Stijging van de rente als motor voor rendement?

Wereldwijd ligt de inflatie nog steeds op een hoog niveau. Nu heeft de Fed haar eerste renteverhoging voor maart aangekondigd. Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea Independent Investors S.A, bekijkt welke gevolgen dit besluit heeft voor de rendementscurve. ​

Tijdens haar vergadering in januari verklaarde de Fed dat het binnenkort passend zou zijn om de richtrente te verhogen in het licht van een inflatie die ruim boven de 2% ligt en van een sterke arbeidsmarkt. "In de zogeheten 'dot plot' die de centrale bankiers in december presenteerden, werd al uitgegaan van drie renteverhogingen in 2022. Terwijl de beleidsrente, de Fed Funds target range, sinds 2020 ongewijzigd is gebleven op 0% - 0,25%, reageerden de langeretermijnrendementen veel eerder op de economische verbeteringen en de toegenomen inflatie", aldus dr. Volker Schmidt. "De rente op 10-jaars schatkistpapier steeg van 0,9% begin 2021 naar 1,75% aan het eind van het jaar, wat impliceert dat sommige renteverhogingen al zijn ingeprijsd."

De steeds havikachtige opstelling van de Fed, geformuleerd door Jerome Powell tijdens zijn getuigenis voor de Senaatscommissie voor het Bankwezen, zorgde ervoor dat de rendementen naar 1,9% sprongen. Deze stijging ging echter gepaard met aanzienlijke spanningen op de Amerikaanse aandelenmarkt, met name de sterk van rendement afhankelijke NASDAQ-index, die met bijna 20% daalde. Hierdoor kwam er een einde aan de opwaartse trend van de rendementen. De ontwikkeling van de 10-jaarsrente zal daarom niet alleen afhangen van het feitelijke tempo van de renteverhogingen en de stabiliteit van de aandelenmarkt, maar ook van het tempo van de afbouw van de balans door de Fed. Volker Schmidt legt uit: "Gezien deze deels compenserende factoren verwachten we dat het rendement op 10 jaar in 2022 slechts matig zal stijgen ten opzichte van het huidige niveau en dat het gedurende het hele jaar onder de 2,5% zal blijven. Aangezien wij verwachten dat het aantal renteverhogingen in de buurt zal blijven van de prognose die de Fed in december presenteerde, en niet zal oplopen tot zeven verhogingen in 2022 zoals door sommige waarnemers werd gesuggereerd, verwachten we dat de rendementscurve stijgend zal blijven en niet zal dalen. ​ In dit opzicht zal de momenteel zeer vlakke curve tussen de 5- en 10-jaars Amerikaanse Treasuries waarschijnlijk steiler worden.

Treasuries als waardevolle portefeuillecomponent

"We geven de voorkeur aan Treasuries met een korte tot middellange looptijd in onze portefeuilles. Het rendement op 5-jaars Treasuries is opgelopen van 0,4% eind 2020 naar 1,25% eind 2021, en opnieuw naar 1,6% in januari 2022. We hebben ook soortgelijke bewegingen gezien voor de 2-jaars en 7-jaars Treasuries," zegt Volker Schmidt. "Dit impliceert dat een aantal renteverhogingen al is ingeprijsd en leidt tot een coupon die in ieder geval een enigszins positief rendement oplevert. De inflatie in de VS ligt momenteel boven de 7% en zal waarschijnlijk op dit niveau blijven of zelfs verder stijgen in het eerste kwartaal van dit jaar."

De huidige inflatiecijfers overschatten de onderliggende trend, omdat ze berekend worden als de stijging ten opzichte van de niveaus aan het einde van 2020, die door de pandemie zeer laag waren. "Wij verwachten dat er zich over een jaar een vergelijkbaar proces zal voordoen, maar dit keer in omgekeerde richting. De cijfers voor volgend jaar zullen namelijk berekend worden ten opzichte van de huidige buitensporige prijsvorming op basis van de piekvraag en de groei, die in de loop van het jaar waarschijnlijk zal afzwakken", aldus Schmidt. "Als gevolg daarvan zal de onzekerheid over de toekomstige inflatie waarschijnlijk groot blijven en zal de Fed vermoedelijk kiezen voor een tijdelijke vertraging van de renteverhogingen naarmate we 2023 naderen. Het grootste risico voor de genoemde reeks looptijden is de mogelijkheid dat de Fed sneller zal moeten handelen en als gevolg daarvan haar richtrente zal verhogen tot ongeveer 2% in 2022. Mocht dit het geval zijn, dan zouden de verliezen beperkt moeten zijn en deels moeten worden gecompenseerd door coupons en een steile rendementscurve in deze looptijdklasse."

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.