden niet te snel te hoeven opgeven als de grens van 2% zou worden bereikt, werden steeds nieuwe argumenten naar voren gebracht (zoals de verwachting dat de inflatie ook in de daaropvolgende jaren zo mogelijk dicht bij de grens van 2% zou moeten blijven) of werden de monetaire beleidsdoelstellingen uitgebreid en versoepeld. Zo voerde de Fed in 2020 een gemiddelde inflatiedoelstelling1 in en maakte ook de ECB onlangs een nieuwe monetaire beleidsstrategie bekend om in de toekomst efficiënter gebruik te kunnen maken van onconventionele maatregelen indien de omstandigheden dat vereisten.

Het einde van een droomwereld

Deze droomwereld voor beleggers, vastgoedeigenaars en speculanten had intact kunnen blijven als de inflatie, na al die jaren en geldinjecties, vorig jaar niet plots was opgelopen tot ver boven de 2%. Aanvankelijk leek het allemaal van voorbijgaande aard, zonder reden voor urgentie. De uitspraak van Fed-voorzitter Jerome Powell op een persconferentie in juni 2020, "we denken er niet over om de rente te verhogen, we denken er niet eens over na om de rente te verhogen", werd veel geciteerd.

Maar we leven nu in een andere wereld. In het najaar van 2021 werd de eerste renteverhoging in de VS nog niet verwacht vóór 2023, maar de laatste tijd steeg de verwachting tot zeven renteverhogingen, alleen al voor 2022. De inflatie is veel hardnekkiger, hoger en breder gebleken dan lange tijd werd verwacht. Bovendien dreigt er als gevolg van het tekort aan arbeidskrachten en bepaalde vaardigheden een spiraal van stijgende prijzen en lonen op gang te komen, waardoor de inflatie de komende jaren zou kunnen oplopen tot ver boven de 2%. Tot overmaat van ramp spelen er momenteel een aantal structurele ontwikkelingen en buitengewone factoren, waarop de centrale banken geen vat hebben. Daardoor is een terugkeer van de inflatie tot onder de 2% op korte termijn niet gerechtvaardigd.

Voor beleggers leidt de aanhoudende hoge inflatie in combinatie met de huidige volledige werkgelegenheid tot de volgende simpele, zij het moeilijk te slikken conclusie. Het deksel op de trukendoos van de centrale banken, die de afgelopen 13 jaar wonderen verrichtte voor bijna alle activaklassen, zal in de nabije toekomst gesloten moeten blijven. En dat betekent geen geliefde Fed put meer. In de huidige veranderende omstandigheden leent het mandaat van de centrale banken zich gewoon niet langer voor de genereuze steun uit het verleden. De marktdeelnemers zullen de tegenslagen op de kapitaalmarkten weer in veel sterkere mate moeten opvangen. De volgende keer dat zich een tegenslag voordoet, zal de externe reddingslijn die de afgelopen tijd de norm was, er niet meer zijn. Dit is een echt keerpunt waaraan beleggers nu moeten wennen. Ongeacht of de ommekeer van de rente er uiteindelijk komt of (opnieuw) wordt uitgesteld.


1 Als onderdeel van haar langetermijnstrategie voor het monetaire beleid introduceerde de Fed in 2020 een gemiddelde inflatiedoelstelling. Deze strategie maakt het mogelijk de inflatie te laten stijgen en dalen, zodat deze in de loop van de tijd gemiddeld 2% bedraagt.

Christian Schmitt
Christian Schmitt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.