Verjaardag: 10 jaar Ethenea

PERSBERICHT

Munsbach, 10 september 2020. Ethenea Independent Investors S.A. viert zijn 10e verjaardag. In september 2010 richtten Luca Pesarini en Arnoldo Valsangiacomo de beleggingsonderneming op om de drie bestaande Ethna-fondsen optimaal te beheren. "We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat onze beleggers in ons hebben gesteld en zijn trots op de vooruitgang die we samen met hen hebben geboekt", zegt Arnoldo Valsangiacomo. "We willen onze klanten blijven helpen om hun beleggingsdoelstellingen te bereiken en kijken uit naar de komende jaren".

18 jaar geleden lanceerden Pesarini en Valsangiacomo hun eerste gezamenlijke fonds, Ethna-Aktiv. "Toen we in 2002 Ethna-Aktiv oprichtten, was er een enorme beroering op de markten na 9/11 en het uiteenspatten van de dotcom-zeepbel", herinnert Pesarini zich. "In die tijd bestonden er weinig gemengde fondsen. Daar zagen we onze kans." Het doel van het fonds is om de activa die aan de portefeuillebeheerders zijn toevertrouwd te behouden en ze op lange termijn voortdurend te verhogen met de laagst mogelijke risico's en volatiliteit. Deze aanpak bleek al snel zo succesvol en populair dat Pesarini en Valsangiacomo op basis van dezelfde principes in 2007 Ethna-Defensiv lanceerden en in 2009 Ethna-Dynamisch. Een jaar later richtten zij Ethenea op met als enige doel het beheer van de drie fondsen.

Sindsdien is het bedrijf mee gegroeid met het succes van de fondsen. Een team van experts beheert de drie Ethna-fondsen samen met de twee oprichters, die nog steeds actief zijn bij Ethenea. Ondanks hun verschillende focus qua activaklassen en risicoprofielen hebben de drie Ethna-fondsen één ding gemeen: in hun DNA zit een actief en flexibel beheerde multi-activabenadering die onafhankelijk is van benchmarks.

Wat de toekomst betreft, zijn de oprichters ervan overtuigd dat hun oorspronkelijke aanpak nog steeds even relevant is als van bij de opstart. "Onze wereld is voortdurend in beweging. De markten, producten en sentimenten veranderen. Om mee te zijn is het belangrijk dat je ook in beweging blijft", zegt Luca Pesarini. "Flexibiliteit is essentieel," voegt Arnoldo Valsangiacomo eraan toe. Kenmerkend voor beide portfoliomanagers is dat ze altijd bereid zijn geweest om nieuwe wegen te bewandelen en nieuwe uitdagingen op een innovatieve manier aan te gaan.

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Ethenea

ETHENEA bedrijf biedt aantrekkelijke beleggingsoplossingen voor verschillende beleggersprofielen: defensief, gebalanceerd en op aandelen gericht.

Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele rendementen op de lange termijn zijn kernelementen van de beleggingsfilosofie van de Ethna Fondsen. Het fondsbeheer geeft hier consequent invulling aan door middel van actief beheer en flexibele assetallocatie over verschillende sectoren en activaklassen.

ETHENEA wil bijdragen door verantwoorde en duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden. Daarom spelen ESG-criteria een belangrijke rol in de beleggingsprocessen van alle fondsen (Artikel 8 SFDR).

Meer informatie en juridische mededelingen vindt u op ethenea.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door ETHENEA. Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen. Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie: De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.  De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. De betaal- of informatieagenten voor de fondsen Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV en Ethna-DYNAMISCH zijn de volgende: België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De betaal- of informatieagenten voor HESPER FUND, SICAV - Global Solutions zijn de volgende: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Italië: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.