Uiteenlopend beleid centrale banken

Door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

De ECB en de Fed maken hun rentebesluiten bekend op respectievelijk 14 en 20 september en dit keer kan hun beleid uiteenlopen. ​ Vanwege de hardnekkig hoge inflatie in Europa kondigt de ECB mogelijk nog een renteverhoging aan, terwijl de Fed haar belangrijkste rentetarieven naar verwachting niet zal verhogen vanwege de dalende inflatie in de VS.

Fed: Eerst pauze, dan zien we wel verder

Nadat de Fed tijdens de vergadering in juli de belangrijkste rentetarieven verhoogde naar het hoogste niveau in 22 jaar, lieten de centrale bankiers de deur open voor verdere verhogingen indien de Amerikaanse economie zou aantrekken. En de economische prestaties lijken voor een positieve verrassing te hebben gezorgd: GDPNow, de schatting van de Atlanta Fed van de jaarlijkse groei van het bbp, werd midden augustus verrassend verhoogd naar 5,9%, ruwweg drie keer de geschatte neutrale groei. En dat na een van de kortste renteverhogingscycli in de geschiedenis van de VS, die juist werd doorgevoerd om de economie te temmen...

Aangezien de Fed focust en het bereiken van een volledige werkgelegenheid, keek men reikhalzend uit naar de laatste cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. En er zijn tekenen dat de langverwachte vertraging is ingetreden. De werkgevers hebben de afgelopen 12 maanden 3,1 miljoen banen toegevoegd, waarvan 187.000 in augustus. Naarmate meer mensen die eerder van de arbeidsmarkt waren verdwenen zich opnieuw als werkzoekende registreerden, begon ook het werkloosheidscijfer weer te stijgen. De daling van het aantal ontslagen suggereert ook dat werknemers nu het gevoel hebben dat het niet zo gemakkelijk zal zijn om van baan te veranderen. Het komt erop neer dat de laatste cijfers laten zien dat de effecten van de monetaire verkrapping op de Amerikaanse arbeidsmarkt voelbaar beginnen te worden. Bovendien is de inflatie al teruggevallen naar ongeveer 3%. Dit is alles wat de Fed nodig heeft om de renteverhogingen te pauzeren. De rente van de centrale bank ligt immers al ruim boven het inflatiecijfer.

We verwachten daarom geen nieuwe renteverhoging in september.

Hoewel de laatste cijfers de Federal Reserve op koers houden om de rente tijdens de volgende vergadering stabiel te houden, beëindigt dit niet het debat over een nieuwe renteverhoging in november of december. Naast de groei van het bbp laten andere gegevens zien dat de economie over het algemeen sterk blijft. Zo zijn de consumptiebestedingen - de grootste aanjager van de Amerikaanse economie - in de zomer sterk gestegen. Samen met de stijgende grondstoffenprijzen (vooral olie) kan dit inflatoir zijn en het debat over verdere renteverhogingen in de laatste maanden van dit jaar aanwakkeren.

De ECB houdt de zaken interessant

De belangrijkste centrale bankiers van de ECB vermeden recent om een duidelijke indicatie te geven van het rentebesluit in september. De Duitse vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de ECB, Isabel Schnabel, wees er bijvoorbeeld op dat de economische groei zwakker is dan verwacht, terwijl de inflatie hardnekkig hoog blijft. Met 5,3% blijven zowel de kern- als de algemene inflatie ruim boven de doelstelling van 2% van de centrale bank. Dit pleit duidelijk voor een nieuwe renteverhoging.

Anderzijds is het ook duidelijk dat de inflatie de komende maanden aanzienlijk zal dalen tot ongeveer 3,5% als gevolg van basiseffecten. De elektriciteits- en gasprijzen in Europa zijn een jaar geleden geëxplodeerd en liggen nu ver onder het niveau van vorig jaar. Tijdens de komende ECB-vergadering zal de nieuwe inflatieprognose van de centrale bank worden gepresenteerd. In juni voorspelde de ECB een gemiddelde inflatie van 3% in 2024 en 2,2% in 2025. Elke verhoging van deze prognose maakt verdere renteverhogingen waarschijnlijker. Aangezien de inflatie "hardnekkig hoog" is, kunnen we ons een lichte stijging van de prognose en dus een nieuwe renteverhoging goed voorstellen.

Volker Schmidt
Volker Schmidt

Press contact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.