Stijgende rentevoeten: tijd om de duratie van obligatieportefeuilles te wijzigen?

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Is het in een omgeving van voortdurend stijgende rentevoeten een goed idee om de duratie nog verder te verkorten en over te schakelen op negatieve duratie?

Ten eerste, hoewel de term stijgende rente op dit moment veel wordt gebruikt, zien we alleen aan het lange eind van de Amerikaanse schatkistcurve daadwerkelijk een stijging van de rente. Zelfs de rente op 2-jaars schatkistpapier bereikte in februari van dit jaar een nieuw dieptepunt van minder dan 0,1%, terwijl de rente op 5-jaars schatkistpapier een maand eerder, in januari, een dieptepunt van 0,35% bereikte. We moeten ook opmerken dat deze dieptepunten zich niet enkel beperken tot de VS, want de Italiaanse staatsobligatiecurve bereikte onlangs dieptepunten voor alle looptijden. Maar laten we even terugkomen op het lange eind van de rentecurve van Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jaars schatkistpapier bereikte in augustus 2020 een dieptepunt van bijna 0,5%, om vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november te stijgen tot bijna 1% en vervolgens weer te stijgen tot 1,15% toen de Democraten na de tweede ronde van de verkiezingen in Georgia ook een meerderheid in de Amerikaanse senaat behaalden.

In het licht van het bovenstaande zijn wij ervan overtuigd dat een verlaging van de duratie of zelfs een overgang naar negatieve duratie alleen een optie is voor het Amerikaanse obligatiegedeelte van onze portefeuilles.

Er zijn echter nog twee punten waarmee wij rekening moeten houden voordat wij short gaan in de duratie van USD-obligaties. Ten eerste dient de duratie altijd als afdekking tegen een zwakkere aandelenmarkt. Aangezien onze Ethna-fondsen momenteel hun maximale aandelenquotum aanhouden, moet ons risicobeheer dus ook een aandachtspunt zijn. ​ Als de aandelenmarkten sterk dalen, zullen de langetermijnrendementen op schatkistpapier navenant dalen. Als wij in een dergelijke omgeving een korte duratie hebben, zou ons vermogen om dit scenario te doorstaan en eventuele verliezen uit de aandelenmarkten te beperken, gering zijn, zodat de verliezen zeer snel boven een aanvaardbaar niveau zouden kunnen uitkomen. Aangezien wij dit soort risico's in onze fondsen tot een minimum willen beperken, beperkt dit onze mogelijkheden om een korte duratie te hanteren.

Een tweede aspect waarmee we rekening moeten houden, is dat we een periode van gestaag stijgende rendementen nodig hebben om te kunnen profiteren van negatieve duratie, aangezien de carry op de short Treasury-handel negatief is. Als we kijken naar de periode tussen 11 januari en 11 februari 2021, dan is de 10-jaarsrente ruwweg onveranderd gebleven op 1,15%, terwijl de futurekoers met ruwweg 0,3% is gestegen.

De conclusie is dus dat het weliswaar mogelijk is om een negatieve duratie in USD in te voeren, maar dat wij deze stap zorgvuldig moeten afwegen binnen de context van onze portefeuille en onze risicobereidheid, en dat wij ook rekening moeten houden met de negatieve carry van een korte duratie.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.